2010

Διαφάνεια στην αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα

Ευρωβουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., κ. Νίκη Τζαβέλα
Θέμα:Διαφάνεια στην αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα
Προς:Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την τελευταία 10ετία η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης αυξάνεται κατά 6% ετησίως έναντι 2,3% του πετρελαίου κίνησης. Επίσης, οι Έλληνες εμφανίζονται να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για θέρμανση από ό, τι οι Φινλανδοί. Προφανώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών.

Η Ελλάδα παραμένει μια μεσογειακή χώρα με εύκρατο κλίμα και η Φινλανδία μια κρύα σκανδιναβική χώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς καυσίμων είναι κάποιες από τις ενδείξεις ότι ανθεί το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Μια άλλη τέτοια ένδειξη είναι και το γεγονός ότι το 2008, που ο χειμώνας ήταν βαρύς, καταναλώθηκαν 3,01 εκατ. τόνοι πετρελαίου θέρμανσης. Το 2009, όταν η οικονομική κρίση ήταν πια ορατή και ο χειμώνας ελαφρύς, καταναλώθηκαν 3,31 εκατ. τόνοι. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες κατανάλωσαν 10% περισσότερο πετρέλαιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε περίοδο ύφεσης και με καλύτερες καιρικές συνθήκες. Δεν είναι λογικό, επειδή δεν είναι πραγματικό. Η διαφορά μεταξύ του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι τεράστια. Φτάνει τα 391 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να παρανομήσει κάποιος.

Όλοι οι παράγοντες της αγοράς καυσίμων συμφωνούν ότι όσο υπάρχουν διαφορετικοί φόροι στα δύο είδη πετρελαίου το λαθρεμπόριο θα συνεχίζεται. Κανένας έλεγχος και κανένα πρόστιμο δεν θα το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στην αγορά του πετρελαίου και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίου στην Ελλάδα;