2010

Καταστροφική πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ελαστικών

Ευρωβουλευτής Οικολόγοι Πράσινοι, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Καταστροφική πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ελαστικών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 20 Ιουνίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ελαστικών προς ανακύκλωση στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας. Η πυρκαγιά έκαιγε για μία σχεδόν εβδομάδα, με εξαιρετικά σοβαρές  επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή. Οι ποσότητες ελαστικών που είχαν συγκεντρωθεί ήταν τεράστιες κυρίως λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής αγορά για την αξιοποίηση των υλικών από την ανακύκλωση των ελαστικών.

Δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου (1) αναφέρουν πως στην εγκατάσταση δεν τηρούνταν οι Περιβαλλοντικοί Όροι και είχε λήξει η άδεια πυρασφάλειας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Γνωρίζει κατά πόσον ελεγχόταν η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και των προδιαγραφών πυρασφάλειας στην εν λόγω εγκατάσταση;

2. Έχει ζητήσει στοιχεία από την Ελλάδα για την έκταση της ρύπανσης που προκλήθηκε; Έχουν γίνει μετρήσεις τοξικότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα και στην τέφρα από την πυρκαγιά, κι αν ναι, τι είδους; Είναι ενήμερη η Επιτροπή για το πώς θα διαχειριστούν οι ελληνικές αρχές τυχόν επικίνδυνα υπολείμματα της πυρκαγιάς; Ενημερώθηκε το κοινό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της ΕΕ;

3. Γνωρίζει αν η Ελλάδα έχει προωθήσει διοικητικά και νομοθετικά μέτρα για την ενθάρρυνση δευτερογενούς αγοράς για την αξιοποίηση των υλικών που συλλέγονται στα πλαίσια της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά δεν βρίσκουν μέχρι στιγμής τον προορισμό τους σε νέες χρήσεις και νέα προϊόντα;