2010

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης Ελλάδας-ΕΕ-ΔΝΤ

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης Ελλάδας –Ε.Ε. –Δ.Ν.Τ.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης που υπέγραψε η Ελλάδα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται ρητά ότι μια από τις υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι και η μείωση του πληθωρισμού κάτω από τα επίπεδα του μέσου όρου της ευρωζώνης.
 
Για το μήνα Μάιο, όμως, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ανήλθε στο 5,4%, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, για τον ίδιο μήνα, ήταν 1,6%, κάτι που σηματοδοτεί ακόμα μεγαλύτερες απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων και σημαντική μείωση στην ανταγωνιστική θέση της ελληνικής οικονομίας.
 
Η τεράστια αυτή αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται τόσο στις αυξήσεις των άμεσων και έμμεσων φόρων που επέβαλε η ίδια η ΕΕ και το ΔΝΤ, όσο και στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, η οποία παραμένει ασύδοτη.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Συμφωνεί η Κομισιόν στη διαπίστωση, ότι τα φορολογικά μέτρα που επέβαλε μαζί με το ΔΝΤ, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην πληθωριστική έκρηξη που υπονομεύει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας;
2.    Τι διορθωτικά μέτρα προτίθεται να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί η έκρηξη του πληθωρισμού;
 
Aπάντηση:
Απάντηση του κ. Rehn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10.9.2010)

Ο πληθωρισμός με βάση τον ΕνΔΤΚ   στην Ελλάδα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους, παρά την επιτεινόμενη ύφεση. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις διαδοχικές αυξήσεις των έμμεσων φόρων από τις αρχές του έτους. Ωστόσο, μεσούσης της κρίσης  λόγω του χρέους, ήταν αναγκαία η ριζική, εκτεταμένη και ταχεία δημοσιονομική εξυγίανση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.  Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πληθωρισμού στην ανταγωνιστικότητα χρειάζεται να συνεκτιμηθεί και η εξέλιξη των ονομαστικών μισθών. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις σπειροειδούς εξέλιξης μισθών-τιμών που θα μπορούσε να επιδράσει αυξητικά στο κατά μονάδα κόστος εργασίας και να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας  (το οποίο συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»), περιέχει μέτρα που αρχίζουν να εφαρμόζονται ήδη το 2010 και τα οποία θα μειώσουν τις αγκυλώσεις των αγορών εργασίας και προϊόντων και θα οδηγήσουν τελικά σε μόνιμη υποχώρηση του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός τον Μάιο, όπως μετράται με βάση τον ΕνΔΤΚ, ανήλθε σε 5,3% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 1,6% για τη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση ανήλθε τον Ιούλιο στην Ελλάδα σε  5,5% έναντι 1,7% στη ζώνη του ευρώ.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ταχεία αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα από τις αρχές του τρέχοντος έτους (τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2,3% στην Ελλάδα  και σε 1,0% στη ζώνη του ευρώ, σε ετήσια βάση). Όντως, τα μέτρα έμμεσης φορολογίας που ήδη επιβλήθηκαν στη διάρκεια του 2010 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο) άσκησαν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. 

Όπως και κάθε άλλη ανοδική πίεση στις τιμές, το αποτέλεσμα των αυξήσεων των έμμεσων φόρων θα επηρεάσει  τα στοιχεία για τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε δωδεκάμηνη βάση. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται, ωστόσο, χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές  λόγω της περαιτέρω συρρίκνωσης της δραστηριότητας. Δεδομένου του αντίκτυπου του πολύ υψηλού ετήσιου μέσου πληθωρισμού το 2010 και της σχεδιαζόμενης υπαγωγής σε υψηλότερο συντελεστή  αγαθών που υπόκειται επί του παρόντος σε μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο πληθωρισμός θα παραμείνει το 2011 σε υψηλά επίπεδα.

Παρά τον υψηλό πληθωρισμό, οι απώλειες ανταγωνιστικότητας δεν αναμένεται να διευρυνθούν περαιτέρω καθώς ο πληθωρισμός προέρχεται κυρίως από την φορολογική συνιστώσα των εγχώριων τιμών και δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στις τιμές των εξαγωγών. Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις περί δυσμενούς σπειροειδούς εξέλιξης μισθών-τιμών που θα μπορούσε να πιέσει ανοδικά το μοναδιαίο κόστος εργασίας.  Οι μισθολογικές αυξήσεις αναμένεται να σημειώσουν σημαντική επιβράδυνση και να κινηθούν σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Το 2010, η πτωτική προσαρμογή των ονομαστικών μισθολογικών αυξήσεων υποστηρίζεται από τις περικοπές των αποδοχών στον δημόσιο τομέα (επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών) και από την πρόσφατη συλλογική σύμβαση για πάγωμα των κατώτατων αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα.

Η παρουσία, ωστόσο, υψηλού πληθωρισμού σε συνθήκες σοβαρής ύφεσης είναι ενδεικτική της ανελαστικότητας των εγχώριων αγορών, γεγονός το οποίο έχει επίπτωση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, στην διαπραγμάτευση του οποίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αντιμετωπίζει τις εν λόγω δυσκαμψίες των αγορών σε ορισμένους τομείς ήδη από το 2010 (π.χ. με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες , την ελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την αναμόρφωση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα). Πρόκειται για μεσομακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επαναφέρουν την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη τροχιά, πλην όμως τα πλήρη αποτελέσματά τους ενδέχεται να μην καταστούν πολύ σύντομα αισθητά.