2010

Παράνομες χρεώσεις σε καταναλωτές - Ευθύνες τηλεφωνικών εταιριών

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Παράνομες χρεώσεις σε καταναλωτές - Ευθύνες τηλεφωνικών εταιριών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αποκαλύφθηκε απάτη στην Ελλάδα από πενταψήφιες τηλεφωνικές εταιρίες –φαντάσματα που χρεώνουν τους λογαριασμούς  ιδιωτών –θυμάτων με την αποστολή sms χωρίς τη συναίνεσή τους ή την ενημέρωση για την χρέωση. Μετά από έρευνα του, το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διαβίβασε τη δικογραφία της υπόθεσης στην Εισαγγελία Αθηνών. Όμως οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων πληρώνονται τα μηνύματα, αποποιούνται των ευθυνών τους και ρίχνουν την ευθύνη στις εταιρίες που διαχειρίζονται τους πενταψήφιους αριθμούς.

Ερωτάται η επιτροπή :

  1. Έχουν δικαίωμα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να απαιτούν μέσω των λογαριασμών τους την καταβολή των υπηρεσιών από τις εταιρίες που εξαπατούν τους καταναλωτές;
  2. Γνωρίζει ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  3. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της μη καταβολής τέτοιων χρεώσεων χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα της σύνδεσης, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου;

Απάντηση της κας Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ερώτηση του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, όπου κάποιες πενταψήφιες τηλεφωνικές εταιρείες που επιδίδονται σε εικαζόμενες παράνομες δραστηριότητες, χρεώνουν για την παροχή αυτόκλητων υπηρεσιών SMS χωρίς τη συγκατάθεση του εκάστοτε τελικού χρήστη που καθίσταται θύμα παρόμοιων πρακτικών.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της συγκεκριμένης κατάστασης στην Ελλάδα, όπου ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών, αφού εξασφαλίσουν την αρχική συγκατάθεση των επιμέρους τελικών χρηστών για προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εμπλέκουν αυτούς τους τελικούς χρήστες σε εικαζόμενες παράνομες δραστηριότητες χρεώνοντάς τους για ανεπίκλητα μηνύματα κειμένου και ηλε-μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα, με περιεχόμενο συνδέσμους για τηλεφόρτωση διαφόρων υπηρεσιών πολυμέσων, για τις οποίες οι επιμέρους τελικοί χρήστες δεν έχουν δώσει την εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους.

Σε απάντηση στο πρώτο ερώτημα που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σε σειρά διατάξεων σε οδηγίες της ΕΕ που απαγορεύουν τέτοιου είδους αθέμιτες πρακτικές και εξασφαλίζουν την προστασία των  καταναλωτών σε σχέση με την παράνομη χρήση των υπηρεσιών ηλ-επικοινωνιών. Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλ-επικοινωνίες , καθώς και η οδηγία  για την καθολική υπηρεσία , περιέχουν και οι τρεις τις σχετικές ρήτρες. Για παράδειγμα, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής απαγορεύει τις αυτόκλητες επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση (άρθρο 13), ενώ η οδηγία για την καθολική υπηρεσία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι διαφανείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγια είναι διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές. Η Ελλάδα μετέφερε το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και τον Ν. 3471/2006 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η συνεχής και ανεπιθύμητη εμπορική άγρα πελατών μέσω SMS (για παράδειγμα, καλώντας τους πελάτες να τηλεφορτώσουν διάφορες πολυμεσικές υπηρεσίες) θεωρείται επιθετική πρακτική, απαγορευμένη σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παράρτημα I, σημείο 26). Η οδηγία απαγορεύει επίσης την πώληση αυτόκλητων υπηρεσιών: οι εμπορευόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν άμεση ή μεταγενέστερη πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν, τα οποία όμως δεν είχαν ζητηθεί από τον καταναλωτή (παράρτημα Ι σημείο 29). Η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα με τον νόμο για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Η επιβολή των εθνικών μέτρων μεταφοράς των οδηγιών αυτών εναπόκειται, ωστόσο, στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Πράγματι, όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος, ο ελληνικός Συνήγορος του Καταναλωτή, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέπεμψαν αυτές τις περιπτώσεις στον εισαγγελέα Αθηνών. Επίσης, το 2009, ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε σύσταση προς τους προμηθευτές πολυμεσικών υπηρεσιών περιγράφοντας τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα τιμολόγια και το περιεχόμενο της διαφάνειας των υπηρεσιών τους, καθώς και σύσταση προς τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων, απαιτώντας να μην χρεώνουν τους καταναλωτές για πολυμεσικές υπηρεσίες που τους έχουν προσφερθεί χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Την ίδια χρονιά, η ελληνική εθνική ρυθμιστική αρχή ΕΕΤΤ επέφερε τροποποιήσεις στον κώδικα ορθής πρακτικής για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν την πλήρη χρέωση πληροφοριών σε τελικούς χρήστες προτού συνάψουν συνδρομή. Η ΕΕΤΤ συνεχίζει την έρευνά της στο θέμα αυτό, εξετάζοντας την εν προκειμένω ενδεχόμενη ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών.
Σε απάντηση στη δεύτερη ερώτηση του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δηλώνει ότι είναι ενήμερη σχετικά με παρόμοιες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί σε άλλα κράτη της ΕΕ, συγκεκριμένα στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δόλια ανεπίκλητα μηνύματα, με ηλε-ταχυδρομείο, SMS, αυτόματες φωνητικές κλήσεις και με άλλα μέσα, φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία στους καταναλωτές.

Όσον αφορά τα θέματα τιμολόγησης που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στο τρίτο ερώτημά του, σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαφανείς, απλούς και ανέξοδους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών για την επίλυση τέτοιων θεμάτων. Η ελληνική ρυθμιστική αρχή ΕΕΤΤ έθεσε σε εφαρμογή μια εξωδικαστική διαδικασία για την επίλυση διαφορών μεταξύ τελικών χρηστών και φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες παραπόνων και καταγγελιών, οι εξαπατημένοι καταναλωτές πρέπει επομένως πρώτα να επικοινωνήσουν με τον οικείο πάροχο κινητής τηλεφωνίας για να παρουσιάσουν το επίδικο ζήτημα. Αν δεν λάβουν ικανοποιητική απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οι καταναλωτές πρέπει στη συνέχεια να έλθουν σε επαφή με την ΕΕΤΤ, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών.

Με την επιφύλαξη της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εξαπατημένων καταναλωτών και της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό υπηρεσιών, καταναλωτές οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους, ανεξάρτητα από την επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.