2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποχρέωση να διεκδικήσει την τήρηση των διεθνών συμφωνιών για την αλιεία

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποχρέωση να διεκδικήσει την τήρηση των διεθνών συμφωνιών για την αλιεία στη Μεσόγειο
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στη Μεσόγειο το ποσοστό των αλιευτικών αποθεμάτων εκτός Ασφαλών Βιολογικών Ορίων (ΑΒΟ) κυμαίνεται από 44 % σε 73 %, (SEBI-2010 full Indicators Annex), με το ποσοστό του ερυθρού τόνου να έχει περιορισθεί στο 15 % των αποθεμάτων που υπήρχαν πριν 40 χρόνια (ICCAT). Την ίδια στιγμή, μόλις λίγες μέρες μετά την επίσημη λήξη της αλιευτικής περιόδου του ερυθρού τόνου στις 17 Ιουνίου, σημειώθηκε περιστατικό μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ερυθρού τόνου σε κλωβούς, από αλιευτικά σκάφη στις περιοχές ανοικτά των λιβυκών ακτών, στο οποίο ενεπλάκησαν και σκάφη της ΕΕ. Βάσει της συμπεριφοράς και των απαντήσεων των πληρωμάτων, το ανωτέρω κρίνεται ως ύποπτο περιστατικό παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) Αλιείας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 άρχισε να ισχύει μία νέα δέσμη αυστηρών κανόνων για την ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις συναφείς κανονισμούς: τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1005/2008(1) σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος αντιμετώπισης της ΠΛΑ Αλιείας, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008(2) σχετικά με τις αλιευτικές άδειες σκαφών και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009(3) σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Η μη κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) - εκ μέρους της Τουρκίας, της Λιβύης της Συρίας και του Ισραήλ - καθώς και άλλων διεθνών πράξεων που αφορούν την αλιεία από διάφορα κράτη, φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ Αλιείας. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την κύρωση της UNCLOS ώστε να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της ΠΛΑ Αλιείας, ειδικότερα σε ότι αφορά τα υπό εξαφάνιση είδη, όπως είναι ο ερυθρός τόνος;
 
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει απέναντι στις χώρες που παραβιάζουν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006(4) για την αλιεία στη Μεσόγειο, και τις αποφάσεις και δεσμεύσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για προώθηση της βιώσιμης αλιείας, ειδικά σε ό,τι αφορά την αλιεία του ερυθρού τόνου;