2010

Η ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη της Ε.E. πωλείται στην Ελλάδα. Τεράστια κερδοσκοπία και στην προ φόρων

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Η ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη της Ε.E. πωλείται στην Ελλάδα. Τεράστια κερδοσκοπία και στην προ φόρων τιμή του πετρελαίου κίνησης
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πρόσφατο «oil bulletin», που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12/07/10, εξακολουθεί να παρουσιάζεται το φαινόμενο η Ελλάδα να διαθέτει από τις πιο υψηλές τιμές σε βασικά πετρελαιοειδή προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της τιμής της προ φόρων βενζίνης «euro-super 95» η Ελλάδα διαθέτει από τις ακριβότερες με 547,65 ευρώ ανά τόνο ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ-27 είναι 531,13 ευρώ ανά τόνο, ενώ όσον αφορά στο προ φόρων πετρέλαιο κίνησης (automotive gas oil) η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα στην ΕΕ-27 με 644,04 ευρώ ανά τόνο, με δεύτερη τη Φινλανδία με 611.65 ευρώ ανά τόνο και με μέσο όρο στην ΕΕ-27 τα 556,49 ευρώ ανά τόνο.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση (αριθ. 418/V/2008) της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τα μέτρα και τις προτάσεις ενίσχυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών, ερωτάται η Επιτροπή:

Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει τα μέτρα που προτείνει η «Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού» και ιδίως τα μέτρα που αφορούν στην απελευθέρωση του καθεστώτος που διέπει τους αποθηκευτικούς χώρους;

Τι μέτρα θα πάρει η Επιτροπή;