2010

Έγκριση καλλιέργειας της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora

04/03/2010
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ, κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Έγκριση καλλιέργειας της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στις 2 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε για πρώτη φορά μετά το 1998 την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού (ΓΤΟ) εντός της ΕΕ. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στα κράτη-μέλη την καλλιέργεια της γενετικώς τροποποιημένης ποικιλίας πατάτας Amflora, η οποία σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις περιέχει γονίδιο που αυξάνει την αντίσταση σε αντιβιοτικά ευρείας χρήσης. Επιπλέον, επέτρεψε τη χρήση υποπροϊόντων της συγκεκριμένης ποικιλίας στις ζωοτροφές  καθιστώντας σχεδόν σίγουρο ότι το συγκεκριμένο γονίδιο θα εισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη «επανειλημμένες θετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις». Ωστόσο, στο παρελθόν εξαιτίας πιθανολογούμενων επιστημονικών ανακολουθιών  μεταξύ των γνωμοδοτήσεων της EFSA, η Επιτροπή ζήτησε δημιουργώντας αμφιβολίες ως προς την επάρκεια των γνωμοδοτήσεων αυτών, να διατυπώσει η EFSA σε στενή συνεργασία με τον ΕΜΕΑ νέα ενοποιημένη επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια του γονιδίου.

Επιπλέον, το διάχυτο κλίμα αδιαφάνειας ενισχύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της έγκρισης, στις 17 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε  από την Επιτροπή η μεταφορά της αρμόδιας για τη βιοτεχνολογία και τους ΓΤΟ Μονάδας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Γενική Διεύθυνση Υγείας. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

(α) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διοικητική αναδιάρθρωση με μεταφορά της αρμόδιας για τους ΓΤΟ Μονάδας από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Γενική Διεύθυνση Υγείας;

(β) Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν την Επιτροπή να ζητήσει από την EFSA και τον ΕΜΕΑ τη διατύπωση νέας ενοποιημένης επιστημονικής γνώμης σχετικά με την ασφάλεια του γονιδίου;

(γ) Εάν οι γνωμοδοτήσεις που διαθέτει η Επιτροπή αποκλείουν την ύπαρξη γονιδίου στην ποικιλία πατάτας Amflora που αυξάνει την αντίσταση σε αντιβιοτικά;

(δ) Ποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα εντόπισαν οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις ότι πιθανά θα έχει η καλλιέργεια του συγκεκριμένου προϊόντος;