2010

Χρήση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου σε τρόφιμα και καλλυντικά

19/02/2010
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Χρήση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου σε τρόφιμα και καλλυντικά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Πρόσφατη  μελέτη δείχνει πώς νανοσωματίδια του διοξειδίου του τιτανίου, που χρησιμοποιούνται στα αντηλιακά, μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο σε ποντίκια. Αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα νανοσωματίδια μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στον άνθρωπο, οι ερευνητές λένε πως η μελέτη εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις των νανοσωματιδίων σε εργοστασιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περαιτέρω μελέτες πρέπει να διεξαχθούν προκειμένου να εξετασθεί αν τα ίδια αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν και στον άνθρωπο. Η ιδέα ότι νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκινογόνες επιδράσεις με την κατάποση είναι ανησυχητική, δεδομένου ότι τα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα και οδοντόκρεμες.

Ταυτόχρονα, με τον  περιορισμό της έκθεσης σε νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά στη βιομηχανία, οι ερευνητές προτείνουν πως θα μπορούσε να είναι συνετό να περιοριστεί η κατανάλωσή τους σε κάθε τρόφιμο ή καλλυντικό προϊόν στο οποίο η παρουσία τους δεν είναι ουσιώδης.  

Ερωτάται η  Επιτροπή: 

1. Υπάρχουν μηχανισμοί  ελέγχου που διασφαλίζουν πως  δεν χρησιμοποιούνται νανοσωματίδια  του διοξειδίου του τιτανίου  σε τρόφιμα, χωρίς την προηγούμενη  απαραίτητη έγκριση της EFSA; 

2. Πώς προτίθεται να δώσει συνέχεια στην τελευταία πρόταση των ερευνητών όσον αφορά τη χρήση αυτών των νανοσωματιδίων σε οποιοδήποτε τρόφιμο ή καλλυντικό προϊόν; 

3. Προτίθεται  να χρηματοδοτήσει ή να ενθαρρύνει  την περαιτέρω έρευνα για να  εξεταστούν τα αποτελέσματα των σωματιδίων στον άνθρωπο;