2010

Προστασία ασφαλισμένων και εργαζομένων σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών

04/02/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Προστασία ασφαλισμένων και εργαζομένων σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες η «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» έκλεισε αφήνοντας μέχρι και σήμερα εκτεθειμένους περισσότερους από 250 000 ασφαλισμένους και εκατοντάδες ανέργους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας.

Τα βασικότερα ζητήματα που προκύπτουν για τους ασφαλισμένους - καταναλωτές εντοπίζονται στα συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης και ειδικά σε περιπτώσεις αναπηρίας, καθώς και σε επενδυτικά προγράμματα και συμβόλαια ζωής που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 100 000 ευρώ. Ειδικά, όσον αφορά στα δεύτερα, θέμα αποτελούν οι γκρίζες ζώνες των υπεραποδόσεων που εγγυώνται τα συγκεκριμένα προγράμματα για τον ασφαλισμένο.

Μέχρι την εφαρμογή της οδηγίας Solvency II η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών και την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ερωτάται η Επιτροπή:
 
1. Πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων - καταναλωτών από παρόμοια περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι την εφαρμογή της οδηγίας;
2. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με «επικίνδυνα» επενδυτικά προγράμματα που διαθέτουν ακόμα και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες;
3. Δεδομένου ότι με την εφαρμογή της οδηγίας πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που δεν διαθέτουν την προαπαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, πρόκειται να κλείσουν, έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς ώστε να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή απώλειας θέσεων εργασίας;