2010

Οριζόντια σύμπραξη στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών εις βάρος των καταναλωτών

26/01/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Οριζόντια σύμπραξη στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών εις βάρος των καταναλωτών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Για πέντε από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εισηγήθηκε ότι διέπραξαν το αδίκημα οριζόντιας σύμπραξης κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και εις βάρος του συμφέροντος των καταναλωτών.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς εξαγωγείς προϊόντων αλιείας στην αγορά της ΕΕ και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες συνεργάζονται με αντίστοιχες επιχειρήσεις εισαγωγής ανά κράτος μέλος, ερωτάται η Επιτροπή εάν προτίθεται να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς κατά της σύστασης καρτέλ ανάμεσα στα κράτη μέλη με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων καταναλωτών.