2010

Επιτόκιο Ε.Κ.Τ. εν μέσω χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

22/01/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Επιτόκιο Ε.Κ.Τ. εν μέσω χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε βάρος των καταναλωτών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 1% προκειμένου να βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας. Σύμφωνα ωστόσο με τις μέσες εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg το βασικό επιτόκιο αναμένεται να αυξηθεί στο 1,5% από 1% σήμερα, μέχρι το τέλος του 2010. Κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη υψηλό κόστος δανεισμού στις αγορές των κρατών μελών οδηγώντας σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες και μετακυλώντας το βάρος στον καταναλωτή-εργαζόμενο. Οι συνέπειες εις βάρος των καταναλωτών πολιτών – νοικοκυριών γίνονται ακόμα πιο αισθητές σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, όπου το κόστος δανεισμού για τους δανειολήπτες είναι σημαντικά ακριβότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες, διαφορά επιτοκίων η οποία ξεπερνάει ακόμα και τις 2,5 μονάδες στην κατηγορία της καταναλωτικής πίστης.  

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Εν μέσω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, προτίθεται η ΕΕ να συνεργαστεί με την ΕΚΤ. για να διασφαλίσει σταθερότητα και ένα δικαιότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα ενιαίο για όλους, όπου θα προστατεύονται οι ευρωπαίοι δανειολήπτες;

2.    Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα και ποια, με στόχο την καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον καλύτερο συντονισμό τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δανειολήπτες;

3.    Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε πρακτικές δανεισμού πολιτών από άλλα κράτη μέλη που διασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους;