2010

Ασφάλεια συνομιλιών καταναλωτών – χρηστών κινητής τηλεφωνίας

20/01/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Ασφάλεια συνομιλιών καταναλωτών – χρηστών κινητής τηλεφωνίας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Oι συνομιλίες των ευρωπαίων καταναλωτών-χρηστών κινητής τηλεφωνίας δεν προστατεύονται επαρκώς όπως δείχνουν πρόσφατα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση σε συνέδριο στο Βερολίνο (Chaos Communication Congress), Γερμανός, ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατάφερε να σπάσει τον βασικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης που εμποδίζει την παρακολούθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κινητών τηλεφώνων. Ο βασικός αυτός αλγόριθμος κρυπτογράφησης, σχεδιάστηκε το 1988 για να εμποδίζει την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων και σήμερα χρησιμοποιείται για την προστασία του 80% των κλήσεων παγκοσμίως.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Αν προτίθεται η ΕΕ να λάβει επιπλέον μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των κλήσεων με στόχο την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών, και στην περίπτωση αυτή ποιά είναι αυτά;

2. Αν προβλέπεται νομοθετική ενίσχυση εν όψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και ποιές κατευθυντήριες  γραμμές προτίθεται να δώσει η ΕΕ στους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία των συνομιλιών σε επίπεδο ΕΕ;