2010

Εμπόριο πλαστών τσιγάρων επικίνδυνων για την υγεία των καταναλωτών

20/01/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Εμπόριο πλαστών τσιγάρων επικίνδυνων για την υγεία των καταναλωτών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο του λαθρεμπορίου πλαστών και παραποιημένων τσιγάρων έχει μετατραπεί σε διογκούμενη απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και την οικονομία της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Παρόλο, που όλα τα τσιγάρα είναι επικίνδυνα και προκαλούν ασθένειες, από αναλύσεις φαίνεται πως τα παραποιημένα τσιγάρα είναι ακόμα πιο καταστροφικά για την υγεία των καταναλωτών, καθώς περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν: 11 φορές περισσότερο αρσενικό, μόλυβδο και κάδμιο, 133% περισσότερο μονοξείδιο του άνθρακα, 160% πιο πολλή πίσσα και 80% περισσότερη νικοτίνη. Επιπλέον, το λαθρεμπόριο των πλαστών τσιγάρων αποτελεί και σημαντική απώλεια εσόδων από φόρους και δασμούς για τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο εισχωρούν στην ευρωπαϊκή αγορά μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων καθώς υπολογίζεται ότι κατάσχεται ένα φορτίο την στιγμή που περνούν τρία δίχως να αφήσουν πουθενά ίχνη, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν προτίθεται να λάβει η Επιτροπή επιπλέον μέτρα -και στην περίπτωση αυτή ποιά; για την ουσιαστική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πλαστών τσιγάρων (εντατικοποίηση ελέγχων, διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών κτλ)

2. Είναι στα άμεσα σχέδια της Επιτροπής η μέριμνα περιορισμού του εύρους της λιανικής τιμής των τσιγάρων -σαν μια από τις λύσεις, προκειμένου να περιοριστεί με αυτό τον τρόπο το λαθρεμπόριο παραποιημένων τσιγάρων;

3. Διαθέτει η Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των λαθραίων τσιγάρων που εισχωρήσουν στην αγορά της ΕΕ;