2009

Ιδιωτικά χωριά και γκολφ αντί για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Ιδιωτικά χωριά και γκολφ για λίγους αντί για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο
Προς: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Στην Ελλάδα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επενδύσεις στην κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ. Πολλές τοπικές κοινωνίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αντιδρούν έντονα  εξαιτίας της μη ενημέρωσης και της μη συμμετοχής τους στη διαδικασία έγκρισης των επενδύσεων αλλά και ιδιαίτερα εξαιτίας της πολύ πιθανής περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Με στόχο την ευκολότερη αδειοδότηση και την απόκρυψη των διαστάσεων και επιπτώσεων στο περιβάλλον επενδύσεων, παρατηρείται το φαινόμενο της υποβολής ενιαίων επενδυτικών σχεδίων σαν να ήταν ξεχωριστές μεταξύ τους επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μαγνησία, όπου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απέρριψε εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη με το αιτιολογικό ότι αφορά μόνο τμήμα της συνολικής επένδυσης χωρίς να περιλαμβάνεται  εξαιτίας της κατάτμησης των μελετών εκτίμηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ξενοδοχεία, παραθεριστικές κατοικίες, γήπεδο γκολφ, μονάδα αφαλάτωσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Στη Φθιώτιδα, καταγγέλλονται παρατυπίες σε μεταβιβάσεις δημόσιας γης και παράνομες γεωτρήσεις. Στο Δήμο Κρανιδίου Αργολίδας, περιοχή η οποία υποφέρει από εντονότατη λειψυδρία, έχουν αδειοδοτηθεί επενδύσεις για ξενοδοχεία, γήπεδο γκολφ, παραθεριστικές κατοικίες και μονάδες αφαλάτωσης, χωρίς να έχει εκτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής ή του Αργολικού Κόλπου συνολικά. Τέλος, στο Κάβο Σίδερο στην Κρήτη, λόγω της ένταξης της περιοχής στο δίκτυο NATURA, ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι περιβαλλοντικοί όροι επένδυσης που είχαν εγκριθεί από τη διοίκηση, παρά το ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Παράλληλα, το σύνολο της χώρας και ειδικά κάποιες από τις περιοχές που αναφέρθηκαν ανωτέρω, πλήττονται τόσο από την εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων όσο και από αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Πως κρίνει την προσπάθεια ανάπτυξης γηπέδων γκολφ εντός προστατευόμενων περιοχών; Με ποιο τρόπο είχε παρέμβει για να ελέγξει τη νομιμότητα της επένδυσης στο Κάβο Σίδερο, όταν αυτή της τέθηκε υπόψη;
  2. Πώς κρίνει τη δρομολόγηση νέων επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα ελλείψει διαχειριστικών σχεδίων υδάτων όπως προβλέπονται από την Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα;