2009

Ελληνική απαγόρευση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου

Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Γεώργιος Παπαστάμκος
Θέμα: Ελληνική απαγόρευση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου
Προς: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Το Δεκέμβριο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε την άδεια κυκλοφορίας, σε επίπεδο ΕΕ, της γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας σόγιας ΜΟΝ 89788 («Roundup Ready 2»). Η Επιτροπή έλαβε την εν λόγω απόφαση κατόπιν της αδυναμίας συγκέντρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας υπέρ της έγκρισης τόσο στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, όσο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έγκριση κυκλοφορίας των γενετικά τροποιημένων σπόρων σόγιας θα διευκολύνει την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία στον περιορισμό του κόστους των ζωοτροφών μέσω των εισαγωγών από τρίτες χώρες σε συμφέρουσες τιμές.

Ερωτάται η Επιτροπή:
 
Σε τι ποσοστό τα κράτη μέλη της ΕΕ βασίζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ζωοτροφές; Ποίες οι κυριότερες χώρες προέλευσης; Ειδικότερα, ποιός ο όγκος των εισαγωγών γενετικά τροποποιημένης σόγιας;
  1. Έχει εκπονήσει μελέτη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, ώστε η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία να μην εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό από τις εισαγωγές και κυρίως να μην χρησιμοποιεί ΓΤΟ για ζωοτροφές;
  2. Έχουν κοινοποιήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο του συστήματος RASFF υπολείμματα μη εγκεκριμένων ΓΤΟ σε εισαγόμενους σπόρους προοριζόμενους για ζωοτροφές;
Απάντηση της κας Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για να καλύψει τις ανάγκες της σε ζωοτροφές. Πράγματι, αν και η ΕΕ παράγει σπόρους κράμβης, ηλίανθο και ορισμένα είδη σόγιας, η ικανότητά της να παραγάγει πλούσιες σε πρωτεΐνες ζωοτροφές δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, υπολογίζεται ότι για το 2008/2009 η κατανάλωση της ΕΕ, εκφρασμένη σε τόνους ακατέργαστης πρωτεΐνης, ισοδυναμεί με 23 εκατομμύρια, από τα οποία εισάγονται 16 εκατομμύρια (71 %). Το επίπεδο της αυτάρκειας σε πλούσιες σε πρωτεϊνες ζωοτροφές έχει παραμείνει σταθερό τα τελευταία χρόνια, περίπου στο 30 %. Οι φυσικές συνθήκες στην ΕΕ περιορίζουν ειδικά την παραγωγή σόγιας που είναι η σημαντικότερη πηγή πρωτεΐνης για τις ζωοτροφές.

Η ΕΕ εισάγει σόγια από τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ και σογιάλευρο από την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Το σογιάλευρο εισάγεται όλο το χρόνο από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, ενώ οι εισαγωγές σόγιας είναι εποχιακές. Κυριαρχούν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία, ιδίως από τον Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο. Από τις ΗΠΑ, ελάχιστες ποσότητες εισάγονται την περίοδο Μάιος– Σεπτέμβριος, ενώ σημαντικές ποσότητες σόγιας εισάγονται από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Οι έμποροι υπολογίζουν ότι το 90-95 % της σόγιας φέρει την επισήμανση «Γενετικώς Τροποποιημένη (ΓΤ)» (29.700.000-31.350.000 τόνοι).

Όσον αφορά την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών λύσεων, πρέπει να τονιστεί ότι τα δημητριακά καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες σε ενέργεια και η σόγια παρέχει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης διεξήγαγε μελέτη το 2007 για να αναλύσει την αντικατάσταση της σόγιας στις ζωοτροφές με πιθανά υποκατάστατα όπως κράμβη και πίτα ηλίανθου, ζωοτροφή από γλουτένη καλαμποκιού, ιχθυάλευρα, ξηρό απόσταγμα, κ.λπ. Στη μελέτη τονίζεται ότι το σογιάλευρο είναι σημαντικό για την παραγωγή χοίρων, πουλερικών και αβγών, εφόσον παρέχει βασικά αμινοξέα για την ανάπτυξη. Για την παραγωγή βοοειδών υπάρχουν περισσότερα περιθώρια αντικατάστασης, χρησιμοποιώντας την πίτα ηλίανθου και σπόρων κράμβης και άλλες πρωτεΐνες, αν και η αναλογία πρωτεΐνών-ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση αυτών των εισαγωγών πλούσιας σε πρωτεΐνες σόγιας διατίθενται όλο και περισσότερο με τη μορφή παραπροϊόντων της παραγωγής βιοκαυσίμων, κυρίως με τη μορφή αλεύρου κράμβης και παραπροϊόντων της παραγωγής αιθανόλης. Άλλες δυνατότητες είναι να αυξηθούν οι εισαγωγές αλεύρων ηλίανθου ή άλλων αλεύρων ελαιούχων σπόρων και να αυξηθεί η παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφερόμενη μελέτη μια πιθανή αύξηση των ελαιούχων σπόρων και των πρωτεϊνούχων θα μπορούσε να αντικαταστήσει κατ’ανώτατο όριο 10-20 % των εισαγωγών σόγιας και σογιάλευρου της ΕΕ.

Υπήρξαν δεκαοκτώ ειδοποιήσεις από επτά διαφορετικά κράτη μέλη από τον Μάιο του 2009 σχετικά με τη μόλυνση των τροφίμων και των ζωοτροφών με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), αραβόσιτο MON88017 και MIR604. Η πλειονότητα αυτών των συναγερμικών ειδοποιήσεων αφορούν αποστολές ζωοτροφών σόγιας από τις ΗΠΑ και περιλαμβάνουν 35.000 τόνους που δεσμεύτηκαν από τη Γερμανία τον Ιούλιο του 2009 και επιπλέον 94.000 τόνους που δεσμεύτηκαν από την Ισπανία τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2009. Αυτές οι ειδοποιήσεις ανάγκασαν τους φορείς να σταματήσουν τελείως όλες τις προετοιμασίες εισαγωγής σόγιας από τη βόρεια Αμερική. Αυτά τα δύο συμβάντα ΓΤΟ αξιολογήθηκαν θετικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας.