2009

Τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα

09/11/2009
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Θα μπορούσε η Επιτροπή να με πληροφορήσει εάν και με ποιον τρόπο ελέγχονται τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες;

Δεδομένου ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν έχουν σύστημα ανιχνευσιμότητας, πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ότι δεν εισάγονται στις χώρες της ΕΕ τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα;

Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής αλλά και αποτελεσματικού ελέγχου ενός συστήματος πλήρους ανιχνευσιμότητας για κλωνοποιημένα τρόφιμα, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι τρώει και να προστατεύεται; Πώς ελέγχονται π.χ. τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη της ΕΕ κρέατα; Υπάρχει κάποια σήμανση που να αναφέρει ότι τα τρόφιμα προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα;

Απάντηση της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, εξ ονόματος της Ε.Ε.

Βάσει του σημερινού νομοθετικού πλαισίου, τα προϊόντα κρέατος ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα δεν επιτρέπονται στην αγορά της ΕΕ εάν δεν έχουν άδεια πριν από τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 258/97(1). Το ίδιο ισχύει επίσης για τα εισαγόμενα προϊόντα. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτηση από το βιομηχανικό κλάδο τροφίμων για τη χορήγηση άδειας με στόχο τη διάθεση στην αγορά τέτοιου είδους προϊόντων.

Εξ' όσων γνωρίζει η Επιτροπή, δεν υπάρχουν σήμερα επιστημονικές μέθοδοι που να καταστούν δυνατή τη διάκριση των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα από τα αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα. Τα μέτρα ελέγχου ή οι απαιτήσεις επισήμανσης οφείλουν να βασίζονται σε συστήματα πιστοποίησης υπό τον επίσημο έλεγχο των αρμόδιων αρχών, τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Προς το παρόν η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το αν κάποια τρίτη χώρα έχει θεσπίσει τέτοιου είδους συστήματα.