2009

Μέτρα για αναπτήρες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, για την ασφάλεια των παιδιών

15/12/2009
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Μέτρα για αναπτήρες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, για την ασφάλεια των παιδιών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι γνωστό ότι η Επιτροπή, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια των καταναλωτών και ιδιαίτερα των παιδιών, με απόφαση της έχει απαγορεύσει τη διάθεση και την πώληση στην ευρωπαϊκή αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για παιδιά, καθώς και αναπτήρων που μοιάζουν με αντικείμενα ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά (καλούμενοι επίσης «φαντεζί αναπτήρες»).

Επιπλέον, παρά τους ελέγχους από τις ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας της αγοράς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, παρατηρείται ότι ακόμα και σήμερα διατίθενται στην αγορά αναπτήρες που δεν ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13869:2002, το οποίο καθορίζει τις προδιαγραφές των αναπτήρων ασφαλείας για παιδιά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος και σοβαρού τραυματισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων σε κατασκευαστές και εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά;

2. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ακατάλληλους αναπτήρες που έχουν κατασχεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. από το 2008;

3. Διαθέτει η ΕΕ στοιχεία από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον αριθμό ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί από τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε συνολικά ή ανά κράτος - μέλος; Έχει υπάρξει μείωση από την περίοδο εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης πώλησης μη ασφαλών αναπτήρων;