2009

Ασφαλή παιδικά ρούχα

16/12/2009
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Ασφαλή παιδικά ρούχα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Είναι γνωστή η απαγόρευση κυκλοφορίας από την ευρωπαϊκή αγορά ειδών παιδικής ένδυσης με κουκούλα και κορδόνια περίσφιξης όπως μπουφάν, φόρμες, φούτερ κ.λπ. που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14682.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας της αγοράς και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν ελέγχους με σκοπό την ανάκληση και την απόσυρση από την αγορά τέτοιων προϊόντων, που απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών καθώς ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Παρ'όλα αυτά έχει διαπιστωθεί ότι τέτοιου είδους προϊόντα συνεχίζουν και κυκλοφορούν στην αγορά, ακόμα και από μεγάλες και καθιερωμένες βιομηχανίες ρουχισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια επιπλέον μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή με σκοπό την εντατικοποίηση των ελέγχων στις βιομηχανίες παραγωγής παιδικής ένδυσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου, καθώς μέχρι σήμερα οι ελεγκτικές διαδικασίες κρίνονται ανεπαρκείς ;

2. Υπάρχει πρόβλεψη για συστάσεις προς τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη εισάγουν τα προϊόντα με στόχο την προστασία του καταναλωτή;

3. Διαθέτει η ΕΕ στοιχεία από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον αριθμό ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί από τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε συνολικά ή ανά κράτος - μέλος;