2009

Εκπαίδευση - ενημέρωση για τη βιώσιμη κατανάλωση

11/12/2009
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Εκπαίδευση - ενημέρωση για τη βιώσιμη κατανάλωση
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κοπεγχάγη, με τους πολίτες-καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανησυχούν όλο και περισσότερο για την υποβάθμιση του φυσικού και του αστικού τους περιβάλλοντος, αλλά και τους κινδύνους για το μέλλον του πλανήτη και για την υγεία μας,

και με δεδομένο ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή η ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας, εφαρμόζοντας τις αρχές της βιώσιμης κατανάλωσης και αλλάζοντας τις καθημερινές τους συνήθειες σε απλά θέματα όπως οι “έξυπνες” αγορές, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η ανακύκλωση και οι μετακινήσεις στην πόλη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια πολιτική ενημέρωσης-εκπαίδευσης έχει υιοθετήσει η ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης με στόχο υπεύθυνους πολίτες-καταναλωτές και ειδικότερα την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των νέων και των παιδιών;

2. Υπάρχει πρόβλεψη εκ μέρους της ΕΕ για την ενσωμάτωση ειδικών μαθημάτων βιώσιμης κατανάλωσης στα σχολεία; Ποια είναι η άποψή της στην πρόταση αυτή;

3. Διαθέτει η ΕΕ παραδείγματα καλών πρακτικών από τα κράτη μέλη από την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων;