2009

Αναγραφή χώρας προέλευσης πρώτης ύλης σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

11/03/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Αναγραφή χώρας προέλευσης πρώτης ύλης σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με αφορμή την πρόσφατη καταψήφιση στη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα, της αγορανομικής διάταξης της ελληνικής κυβέρνησης για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στις συσκευασίες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

με δεδομένο ότι στην Ελλάδα πληθαίνουν τα κρούσματα παραπλάνησης σε βάρος του καταναλωτή με ψευδώς υποδηλούμενα γαλακτοκομικά προϊόντα ως “ελληνικά”  ή “τοπικά”.

και δεδομένου ότι τα γαλακτοκομικά αποτελούν είδη πρώτης προτεραιότητας για την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή των καταναλωτών κυρίως στις μικρότερες ηλικίες και σε συνδυασμό με το ότι κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικό σύστημα ελέγχου ποιότητας κατά τη φάση της συγκέντρωσης και επεξεργασίας της πρώτης ύλης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στη συσκευασία του γαλακτοκομικού προϊόντος, ως πιθανό κριτήριο επιλογής και αγοράς ενός προϊόντος, καθώς και καθορισμού τιμής πώλησης, πώς διασφαλίζεται η αρχή της σωστής πληροφόρησης των καταναλωτών και η αντιμετώπιση του κινδύνου παραπλάνησης; 

2. Πώς διασφαλίζεται η αρχή της προστασίας της υγείας των καταναλωτών από περιπτώσεις ακατάλληλης πρώτης ύλης ή ελλιπούς ελέγχου που προέρχεται από τρίτες χώρες;

3. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή ελέγχει εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά κράτος μέλος έχουν τις υποδομές, τους πόρους και τη δυνατότητα να εγγυηθούν την ποιότητα της πρώτης ύλης που εισάγεται από τρίτες χώρες ήδη επεξεργασμένη ή ακατέργαστη;