Η Αρχή Ανταγωνισμού, στην Ιταλία, επέβαλε πρόστιμο, στη Volkswagen

H Αρχή Ανταγωνισμού, στην Ιταλία, βρήκε ότι η εταιρία Volkswagen AG και ο Όμιλος Volkswagen Italia S.p.a., παραβίαζαν, από κοινού, τη νομοθεσία, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και επέβαλε πρόστιμο 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι το ανώτατο, που προβλέπεται, από τη νομοθεσία.
Από το 2009, οι εταιρίες προωθούσαν, στην Ιταλία, αυτοκίνητα, με πετρελαιοκίνηση (με μηχανές, γνωστές ως ΕΑ189 EU5), τα οποία ήταν εξοπλισμένα, με μια συσκευή "απάτης", η οποίες στόχευαν τους ελέγχους εκπομπών ρύπων, μόνο κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ελέγχων. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές ρύπων οξειδίου του αζώτου φαινόταν πολύ χαμηλότερες, από τις συνήθεις εκπομπές, κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών οδήγησης.
Σύμφωνα με την Αρχή, αυτή η συμπεριφορά είναι παράνομη, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας των Καταναλωτών και επιπλέον είναι αντίθετη, στις απαιτήσεις της επαγγελματικής επιμέλειας και πολύ πιθανόν να στρεβλώνει την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών, οδηγώντας τους, σε αποφάσεις, για συναλλαγές, που δε θα έπαιρναν, εάν γνώριζαν τα πραγματικά δεδομένα, για τα αυτοκίνητα αυτά.
Η Αρχή, επίσης, εξέφρασε την αντίρρησή της, σε συγκεκριμένους πράσινους ισχυρισμούς, που περιέχονται, σε πληροφοριακά φυλλάδια, που μοιράζονταν, από τον Όμιλο Volkswagen καθώς και σε διάφορες διαφημίσεις, που εξήραν την περιβαλλοντική ευαισθησία των κατασκευαστών, ή την ιδιαίτερη προσοχή, που έδιναν, στα επίπεδα εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων τους.
Σύμφωνα με την Αρχή, οι υπάρχουσες ενδείξεις καταδεικνύουν ότι αυτές οι διαφημίσεις, πιθανόν, να παραπλάνησαν τους καταναλωτές, όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία των κατασκευαστών, την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη καθώς και τη συμμόρφωσή τους, με τη νομοθεσία. 
Όπως, λοιπόν, βλέπουμε, διάφοροι δημόσιοι φορείς και αρχές, σε κράτη - μέλη της Ε.Ε. αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, για να πιέσουν τη VW να επιλύσει τα προβλήματα, που δημιούργησε στους καταναλωτές. Η VW, στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής, τηρεί "σιγήν ιχθύος", για τις προθέσεις της, απέναντι στους καταναλωτές, που εξαπάτησε και δυστυχώς, το ίδιο κάνει και η Ελληνική Πολιτεία.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζητάει από τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν, επιτέλους, κάποιες πρωτοβουλίες, για να πιέσουν την εταιρία να αποκαταστήσει τη ζημία, που προκάλεσε, στους καταναλωτές της Ελλάδας.