Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού προς το ΚΕ.Π.ΚΑ. για το σκάνδαλο VW

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού απέστειλε στο ΚΕ.Π.ΚΑ. απάντηση στις επιστολές μας, με τις οποίες ζητούσαμε να αναλάβει το Υπουργείο συγκεκριμένες δράσεις, για να προστατευτούν οι καταναλωτές, στην Ελλάδα, από το σκάνδαλο VW. 

Την επιστολή μπορείτε να διαβάσετε εδώ.