Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί να γίνει συνολικός έλεγχος αυτοκινήτων

Τα Ευρωκοινοβούλιο, στα τέλη Οκτωβρίου 2015, ψήφισε μια σειρά μέτρων, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, από παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το κοινοβούλιο ζητάει:
  • Να εισαγχθούν τεστ, για τον έλεγχο εκπομπών ρύπων, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, που θα συμπληρώνουν τους εργαστηριακούς ελέγχους. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν ρυπαντές ατμοσφαιρικού αέρα, CO2 και κατανάλωση καυσίμων.
  • Να εισαγχθούν έλεγχοι συμβατότητας μεταξύ αυτοκινήτων τη στιγμή της παραγωγής και αυτοκινήτων, σε χρήση.
  • Η ενημέρωση των καταναλωτών, για την κατανάλωση καυσίμων, πρέπει να βασίζεται, στην κατανάλωση, σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης και όχι εργαστηριακές.
  • Να γίνεται καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας έγκρισης των οχημάτων και να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας.
  • Να διενεργηθεί μια πανευρωπαϊκή αυστηρή έρευνα, για την «παραχάραξη» των μετρήσεων εκπομπής ρύπων.
  • Να αποζημιωθούν οι καταναλωτές, για τυχόν ζημιές, που υπέστησαν.
Η Γενική Διευθύντρια της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, κ. Μονίκ Γκογιένς, σχολίασε:
«Εκατομμύρια Ευρωπαϊων αγόρασαν αυτοκίνητα VW, με παράνομες συσκευές. Οι καταναλωτές πρέπει να αποζημιωθούν. Το Ευρωκοινοβούλιο, δικαίως, ζητάει, σε βάθος έρευνα».