Σκάνδαλο VolksWagen

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ενημερώνει τους καταναλωτές ότι αναλαμβάνει δράση, για το πρόβλημα, που προέκυψε, με τα αυτοκίνητα του Ομίλου VW, στα οποία εγκαταστάθηκε συσκευή, που παρουσίαζε τις εκπομπές ρύπων χαμηλότερες, από τις πραγματικές. 

Συγκεκριμένα:
  • Υπογράψαμε την επιστολή, που έστειλε η BEUC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών), στις 2 Οκτωβρίου 2015, προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της VW, κ. Μύλερ, στην οποία τίθενται τα ερωτήματα και τα προβλήματα των που δημιούργησε η VW, στους καταναλωτές και απαιτούμε την επίλυσή τους. Την επιστολή αυτή μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.
  • Υπογράψαμε την επιστολή, που απέστειλε η CI (Διεθνής των Καταναλωτών), στις 2 Οκτωβρίου 2015, στους διευθύνοντες συμβούλους όλων των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, στην οποία ζητούμε να δηλώσουν, δημόσια, ότι τα τεστ, για τις εκπομπές ρύπων, είναι πραγματικά και να άρουν οποιαδήποτε αμφιβολία δημιούργησε το σκάνδαλο της VW, στους καταναλωτές. Την πρωτοβουλία αυτή μπορείτε να δείτε εδώ.
  • Εκδώσαμε δελτίο τύπου, στις 6 Οκτωβρίου 2015, για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για το πρόβλημα, που δημιούργησε ο Όμιλος VW. Το δελτίο τύπου μπορείτε να το δείτε εδώ .
  • Ελέγξαμε τις ιστοσελίδες του Ομίλου VW και εντοπίσαμε τεχνικό πρόβλημα, στις ιστοσελίδες της VW. Ενημερώσαμε την εταιρεία, η οποία δεσμεύτηκε, για διόρθωση του προβλήματος. Ενημερώσαμε την Ελληνική Κυβέρνηση και παρακολουθούμε τη διόρθωση.
  • Αποστείλαμε, σήμερα, επιστολή, στην Ελληνική Κυβέρνηση, ζητώντας να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις, τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να μην επιβαρυνθούν, να μη ζημιωθούν οι καταναλωτές και να προστατευθούν και τα δικαιώματα των καταναλωτών και το περιβάλλον. Την επιστολή αυτή μπορείτε να δείτε εδώ.
  • Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ., δημιουργήσαμε ένα μπάνερ το οποίο οδηγεί, στις ιστοσελίδες των αυτοκινητοβιομηχανιών του ομίλου VW, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ερευνήσουν, εάν το δικό τους όχημα περιλαμβάνεται, σε αυτά που έχουν πρόβλημα.
  • Καταγράφουμε τις περιπτώσεις των καταναλωτών, που κατέχουν όχημα με πρόβλημα.
Ζητούμε, λοιπόν, από όλους τους καταναλωτές, που υποπτεύονται ότι κατέχουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ακόμα και αν η ιστοσελίδα της VW τους βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, να επικοινωνήσουν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ., στα τηλέφωνα 2310233333 και 2310269449, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 και έως 14:30. Για τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις, για την αποκατάσταση του προβλήματος και των τυχόν ζημιών, που έχουν υποστεί. Όσο περισσότερα παράπονα και ερωτήματα καταγράψουμε και όσο περισσότεροι καταναλωτές προσφύγουν, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., ως μέλη, τόσο ισχυρότερα θα είναι τα όπλα μας, για την επίλυση του προβλήματος, που δημιούργησε ο Όμιλος VW.