Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

afisa_tomea_5.jpgΗ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα (εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.), για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας και αξιοποίηση των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την επαναδιοχέτευσή τους, στην αγορά.

Περισσότερα...

Ανακύκλωση: Έννοια Άγνωστη για την Ελλάδα

re_081.jpgΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, θέλοντας να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο της Ανακύκλωσης στην Προστασία του Περιβάλλοντος, διεξήγαγε την παρακάτω έρευνα:

Ζητήσαμε από τους δήμους της πόλης μας, τον Οργανισμό ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης και το Σύνδεσμο Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής Θεσσαλονίκης να μας ενημερώσουν για τον αριθμό των κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού, πλαστικού και μπαταριών καθώς και για τα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου αυτοί οι κάδοι είναι εγκατεστημένοι.

Περισσότερα...

Περιορίστε τη σπατάλη του Πλανήτη μας!!!

re_082.jpgΗ πολιτική, για τα σκουπίδια, αποτελεί κλειδί, για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της Ευρώπης, η οποία μπορεί να μεγιστοποιήσει την επάρκεια των πόρων και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις, στο κλίμα του πλανήτη.
Ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας, για τα σκουπίδια, που ισχύει, σε όλα τα κράτη της Ε.Ε., αποφασίζεται, σε κοινοτικό επίπεδο. Έτσι οι όποιες αλλαγές επηρεάζουν τις εξελίξεις στη χώρα μας, όπως και στον πλανήτη. Αυτή η νομοθεσία είναι, τώρα, υπό αναθεώρηση.

Εμείς, στην Ευρώπη, έχουμε την ευθύνη να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους, όσο πιο αποδοτικά γίνεται και να ελαχιστοποιούμε τις επιδράσεις μας, στην αλλαγή του κλίματος. Παράγοντας λιγότερα σκουπίδια και ανακυκλώνοντας περισσότερο, αντί να "πετάμε πράγματα", μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των νέων πόρων, που χρειαζόμαστε, γεγονός, που εξοικονομεί, επίσης, ενέργεια. Πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και με την υγειονομική ταφή των σκουπιδιών ή την αποτέφρωσή τους, παράγονται αέρια, που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν και άλλες αρνητικές επιδράσεις, στο περιβάλλον.

Περισσότερα...