Προσπελασιμότητα: Δικαίωμα και υποχρέωση

tr_063.jpgΠροσπελασιμότητα είναι η δυνατότητα, που πρέπει να έχει κάθε πολίτης, για πρόσβαση και κυκλοφορία, στους δρόμους και στα κτίρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και, γενικότερα, σε κάθε τόπο και περιοχή, όπου κινούνται ή βρίσκονται άνθρωποι ή παρέχονται υπηρεσίες.

Η προσπελασιμότητα είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά και υποχρέωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να την παρέχουν. Επίσης, είναι υποχρέωση του κάθε πολίτη να σέβεται το δικαίωμα αυτό, όταν ο ίδιος κινείται, διαμορφώνει το περιβάλλον του ή παρεμβαίνει, σ' αυτό.

Η ομάδα, που, κυρίως, πλήττεται, από την έλλειψη προσπελασιμότητας, είναι αυτή των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων. Καθένας έχει βρεθεί, έστω προσωρινά, στη θέση του να μην έχει ευχέρεια, στην κίνηση, είτε λόγω κάποιας πάθησης, είτε λόγω συγκεκριμένων συνθηκών. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας σε μια τέτοια περίπτωση. Σε ένα ατύχημα, σπάζουμε το πόδι μας και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αναπηρικό καροτσάκι. Είμαστε γονείς και θέλουμε να βγάλουμε το μωρό μας μια βόλτα, με καροτσάκι. Ο καθένας μπορεί να βρεθεί ο ίδιος, στην κατηγορία των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων.

Οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, μόλις αφήσουμε το όχημά μας, γινόμαστε κι εμείς «πεζοί». Πρώτα, είμαστε πεζοί! Μετά οδηγοί.

Όλοι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάμε:

 • Το δικαίωμα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά και του ηλικιωμένου, με μειωμένη κινητικότητα ή του γονέα, που μεταφέρει το μωρό, σε καρότσι, να ανεβαίνει, στα πεζοδρόμια, από τις ράμπες.
 • Την υποχρέωση της Πολιτείας να κατασκευάζει ράμπες.
 • Την υποχρέωση όσων κινούνται, με δίκυκλο ή αυτοκίνητο, να μη παρκάρουν, πάνω στις ράμπες.
 • Το δικαίωμα του πεζού, ιδιαίτερα του εμποδιζομένου ή ανάπηρου πεζού, να κυκλοφορεί, πάνω σε ελεύθερα πεζοδρόμια, με ομαλή επιφάνεια και κατάλληλο πλάτος.
 • Την υποχρέωση της Πολιτείας να κατασκευάζει τα πεζοδρόμια, κατάλληλα και να τα συντηρεί, καθώς επίσης και να διώκει συστηματικά τους παραβάτες.
 • Την υποχρέωση των οδηγών δικύκλων ή αυτοκινήτων να μην παρκάρουν, πάνω σ' αυτά, καθώς και την υποχρέωση των καταστηματαρχών ή κάθε είδους κατασκευαστών, να μη καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια.
 • Το δικαίωμα του ατόμου, με πρόβλημα όρασης, να έχει, στη διάθεσή του ειδικούς διαδρόμους κυκλοφορίας, πάνω στα πεζοδρόμια και ηχητικά σήματα, στα φανάρια.
 • Την υποχρέωση της Πολιτείας να κατασκευάζει, να εγκαθιστά και να συντηρεί συστήματα, για τη διευκόλυνση των ατόμων, με πρόβλημα όρασης.
 • Την υποχρέωση όλων να διευκολύνουν τα άτομα, με πρόβλημα όρασης, στην κίνησή τους.
 • Το δικαίωμα των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων, για πρόσβαση, σε κτίρια, ιδιαίτερα, σε δημόσια κτίρια.
 • Την υποχρέωση της Πολιτείας και των ιδιωτών κατασκευαστών να κάνουν τις ανάλογες υποδομές, όπως ράμπες και ηχητική αναγγελία, στους ανελκυστήρες.
 • Το δικαίωμα των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων, στη χρήση των μέσων μεταφοράς, κυρίως μαζικής μεταφοράς.
 • Την υποχρέωση των αρμόδιων φορέων, για παροχή της κατάλληλης υποδομής μεταφοράς.

Αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών να καταγγέλλουν παραλείψεις και παραβάσεις. Αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών να παρεμβαίνουν, άμεσα και αποτελεσματικά.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αναπηρία Σήμερα» υπενθυμίζει , στον καθένα μας: «Έλα στη θέση μου… Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς ο ίδιος, στην κατηγορία των εμποδιζόμενων ή ανάπηρων ατόμων.

Η «Αναπηρία Σήμερα» είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη, που, είτε προέρχονται, από τον αναπηρικό χώρο, είτε λειτουργούν, με διάφορες ιδιότητες, σε αντικείμενα συναφή, με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων όλων των κατηγοριών.

Σε συνεργασία, με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ., διοργανώνει σειρά ενημερωτικών δράσεων, που, σε πρώτη φάση, αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για ζητήματα, σχετικά με την αναπηρία.

Οι στόχοι της οργάνωσης περιλαμβάνουν, επίσης, την οργανωμένη εθελοντική προσφορά, καθώς και την εποικοδομητική παρέμβαση, προς αρμόδιους φορείς και πρόσωπα.
Σκοποί του φορέα είναι:

 • η ανάπτυξη δράσεων, για τους ανθρώπους, σε όλους τους τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι
 • η πρόσβαση και η προσπελασιμότητα των πολιτών, με αναπηρία, σε όλους τους τομείς
 • η πληροφόρηση των νέων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους, στα κοινά
 • η προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας και συνεργασίας
 • η συμμετοχή, με κάθε πρόσφορο τρόπο και η συνεισφορά, στη γενικότερη πολιτιστική κίνηση, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, επιμορφωτικού ή αθλητικού χαρακτήρα
 • η συνεργασία, γι' αυτόν τον σκοπό, με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • η καταπολέμηση της ανισότητας και των διακρίσεων
 • η ανάπτυξη και καλλιέργεια της έννοιας του εθελοντισμού.

Πηγή: Αναπηρία Σήμερα.

Καταναλωτικά Βήματα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2009