Ασφαλισμένοι... Ανασφάλιστοι...Το "θράσος" δεν έχει όρια...

Σήμερα, προσπαθούμε να σταχυολογήσουμε μερικές, από τις καταγγελίες, που έχουν κατατεθεί, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., για τις ασφαλιστικές εταιρείες:

   1. Συμβόλαιο, που ασφάλιζε σπίτι κατά πλημμύρας, στην πρώτη του σελίδα, σε επόμενη σελίδα εξαιρούσε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πλημμύρας. Ο Καταναλωτής θα αποζημιωνόταν, μόνο σε περίπτωση παλιρροϊκού κύματος, αν και το σπίτι βρισκόταν σε βουνό. Αυτό είναι ένα μόνον ακραίο παράδειγμα.
   2. Οι ασφαλιστικές αρνούνται να καταβάλλουν, στους ασφαλισμένους, το πραγματικό κόστος, για την επισκευή των αυτοκινήτων τους, μετά από ατύχημα. Επικαλούνται την παλαιότητα του οχήματος και επιβάλλουν αυθαίρετα ποσοστά μείωσης της αποζημίωσης. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία της αναγκαστικής έκπτωσης δεν προβλέπεται, από κανένα νομικό πλαίσιο. Όσοι καταναλωτές κατήγγειλαν το συμβάν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., δικαιώθηκαν. Η συλλογική δράση έχει αποτελέσματα θεαματικά και θετικά.

Περισσότερα...

Συμβουλές προς τους Καταναλωτές Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Από τη στιγμή, που ένας Καταναλωτής αποφασίσει να κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις, από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο Καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί, για τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, το μέγεθός τους, την φερεγγυότητά τους. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο πράκτορας, έχει την υποχρέωση, να δώσει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτικά έντυπα, σχετικά με τα προϊόντα και την εταιρία που εκπροσωπεί. Η σωστή επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστή οδηγεί σε μια ειλικρινή σχέση διάρκειας ανάμεσα στον Καταναλωτή, στον Ασφαλιστή και στην Ασφαλιστική Εταιρία.

Περισσότερα...