Ορισμός του Ε.Φ.Ε.Τ. ως Εθνικού Εστιακού Σημείου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων - EFSA

 fo_088.jpg
O ΕΦΕΤ, μετά από υπογραφή σχετικής συμφωνίας, ορίσθηκε Εστιακό Σημείο (Focal Point) της EFSA στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Εθνικού Εστιακού Σημείου είναι η έγκαιρη διάχυση πληροφοριών, σε θέματα εκτίμησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας των τροφίμων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε εθνικό επίπεδο (αρχές, βιομηχανία, καταναλωτές, πανεπιστημιακή κοινότητα, επιστημονικοί φορείς, κ.λπ.), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (συμβουλευτικό σώμα της EFSA).
Στην Ευρώπη, αναγνωρίζεται το έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και του ανατίθενται περισσότερες αρμοδιότητες. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβαθμίζουν και περιθωριοποιούν τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Περισσότερα...

Ποιος εγγυάται την υγεινή στην αγορά κρέατος;

fo_155.jpgΗ κατάσταση της κεντρικής κρεαταγοράς του Ρέντη αποτελεί, ίσως, μόνο την κορυφή του παγόβουνου, που λέγεται εμπορία του κρέατος.

Αν και δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η έκθεση των κοινοτικών ελεγκτών, δεν είναι δύσκολο κανείς να προβλέψει το δυσμενές περιεχόμενό της.

Περισσότερα...

Η.Π.Α.: Πιλοτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των πουλερικών αποτυγχάνει;

fo_083.jpgΟ Διατλαντικός Διάλογος (TACD), με αφορμή τα παρακάτω γεγονότα, θεωρεί ότι πρέπει να άρει την υποστήριξη του στην Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου (HACCP). Πιο συγκεκριμένα: 76 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης καταγράφονται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερα...

Αυστηροί έλεγχοι για τα επίπεδα διοξίνης στα ψάρια

fo_195.jpgΟ Επίτροπος κ. David Byrne, υπεύθυνος για την ασφάλεια τροφίμων, υπερασπίζεται ένα νέο νόμο, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο. Ο νόμος αυτός επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους για την εξακρίβωση επιπέδων διοξίνης στα ψάρια, παρόλο που εκφράζονται φόβοι ότι κάτι τέτοιο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Σκανδιναβική βιομηχανία ψαριών.

Περισσότερα...

Υγεινή Ζώων για την Ασφάλεια Τροφίμων

fo_189.jpgΤο Ευρωκοινοβούλιο επικύρωσε τις δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, μαζί με ένα μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων, με σκοπό την αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. Η υγεία των ζώων και οι επίσημοι έλεγχοι των προϊόντων κρέατος αποτελούν τους βασικούς άξονες των συγκεκριμένων προτάσεων. Ο πυρήνας της νέας νομοθεσίας είναι ότι οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να φέρουν ακέραια την ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν.

Περισσότερα...