Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Το Φεβρουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή με τίτλο: «Από το χωράφι στο πιάτο». Βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η στροφή των καταναλωτών, σε διατροφή χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η μετάβαση σε βιώσιμο σύστημα τροφίμων.

Για εμάς τους καταναλωτές, ο όρος “βιώσιμο σύστημα τροφίμων” σημαίνει ένα σύστημα τροφίμων που παρέχει επάρκεια τροφίμων σε όλους, με τέτοιο τρόπο, που δε θέτει σε αμφισβήτηση την επάρκεια των τροφίμων, για επόμενες γενιές. Ένα τέτοιο σύστημα είναι επωφελές, σε όλη την αλυσίδα και για όλους τους εταίρους (από τους αγρότες μέχρι τους καταναλωτές), ωφελεί την κοινωνία, στο σύνολό της και έχει θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό το σύστημα δίνει μεγάλη σημασία, στην υγεία καθώς η υγιεινή διατροφή σχεδόν πάντοτε ωφελεί το κλίμα και το περιβάλλον.

Το εμπόριο τροφίμων πρέπει να είναι ένα βασικό τμήμα αυτής της στρατηγικής, καθώς η εισαγωγή τροφίμων που δεν ανταποκρίνονται, στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων κ.λπ. μπορεί να υποβαθμίσει ακόμα και να ακυρώσει στην πράξη, τους στόχους αυτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να συνδεθεί και με άλλες προτεραιότητες, όπως η μηδενική μόλυνση του περιβάλλοντος, η έκθεση των καταναλωτών σε χημικές ουσίες, από τη συσκευασία των τροφίμων κ.λπ.

Επομένως, η Ε.Ε. πρέπει να ασχοληθεί, με όλα τα θέματα αυτά. Η στρατηγική «Από το χωράφι στο πιάτο» πρέπει να καταστήσει τη βιώσιμη (υγιεινή) διατροφή, μια εύκολη επιλογή, για τους καταναλωτές. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η υποχρεωτική διατροφική σήμανση με βάση το «φωτεινό σηματοδότη», στο μπροστινό τμήμα της συσκευασίας των τροφίμων, καθώς και η επισήμανση της χώρας προέλευσης, για όλα τα κρέατα, σε όποια μορφή και όποιο τρόπο πωλούνται (catering, ως συστατικά άλλων τροφίμων κ.λπ.) Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για το γάλα στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Για να αποφύγουμε τη δυσκολία ακόμα και τη σύγχυση των καταναλωτών, για το ποιο τρόφιμο να επιλέξουν, πρέπει να εκδοθούν οδηγίες για υγιεινές και βιώσιμες δίαιτες, για να διαφωτίσουν και να διευκολύνουν τους καταναλωτές να εντάξουν την υγιεινή διατροφή, στη ζωή τους. Η στρατηγική αυτή πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, τις οικονομικά προσιτές τιμές, την ελκυστικότητα των υγιεινών και βιώσιμων επιλογών τροφίμων., την ευκολία στην επιλογή αυτών των τροφίμων.

Αυτό σημαίνει ότι τα υγιεινά τρόφιμα δε θα είναι τα πιο ακριβά και ότι οι διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές (αγροτική, υγείας, περιβάλλον, εμπόριο, κ.λπ.), που επηρεάζουν την αλυσίδα τροφίμων, έχουν μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους, π.χ. να συνδυάζουν τις επιδοτήσεις των τροφίμων με την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων. Η στρατηγική τέλος, αυτή, πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι καταναλωτές απορρίπτουν συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής τροφίμων (π.χ. γενετική τροποποίηση, κλωνοποίηση κ.λπ.). Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα οι μέθοδοι αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ασφαλείς και να υπάρξουν εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών, με τη συμμετοχή των Ενώσεων Καταναλωτών.

Πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν είναι, ήδη, γνωστά. Απαιτείται πολιτική βούληση. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε συνεργασία με την BEUC έθεσαν τις επιφυλάξεις και τα αιτήματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επισιτιστική κρίση και η άποψη των καταναλωτών

Η υψηλές τιμές των τροφίμων επηρεάζουν, αρνητικά, εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, κυρίως αυτούς, που ζουν στα όρια της φτώχιας και της πείνας. Οι πρόσφατες αυξήσεις, στις τιμές τροφίμων, επηρεάζουν τους καταναλωτές, παγκοσμίως. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσίασαν ελαφρά μείωση, τους τελευταίους μήνες, είναι μάλλον απίθανο να δούμε τις τιμές των τροφίμων να σταθεροποιούνται ή να πέφτουν, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα...

Τρόφιμα - Διατροφή - Υγεία

Η σχέση διατροφής και υγείας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης (460 π.Χ.) διετύπωσε με τον ακόλουθο τρόπο τις προϋποθέσεις της καλής (θετικής) υγείας:

"Η θετική υγεία απαιτεί γνώση της πρωτογενούς σύστασης του ατόμου (διάβαζε γενετική) και των δυνατοτήτων διαφόρων τροφίμων, τόσο εκείνων που ενυπάρχουν, όσο και εκείνων που προέρχονται από τη δεξιότητα του ανθρώπου (διάβαζε επεξεργασία).......

Περισσότερα...

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. στην 6η Ετήσια Συνάντηση Διατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών Βρυξέλλες 1-3 Φεβρουαρίου 20

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, το πρόβλημα της παχυσαρκίας, ο έλεγχος των διαφημίσεων, που απευθύνονται σε παιδιά, η παύση της πολιτικής των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων (Η.Π.Α., Καναδά), στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, η προστασία του Καταναλωτή, από την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών, το πρόβλημα των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Spam) και η ασφάλεια των αγορών, μέσω διαδικτύου ήταν τα θέματα, που κυριάρχησαν στην 6η Συνάντηση του Δι-Ατλαντικού Διαλόγου Καταναλωτών, που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 1-3 Φεβρουαρίου 2004.

Περισσότερα...

Ερμηνεία επιστημονικών όρων διατροφής

Περισσότερα...

Ας μάθουμε τι τρώμε...Ήρθε η ώρα για δραστικά μέτρα!

Αυτό το χρονικό διάστημα, αρχίζουν οι διαβουλεύσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δίαιτα, τη Φυσική Άσκηση και την Υγεία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) αρχίζει μια εκστρατεία, για την καλύτερη διατροφή.

Περισσότερα...