Καταναλωτικά Βήματα 03-04/2008

200803-04vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,

Δώδεκα (12) εθελοντές κύρια και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρία (3 ) επαγγελματικά στελέχη και μικρός αριθμός μελών, που προσέφεραν, περιστασιακά, τον εθελοντισμό τους, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., έφεραν, σε πέρας, το τεράστιο έργο, που αποτυπώνεται, στο διοικητικό απολογισμό.


Εξήντα δύο (62) πυκνογραμμένες σελίδες αποτελούν το διοικητικό απολογισμό του 2007, που κρατάτε, στα χέρια σας. Είναι γεμάτος, από μικρές και μεγάλες επιτυχίες, Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική αναγνώριση, από αρχές και φορείς , για την προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., ,στο διαρκή αγώνα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.


Σας μεταφέρω την έκπληξη, που εκφράσθηκε, από τις μεγαλύτερες οργανώσεις καταναλωτών, στην Ευρώπη, για την τεραστία συμβολή του ΚΕ.Π.ΚΑ., στις διαβουλεύσεις και στην τεκμηρίωση, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, όταν αναφέραμε τον οικονομικό προϋπολογισμό του ΚΕΠΚΑ.


Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση εγκρίθηκε, ομόφωνα, ο Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2007. Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα.


Το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει την προσπάθεια του ΚΕ.Π.ΚΑ. να συνειδητοποιήσει ο καταναλωτής την δύναμή του, να σηκωθεί από τον καναπέ της αδιαφορίας, της γκρίνιας και της παραίτησης, να συμβάλει στην ενίσχυση της συλλογικότητας, που λέγεται ΚΕΠΚΑ.


Είναι, πλέον, κατοχυρωμένη η αξιοπιστία, η διαφάνεια, και η αποτελεσματικότητα, που διέπει όλες τις δράσεις του ΚΕ,Π,ΚΑ. Όλα αυτά βασίζονται στην εκπροσώπηση των 6500 μελών και κυρίως των 2500 ενεργών μελών. Φαντασθείτε τι θα μπορούσε να πετύχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. αν εκπροσωπούσε και ενισχύονταν, με την συνδρομή 20.000 μελών ή ακόμα και 200.000 μελών.


Θα είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πολλά επαγγελματικά στελέχη, που θα κάνουν συγκριτικά τεστ προϊόντων, έρευνες αγοράς, πιο τεκμηριωμένη διαβούλευση αλλά και παρέμβαση, στην αγορά, θα έλεγχε αν λειτουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου της πολιτείας και αν οι επιχειρήσεις αισχροκερδούν. Γιατί αν έχεις 200.000 ενεργούς καταναλωτές και τις οικογένειές τους, το μποϊκοτάζ θα είναι ισχυρή απειλή, για τις επιχειρήσεις, που αισχροκερδούν, για τις επιχειρήσεις, που δε σέβονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματά μας.


Βαλε και εσύ το λιθαράκι σου, γράψε ενεργοποίησε το διπλανό σου, το φίλο σου ένταξέ τον, στη οικογένεια του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΚΑ

Νικόλαος Σ. Τσεμπερλίδης