Καταναλωτικά Βήματα 12/2003200312vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Πολύς λόγος γίνεται, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τη διεκδίκηση της ΕΧΡΟ 2008, από τη Θεσσαλονίκη. Και οι πολίτες της αναρωτιούνται:

  • Τι είναι EXPO;
  • Ποια σχέση μπορεί να έχει το Καταναλωτικό Κίνημα με την διεκδίκηση της EXPO 2008;

Η EXPO είναι παγκόσμια έκθεση, όπου οι λαοί όλου του κόσμου προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τις παραδόσεις αλλά και τις ιδέες τις προτάσεις τους, για τα σύγχρονα προβλήματα (στις εσωτερικές σελίδες του περιοδικού, υπάρχει αναλυτική ενημέρωση).

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συντάσσεται με όλες τις "δυνάμεις" διεκδίκησης της EXPO 2008, γιατί η διοργάνωση μιας EXPO αφήνει στη διοργανώτρια πόλη υποδομές, οι οποίες συμβάλουν ουσιαστικά στην λύση σοβαρών προβλημάτων της πόλης, όπως το κυκλοφοριακό, το οικιστικό, το δίκτυο μεταφορών κ.λπ. Παράλληλα, η προετοιμασία μιας, τέτοιας εμβέλειας, διεθνούς εκθέσεως δημιουργεί θέσεις εργασίας, απορροφώντας μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Και φυσικά, το θέμα που επιλέχθηκε, "Μάνα - Γη, Παραγωγή τροφίμων και Ποιότητα ζωής" συνδέεται, άμεσα, με τα κατοχυρωμένα από τον Ο.Η.Ε. Δικαιώματα των Καταναλωτών.

Η διοργάνωση, λοιπόν, της ΕΧΡΟ 2008, αποτελεί ευκαιρία και συγχρόνως πρόκληση, για εμάς τους Καταναλωτές, να ασχοληθούμε, ακόμα πιο έντονα, με τα τεραστίου ενδιαφέροντος ζητήματα της γεωργίας, σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να ασχοληθούμε με τις πολιτικές για τη γεωργία, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, που επιβάλουν η παγκοσμιοποίηση και οι ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών όλου του πλανήτη.

Η συμμετοχή της επιστήμης και της τεχνολογίας, στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας, οι επιπτώσεις τους στη διατροφή, στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον, οι υδάτινοι πόροι και η χρήση τους και γενικότερα, οι επιπτώσεις όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη μας, που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, είναι ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας, για του Πολίτες - Καταναλωτές όλης της Γης.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν πρέπει να απουσιάσει καμία "κοινωνική δύναμη" της περιοχής μας, από τον αγώνα διεκδίκησης της EXPO 2008. Το θέμα αυτό αφορά την πόλη μας, την περιοχή μας, τη χώρα μας.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης