Καταναλωτικά Βήματα 5-6/2003200305vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Ποιος θα μας προστατέψει από τους "προστάτες";

Καταναλωτές καταγγέλλουν ότι:

  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών είναι μόνο "σφραγίδες".
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών συνδέονται άμεσα και έμμεσα με "οικονομικά συμφέροντα".
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών στοχεύουν μόνο σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, για ίδιον όφελος των διοικήσεών τους.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών δίνουν ψευδή στοιχεία για "δήθεν" έρευνες αγοράς, για υπερδιογκωμένους αριθμούς παραπόνων - καταγγελιών.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών συμπεριφέρονται και λειτουργούν με "πατερναλιστικό" τρόπο.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών διορίζουν, τηλεφωνικά, εκπροσώπους των Καταναλωτών, εν είδη ρουσφετιού.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών, πολλές φορές, παράνομα και ανήθικα, εξαργυρώνουν τη δύναμη και τη δράση του Καταναλωτικού Κινήματος.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών απειλούν και εκβιάζουν.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Καταναλωτών καταρρακώνουν τις παγκόσμιες αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης γνωρίζει όλα τα παραπάνω. Τον Ιούνιο του 2002, δημόσια είχε δεσμευτεί για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις Ενώσεις Καταναλωτών (Ν.2251/94) μέσα στους επόμενους 6-8 μήνες. Έχουν περάσει 12 μήνες.

Δεν έχουμε άλλα περιθώρια χρόνου. Η Ανοχή, η Σιωπή, η Αδράνεια μόνο ως συνενοχή θα μπορούσαν να ερμηνευτούν.

Η πολιτική εξουσία δε δικαιούται άλλη πίστωση χρόνου. Τα όρια ανοχής και αντοχής έχουν εξαντληθεί. Οι ενεργοί Πολίτες - Καταναλωτές απαιτούν, εδώ και τώρα, νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία, η αντιπροσωπευτικότητα, η συλλογικότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του Καταναλωτικού Κινήματος, στη χώρα μας. Δε θα σιωπήσουμε, πλέον. Η Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών απαιτεί να γνωρίζει ποιοι αδρανούν, ποιοι ανέχονται, ποιοι φέρουν την κύρια ευθύνη. Η δημοκρατία, η διαφάνεια και οι θεσμοί, που τις διασφαλίζουν, "θέλουν Αρετή και Τόλμη".

Προτρέπουμε τους Καταναλωτές να καταγγέλλουν κάθε Ένωση Καταναλωτών, που "ξεφεύγει", από τις παγκόσμιες αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης