Καταναλωτικά Βήματα 3-4/2003200303vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Το Καταναλωτικό Κίνημα βασίζεται στον εθελοντισμό των ενεργών πολιτών, των πολιτών που διεκδικούν, αγωνίζονται, πιστεύουν ότι το μέλλον τους εξαρτάται από τη στάση ζωής τους.

Εκατομμύρια πολίτες, σε όλη τη γη, διατράνωσαν τη θέλησή τους, για ειρήνη, σε διαδηλώσεις και πορείες μαζικές και αγωνιστικές.

Η Ειρήνη αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για τη διασφάλιση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα των Καταναλωτών, αναγνωρισμένα από τον Ο.Η.Ε., βασίζονται στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα.

  • Όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό των "απάνθρωπων" οικονομικών συμφερόντων,
  • Όταν το υπέρτατο αγαθό, η ζωή, αφαιρείται, ακόμα και στα πρώτα αθώα βήματά της,
  • Όταν το περιβάλλον καταστρέφεται,
  • Όταν η τιμή του πετρελαίου εκτινάσσεται, συμπαρασύροντας το κόστος όλων των προϊόντων και εξαντλώντας, ταυτόχρονα, τα περιθώρια οικονομικών πολιτικών για κοινωνικές δαπάνες,

τότε, για ποια δικαιώματα Καταναλωτών μπορούμε να μιλάμε; Εμείς, οι Καταναλωτές, μπορούμε να παρακολουθούμε απαθείς την κατάργηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την κατάργηση των δικαιωμάτων των Καταναλωτών;

ΌΧΙ!!! Το Καταναλωτικό Κίνημα είναι και Κίνημα Ειρήνης. Ένα Κίνημα που διαθέτει το δικό του ισχυρότατο όπλο, απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα που, "διαπλεκόμενα" με τα πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα, αποφασίζουν τον αφανισμό λαών.

Θα μποϋκοτάρουμε τα προϊόντα των χωρών που οι Πολιτικές και Οικονομικές εξουσίες τους, αιματοκυλούν, "ελέω Θεού", τον πλανήτη, για να επιβάλλουν τα άνομα συμφέροντά τους.

Ίσως μόνο αυτό τον τρόπο αντίδρασης καταλάβουν.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης