Καταναλωτικά Βήματα 1/2003200301vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Νέο έτος. Αφετηρία για νέο ξεκίνημα. Οι ευχές γεμίζουν όλους τους δίαυλους επικοινωνίας. Μια λέξη συμμετέχει σε όλες τις ευχές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή η λέξη-έννοια. "Υγεία, πάνω από όλα", "Υγεία, πρώτα υγεία"… Η υγεία, όπως καθορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνον η απουσία πάθησης ή αναπηρίας. Όπως είναι εμφανές από τον ορισμό, η κοινωνική υγεία θεωρείται εξίσου σημαντική με τη σωματική και την ψυχική υγεία.

Ένα άτομο κοινωνικά περιθωριοποιημένο δεν μπορεί να ορισθεί ως υγιές, έστω και εάν όλες οι ιατρικές εξετάσεις δείχνουν "απόλυτη υγεία". Με λίγα λόγια, είμαστε υγιείς, επειδή αισθανόμαστε υγιείς σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά και όχι γιατί η ιατρική επιστήμη μας καθορίζει υγιείς.

Η αναφορά στο θέμα της υγείας γίνεται και με αφορμή, ένα "κοινό μυστικό", που διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία. Το σύστημα υγείας, κρατικό και ιδιωτικό, παρουσιάζει σημαντικές στρεβλώσεις, όχι τόσο στο επιστημονικό επίπεδο ή στο επίπεδο υποδομών-εξοπλισμού, αλλά κυρίως σε ένα νοσηρό, ανήθικο, αντιδημοκρατικό, αντικοινωνικό, "παράνομο" πλέγμα "δοσοληψιών-αμοιβών", το γνωστό "φακελάκι".

Εάν σαν κοινωνία δεν το αντιμετωπίσουμε με θεσμούς, ελέγχους αλλά και ατομική και συλλογική δράση, θα είμαστε "άξιοι της μοίρας μας". Δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν, να εκμεταλλεύεται τον "πόνο", την "ανάγκη" του συνανθρώπου μας. Ένας τρόπος αντίδρασης υπάρχει. Να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας σαν Καταναλωτές Υπηρεσιών Υγείας. Να τα απαιτούμε και να καταγγέλουμε κάθε προσβολή τους.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, αναλαμβάνει εκστρατεία ενημέρωσης, και περιμένει από τους Καταναλωτές - Πολίτες να "πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους", καταγγέλλοντας στο ΚΕ.Π.ΚΑ., κάθε παράβαση, για να υπάρξει ίαση της "κοινωνικής αυτής ασθένειας", που τείνει να πάρει διαστάσεις επιδημίας.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης