Καταναλωτικά Βήματα 10-11/2004200407vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Ακρίβεια - Αισχροκέρδεια. Δύο λέξεις, που χρησιμοποιούνται, στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Δύο όροι, που ερμηνεύονται, με διαφορετικό τρόπο, προσεγγίζονται, με διαφορετική οπτική, πάντα, όμως σε συνάρτηση, με τα "προσωπικά" μας δεδομένα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά κ.λπ.

Όποια και αν είναι η ερμηνεία - προσέγγιση, η Ακρίβεια και η Αισχροκέρδεια, αποτελούν ένα μεγάλο εθνικό πρόβλημα, γιατί μειώνουν την αγοραστική δύναμη των Πολιτών - Καταναλωτών, συμμετέχουν, άμεσα, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, υπέρ των υψηλότερων και, τέλος, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Βασικά αίτια της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας αποτελούν ο ατελής ανταγωνισμός, η ισχυρή ζήτηση και, τέλος, η "αξιοποίηση" της αδυναμίας να κατανοήσουμε την πραγματική αξία του νέου μας νομίσματος.

Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε;

Αν η πολιτεία κατοχυρώσει τον υγιή ανταγωνισμό, με καθιέρωση της διαφάνειας, στην κοστολόγηση, της φορολόγησης των "κερδών", της πάταξης των εναρμονισμένων πρακτικών και της "καρτελοποίησης" σχέσεων παραγωγών - εμπόρων, της προστασίας, από ολιγοπώλια , μονοπώλια, και από επιχειρήσεις, που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, στην αγορά, αξιοποιώντας το διάλογο των κοινωνικών εταίρων και ενεργοποιώντας σύγχρονους, αξιόπιστους θεσμούς και μηχανισμούς ελέγχου.

Εφόσον ο Καταναλωτής, διαθέτει την απαραίτητη, για αυτόν, πληροφόρηση, τότε ελέγχει, καταγγέλλει, επιβραβεύει, τιμωρεί, ατομικά , αλλά και συλλογικά, μέσω του Καταναλωτικού Κινήματος, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.

Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους Καταναλωτές να γίνουν μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Πιστεύουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί υγιή έκφραση του Καταναλωτικού Κινήματος, που ενημερώνει, εκπροσωπεί, διαμεσολαβεί, δρα, καθημερινά, βασισμένο, στην συμμετοχή του ενεργού Πολίτη - Καταναλωτή, στον εθελοντισμό, στη Δημοκρατική λειτουργία και το Δημοκρατικό έλεγχο.


Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης