Καταναλωτικά Βήματα 7-8/2004200405vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Η προσφορά ασφαλών και αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό άξονα της λειτουργίας της αγοράς και της ανάπτυξης της οικονομίας. Επιτρέπει στους Καταναλωτές και στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να αποταμιεύουν, να δανείζονται και να χειρίζονται τους κινδύνους, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Ένας τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Καταναλωτική Πίστη, που τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται, στη χώρα μας, με ταχύτατους ρυθμούς, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό αποτέλεσε θέμα ημερίδας, που διοργάνωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., με τη συνεργασία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του Τραπεζικού Μεσολαβητή.(βλέπε εσωτερικές σελίδες περιοδικού).

Αυτά τα προβλήματα, πρέπει να αντιμετωπισθούν, άμεσα. Πηγάζουν, κύρια, από δύο παράγοντες. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι η συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αφορά τις πολιτικές προώθησης - διαφήμισης, την έλλειψη πλήρους και σαφούς ενημέρωσης, τις μονομερείς αλλαγές όρων δανειοδότησης, τις επιθετικές δράσεις, χωρίς τη συγκατάθεση του Καταναλωτή, τη λειτουργία των μεσαζόντων, τα υψηλά επιτόκια , τον ανατοκισμό ανά μήνα, την απώλεια πιστωτικής κάρτας, τις μεθόδους είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι ευθύνες του ίδιου του Καταναλωτή. Παρασυρόμενος, από στρεβλά και επιβαλλόμενα, από τρίτους, καταναλωτικά πρότυπα, πριν απαντήσει σε ερωτήματα, τα οποία αφορούν την πραγματική ανάγκη δανειοληψίας, τη δυνατότητα αποπληρωμής, σε σχέση με το συνολικό εισόδημά του, τις πάγιες και έκτακτες ανάγκες του, και χωρίς να λάβει, μέσα από έρευνα, απαντήσεις σε ερωτήματα, που αφορούν τις συνολικές υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει, προχωρά στη σύναψη συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, πολλές φορές υποθηκεύοντας το μέλλον του.

Οι απαιτήσεις του Καταναλωτικού Κινήματος είναι η θεσμοθέτηση του ενιαίου και συνολικού υπολογισμού επιβαρύνσεων, η μείωση των επιτοκίων, ο υπεύθυνος δανεισμός, η πλήρης και κατανοητή πληροφόρηση, η υπεύθυνη επιλογή μεσολαβητών και η κατάργηση των καταχρηστικών όρων των συμβάσεων.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι ο διάλογος, η αλληλοενημέρωση και η συνεργασία ομάδων, με διαφορετικά συμφέροντα, όσο και αν φαίνεται δύσκολη, διασφαλίζει θετικά αποτελέσματα, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτή τη συνεργασία ξεκινήσαμε, πριν από αρκετό καιρό, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τον Τραπεζικό Μεσολαβητή και αυτή τη συνεργασία συνεχίζουμε και ελπίζουμε να διευρύνουμε, στο μέλλον. ως ένα βασικό "εργαλείο", για την προστασία των Καταναλωτών.


Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης