Καταναλωτικά Βήματα 4-5/2004200403vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Στις 7 Μάρτη, με τη συμμετοχή του 76,5% των ενήλικων Ελλήνων Πολιτών, αναδείχτηκε η νέα Κυβέρνηση και η νέα Βουλή της χώρας μας.

Η συμμετοχή των Ελλήνων, στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη διάθεση των Συμπολιτών μας, για συμμετοχή.

Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, ώστε αυτή η διάθεση των Πολιτών, για συμμετοχή, να βρίσκει διέξοδο, σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, που μπορεί να ενδιαφέρουν έναν Πολίτη και να μην περιορίζεται, μόνο, στις εκλογικές διαδικασίες, "μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια".

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αποτελούν μια επιλογή, για τους Πολίτες, που θέλουν να συμμετέχουν. Χρέος, όμως, των Μ.Κ.Ο. είναι να λειτουργούν, με δημοκρατία, αντιπροσωπευτικότητα, συμμετοχή, εθελοντισμό.

Οι Καταναλωτικές Οργανώσεις, όπως το ΚΕ.Π.ΚΑ., ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των Μ.Κ.Ο. Λόγω, όμως, της άμεσης εμπλοκής τους, στη λειτουργία της Αγοράς και της μεγάλης δύναμης, που αποκτούν, μέσα από αυτή την εμπλοκή, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης αρχών και κανόνων, που θα διέπουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητά τους. Αυτό δε σημαίνει ότι η Πολιτεία παρεμβαίνει, άμεσα, στη λειτουργία τους, περιορίζοντας την ελευθερία, την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους, αλλά προστατεύει τους Καταναλωτές και όλους τους φορείς της Αγοράς, από Οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν, εκτός των αρχών του Παγκόσμιου Καταναλωτικού Κινήματος.

Τα προεκλογικά προγράμματα και οι προεκλογικές δεσμεύσεις όλων των κομμάτων θέτουν, προ των ευθυνών τους, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση. Η επίλυση των προβλημάτων, που αφορούν τους Πολίτες - Καταναλωτές πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα όλων των εκλεγμένων εκπροσώπων μας. Η ακρίβεια, η ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, η καταναλωτική πίστη, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι κώδικες δεοντολογίας, οι μακροχρόνιες συμβάσεις, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η έλλειψη ενημέρωσης - πληροφόρησης - εκπαίδευσης, είναι μόνον μερικά από τα ζητήματα, που αντιμετωπίζουν, καθημερινά, οι Καταναλωτές και απαιτούν άμεσες απαντήσεις.

Εμείς, οι άνθρωποι του ΚΕ.Π.ΚΑ. δεσμευόμαστε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση των παραπάνω, με προτάσεις, θέτοντας, στη διάθεση της Πολιτείας, την 22άχρονη γνώση και εμπειρία μας.

Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η αναμόρφωση του Ν2251/94, ο οποίος διέπει τη λειτουργία των Ενώσεων Καταναλωτών και η μαζικοποίηση του Καταναλωτικού Κινήματος.

Καλούμε, για μια ακόμη φορά, τους Πολίτες - Καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη συμμετοχή καθημερινή τους πρακτική να πλαισιώσουν τις δράσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ.


Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης