Καταναλωτικά Βήματα 2-3/2004200402vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που εσείς αναδείξατε, με την ψήφο σας, συμμετέχοντας, μαζικά, στην απολογιστική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Στις εσωτερικές σελίδες του περιοδικού, που κρατάτε στα χέρια σας, θα δείτε τον απολογισμό δράσης μας, για το 2003 καθώς και τη σύνθεση του νέου Δ.Σ.

H ανανέωση, η συμμετοχή και η εκλογή καταξιωμένων επαγγελματικά και κοινωνικά προσώπων, χαρακτηρίζει το νέο Δ.Σ.

Η συνεχώς διευρυνόμενη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., η συνεχώς αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου του, η ευρύτητα και η σοβαρότητα των θεμάτων, που μας απασχολούν, καθημερινά, απαιτούν όλο και περισσότερη εθελοντική συμμετοχή, όλο και μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μελών. Ενεργοποίηση και συμμετοχή που θα ξεκινούν, από την καθολική συμμετοχή στις απολογιστικές και εκλογικές διαδικασίες και θα φτάνουν στην κατάθεση προτάσεων και ιδεών, τις οποίες, από κοινού, θα υλοποιούμε. Η υλοποίηση αυτών των σκέψεων είναι η νέα πρόκληση, για την Κοινωνία των Πολιτών, στην οποία ανήκει ο ευαίσθητος αλλά και συνεχώς ισχυροποιούμενος χώρος του Καταναλωτικού Κινήματος.

Η παραδοσιακή επικοινωνία δε θα εγκαταλειφθεί. Θα συνδυαστεί, όμως, με τη νέα τεχνολογία και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, για ενίσχυση της συμμετοχής, του δημοκρατικού ελέγχου, της συλλογικής έκφρασης, της ανεξαρτησίας, του πλουραλισμού.

Νέοι τρόποι εκλογικής διαδικασίας (π.χ. ψηφοφορία από απόσταση, με εξασφάλιση της δημοκρατικής και χωρίς αμφισβητήσεις, νομιμοποίησης), οι μέθοδοι κατάθεσης προτάσεων, η θεματολογία αποτελούν προτεραιότητες για συζήτηση και ένταξή τους, σε ένα νέο καταστατικό του ΚΕ.Π.ΚΑ., κάτω από το "κυρίαρχο" πλαίσιο, που καθορίζουν, οι παγκόσμιες αρχές του Kαταναλωτικού Kινήματος.

Ως Πολίτες - Καταναλωτές, έχουμε υποχρέωση και καθήκον, να συμβάλουμε με θάρρος, ανεξαρτησία, αυτονομία και γνώση, στο νέο "τοπίο", που διαμορφώνουν, κυρίως, οι δυνάμεις της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Η συμβολή μας στη νέα εποχή, για να κατοχυρώσουμε τις κατακτήσεις μας και να ενισχύσουμε τα δικαιώματά μας, απαιτεί και τη μαζικοποίηση του Καταναλωτικού Κινήματος, που είναι ευθύνη όλων μας.


Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης