Καταναλωτικά Βήματα 1/2004200401vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Είναι ολοφάνερο πλέον στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, ότι ισχυρή Κοινωνία Πολιτών δεν νοείται, χωρίς ανιδιοτελή προσφορά, για ευγενικούς στόχους, που ενισχύουν τα αισθήματα αλτρουισμού και συνοχής της κοινωνίας. Στόχους που δεν αποσκοπούν στο στενό οικονομικό κέρδος, αλλά συμπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις και τις ανεπάρκειες, στη δράση της πολιτείας. Με την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την άνθιση μορφών οργάνωσης άμεσης δημοκρατίας, με την ένταξη των πολιτών σε κινήματα, που ενισχύουν τις πιο δημιουργικές και ελπιδοφόρες δυνάμεις και τάσεις της κοινωνίας, με την πρόταξη του "συλλογικού" απέναντι στο "ατομικό", η κοινωνία των πολιτών αποκτά τα δικά της αντιστηρίγματα, τα δικά της αναχώματα, σε κάθε μορφή ισοπέδωσης, φαλκίδευσης και ακύρωσης ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Αλλά και σε κάθε μορφή υποβάθμισης της ποιότητας ζωής ή αλόγιστης χρήσης μέσων, που καταστρέφουν πόρους, πλούτο, ευκαιρίες, από τις τοπικές κοινωνίες μέχρι την παγκόσμια κοινότητα. Η ελεύθερη, απρόσκοπτη και θεσμοθετημένη δράση αποτελεί την ίδια την ουσία, το οξυγόνο θα έλεγα, του εθελοντικού κινήματος. Με κύριο γνώμονα την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, από τους ίδιους τους πολίτες και τους φορείς τους, πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες, που να ευνοούν, να ενισχύουν και να τροφοδοτούν, διαρκώς, την εθελοντική δραστηριότητα. Κανόνες που, ασφαλώς, προϋποθέτουν τη μεταβίβαση μέρους αρμοδιοτήτων και πόρων, έτσι ώστε, ανάλογα με το στόχο, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με φορείς της πολιτείας να αποβαίνουν οι πρωτοβουλίες πιο παρεμβατικές, αποτελεσματικές και ωφέλιμες.

Με "οδηγό" τις παραπάνω σκέψεις, "ξεδιπλώσαμε" στο ΚΕ.Π.ΚΑ. δράσεις, που μας γέμισαν με έντονα συναισθήματα.

Από την χαρά της συνεχώς διευρυνόμενης αναγνώρισης της Οργάνωσής μας, για το ρόλο, τις δυνατότητες, την καθημερινή παρέμβαση και επίλυση διαφορών και προβλημάτων, την καταξίωση της αξιόπιστης εθελοντικής δράσης, μέχρι τη λύπη για ιδιοτελείς λειτουργίες Ενώσεων Καταναλωτών και προσώπων, που συνδέονται με το Καταναλωτικό Κίνημα.

Από την άνθιση τις ελπίδας για τη συμμετοχή και τη δράση των νέων, μέχρι την απογοήτευση, για συμπεριφορές μελών που, αφού επωφελήθηκαν ατομικά, επιλύοντας το προσωπικό τους πρόβλημα, ξέχασαν το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Πέρασαν δύο χρόνια, από την εκλογή μας ως Διοικητικό Συμβούλιο. Σε λίγες μέρες θα κληθείτε να εκλέξετε το νέο Δ.Σ., για την επόμενη διετία.

Η συμμετοχή σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία είναι στοιχείο ελάχιστης συμβολής στη δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης