Καταναλωτικά Βήματα 7-8/2005200504vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Η ύπαρξη διαπλοκής και διαφθοράς αποτελεί εδραιωμένη πεποίθηση, στη συνείδηση των πολιτών της χώρας, γυναικών και ανδρών, νέων και ηλικιωμένων. Η διόγκωσή τους διαβρώνει το δημόσιο και ιδιωτικό βίο, και αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα, που χαρακτηρίζει όλες τις περιόδους. Έχει αιτίες πολιτιστικές και πολιτικές, που σχετίζονται με την παιδεία μας, το κυβερνητικό και κομματικό λογιστήριο των πελατειακών σχέσεων, του πολιτικού κόστους, του εκλογικού οφέλους και των δοσοληψιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Όλοι "γκρινιάζουμε", σε υψηλούς τόνους κριτικής, αλλά όλοι σχεδόν συμμετέχουμε, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Γι' αυτό ελάχιστοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αυτοκριτικής και της επώνυμης καταγγελίας.

Το "γρηγορόσημο", στο δημόσιο τομέα, τα "φακελάκια", στον τομέα της υγείας, οι παρανομίες και οι καθυστερήσεις, στην πολεοδομία, οι διορισμοί "ημετέρων", σε συνδυασμό με το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, η ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή δημόσιων έργων, με αδιαφανείς διαδικασίες, η "παράκαμψη" προτεραιότητας κ.λπ., είναι μερικά από τα προβλήματα, που έχουν καταγραφεί και μάλιστα με έρευνες.

Θέλουμε κάτι να αλλάξει; Αν απαντούμε ναι, με ειλικρίνεια, τότε Πολιτεία, Επιχειρήσεις και Πολίτες πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, που μας αναλογεί.

Η πολιτεία με συστηματική εφαρμογή παλιών και νέων θεσμών, για την καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς, από την μια πρέπει να ενθαρρύνει τη χρηστή διακυβέρνηση, με διαφανείς μεθόδους. και από την άλλη, με αξιόπιστο έλεγχο των κυβερνητικών και κρατικών λειτουργιών και λειτουργών, πρέπει να εξασφαλίζει ότι καμία μορφή εκτελεστικής, κοινοβουλευτικής, διπλωματικής και δικαστικής "ασυλίας" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να εμποδίσει τις έρευνες και τις κυρώσεις. Το πόθεν έσχες, που έχει υψηλή αποδοχή στην κοινωνία, δεν είναι "κενό γράμμα νόμου" και η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, με παράλληλη δημοσίευση των ονομάτων πρέπει να γίνεται πραγματικότητα.

Οι επιχειρήσεις, που εκμαυλίζουν συνειδήσεις, για να επιτύχουν τους στόχους τους, να τιμωρούνται παραδειγματικά, και δημόσια. Να απαγορευθούν δωροδοκίες κάθε μορφής (εκπτώσεις, ποσοστά, δώρα, φακελάκια κ.λπ.). Οι τράπεζες και οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί πρέπει να καταγράφουν και να διατηρούν αρχεία, με όλες τις τραπεζικές συναλλαγές, τόσο των δικαιούχων όσο και εκείνων, που διατάσουν μεταφορές χρημάτων.

Οι πολίτες, ευαισθητοποιούνται, στους κινδύνους, που προέρχονται από την διαφθορά - διαπλοκή και συνειδητοποιούν, ότι η διαφθορά υπονομεύει τη Δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, καθώς και τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, Η αδιαφορία, απέναντι σε θέματα αδιαφάνειας και κακής εφαρμογής των θεσμών καλλιεργεί, δικαίως, την αντίληψη της ανοχής, στην διαφθορά και στη σήψη. Στόχος μας είναι να αγωνισθούμε, για την αποκατάσταση των θεσμών και την καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς.

ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ., ως μία από τις εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών, αγωνίζεται, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η αποτελεσματικότητα αυτού του αγώνα εξαρτάται, απόλυτα, από τις καταγγελίες των ενεργών Πολιτών -Καταναλωτών μελών του.

Θα τολμήσουμε;

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης