Καταναλωτικά Βήματα 1-2/2005200501vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Η εκλογή μου, στη θέση του συντονιστή του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, στις 10 Δεκεμβρίου 2004, είναι τιμή και αναγνώριση του ΚΕ.Π.ΚΑ., για την συνεχή, αξιόπιστη, δημοκρατική και αποτελεσματική του δράση. Η ευθύνη, έναντι όλων των Ελλήνων Πολιτών - Καταναλωτών, η αναβάθμιση των λειτουργιών του οργάνου, θα αποτελούν, οδηγό και πυξίδα, για την πορεία μας.

Μερικές από τις σκέψεις μου είναι:

  • Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ., θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Επειδή, όμως, για μεγάλο χρονικό διάστημα, αγωνίστηκα, από τη θέση του μέλους του Ε.Σ.Κ., για τη δημοκρατικότερη λειτουργία του, στα πλαίσια της ενημέρωσης, πληροφόρησης και κατάθεσης απόψεων όλων των ενεργών και αναγνωρισμένων Ενώσεων Καταναλωτών, πιστεύω ότι σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή, για αυτό το βήμα. Η προσπάθεια να καταστούν όλες οι Ενώσεις Καταναλωτών κοινωνοί και συμμέτοχοι των θεμάτων, που απασχολούν και συζητούνται στο Ε.Σ.Κ. αποτελεί δέσμευσή μου, η οποία θα εφαρμοστεί, σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου.
  • Η πιστοποίηση των Ενώσεων, η δημοκρατική νομιμοποίηση, ο εθελοντισμός, ο αυτοέλεγχος, η διαγραφή ενώσεων σφραγίδων, η ενιαία πανελλαδική έκφρασή τους και οι συντονισμένες δράσεις, για την ενημέρωση, προστασία των Πολιτών Καταναλωτών, είναι θέματα άμεσης προτεραιότητας.
  • Η καταγραφή και αναβάθμιση των εκπροσωπήσεων των Καταναλωτών, μαζί με τη συμπλήρωση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.
  • Η βιωσιμότητα των Ενώσεων Καταναλωτών, που συνδέεται με τη θεσμική χρηματοδότηση, είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους.

Όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν, γρήγορα. Ο χρόνος τρέχει, σε βάρος των Πολιτών - Καταναλωτών. Τα προβλήματα επιζητούν λύσεις και το Καταναλωτικό Κίνημα δε δικαιούται να ομφαλοσκοπεί, να ολιγωρεί.

Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης