Καταναλωτικά Βήματα 1/2006

200601vimata.jpgΧρόνια Πολλά!!! Καλή Χρονιά!!!

Πέρασαν δύο χρόνια, από τις προηγούμενες εκλογές, για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.ΚΑ.. Σε λίγες μέρες, θα κληθούμε να εκλέξουμε το νέο Δ.Σ., για την επόμενη διετία. Δεν προτίθεμαι να κάνω απολογισμό της διετίας, σε αυτό το μικρό σημείωμα, αλλά θέλω να δώσω λίγα βασικά στοιχεία της πορείας μας.

Σήμερα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί τη μεγαλύτερη Ένωση Καταναλωτών της χώρας, παρότι η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Ο όρος "μεγαλύτερη" δε θα σήμαινε σχεδόν "τίποτα", αν δε συνδυαζόταν, με τα βασικότερα στοιχεία, για όλους μας, δηλαδή τον εθελοντισμό, τη δημοκρατική νομιμοποίηση, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματική δράση. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αδιαπραγμάτευτες θέσεις του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο εθελοντισμός δεν είναι, απλά, μια προσφορά, στα κοινά. Είναι, κυρίως, στάση ζωής και, συγχρόνως, βασικό στοιχείο κατοχύρωσης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας. Για το λόγο αυτό, όλοι οι εκλεγμένοι, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή, είμαστε, καθαρά και μόνον, εθελοντές. Για μας, δε νοείται και δεν υφίσταται καμιά οικονομική αμοιβή, από το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η δημοκρατική νομιμοποίηση οφείλεται και εξαρτάται, από τη συμμετοχή των μελών, στις εκλογικές, ελεγκτικές και προγραμματικές διαδικασίες. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει καταγράψει ιστορία, όπου όλα τα Διοικητικά του Συμβούλια, εκλέγονται, απολογούνται και ελέγχονται, σε ανοιχτές, σε όλους, δημοκρατικές διαδικασίες.

Η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία είναι, άρρηκτα, συνδεδεμένες, με τους οικονομικούς πόρους, τον εθελοντισμό, τα "συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης" του ΚΕ.Π.ΚΑ. και των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η πιστοποίηση και τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα διενεργείται, μπορεί να μην έχουν θεσμοθετηθεί, ακόμα, από την πολιτεία, αλλά, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελούν προϋπόθεση υποψηφιότητας και συμμετοχής, σε όλες τις εκλεγμένες εκφράσεις του.

Η αποτελεσματική δράση, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Καταναλωτών, στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών Καταναλωτών - Επιχειρήσεων, στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, για την προστασία των Καταναλωτών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κ.λπ., οφείλεται, στην ευρεία αναγνώριση και αποδοχή, από την Πολιτεία, τους Φορείς της Αγοράς και τους Πολίτες - Καταναλωτές, ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι Ένωση Καταναλωτών ενεργή, αξιόπιστη, ανεξάρτητη, Ένωση, που αγωνίζεται, αδιάκοπα, για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, χωρίς εξαρτήσεις, υποχωρήσεις και υπόγειες διαδρομές. "Κοιτά στα μάτια" Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Θεσμούς και Αρχές, Κόμματα, Επιχειρήσεις, Συλλογικές Εκφράσεις της κοινωνίας, γιατί δεν έχει "δεύτερες" σκέψεις, δεν έχει "δεύτερες" στοχεύσεις, όσο και αν αυτό φαίνεται αναντίστοιχο, με την επικρατούσα άποψη της ελληνικής κοινωνίας, για τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια.

Σας καλώ να συμμετάσχετε, στη Γενική μας Συνέλευση (η πρόσκληση, στη σελίδα 11, του τεύχους αυτού), γιατί η συμμετοχή δεν είναι μόνο δικαίωμά μας είναι και υποχρέωσή μας.


Ο Πρόεδρος
και Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.
Νικόλαος Τσεμπερλίδης