Καταναλωτικά Βήματα 1-2/2013

01.jpg
Φίλες, Φίλοι,
Στις 22 Μαρτίου 2013, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευσή μας. Η κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία απολογισμού, ελέγχου και προγραμματισμού, είναι στο «χέρι» σας να αποτελέσει μια ουσιαστική διαδικασία, ή απλώς μια τυπική καταστατική υποχρέωση 
Η βαθειά πίστη μας, στη συμμετοχή, εκφράζεται και από τη δυνατότητα, που δίνουμε, σε όλα τα μέλη μας, όπου και αν κατοικούν, να συμμετέχουν, με εργαλείο την τεχνολογία.

Έτσι, αρχές Μαρτίου, θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα μας, το σχέδιο απολογισμού - προγραμματισμού και θα αναμένουμε, εντός δέκα ημερών, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας. 
Η αναφορά αυτή, σε γνωστή, εδώ και χρόνια, διαδικασία, γίνεται, κάτω από τη «βαριά σκιά» της πολύπλευρης εθνικής κρίσης, που χτυπά και την πόρτα του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο οικονομικό κυρίως σκέλος.
Για όσους γνωρίζουν και αυτούς, που δε γνωρίζουν, η αποτελεσματική δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, που παρουσιάζεται, στον απολογισμό, όσο και αν οφείλεται, στον εθελοντισμό, έχει ανάγκη τα επαγγελματικά μας στελέχη, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. 
Οι πόροι, που καλύπτουν τα έξοδα, προέρχονται, κατά 70%, από τις συνδρομές των μελών μας. Αυτό το στοιχείο κατοχυρώνει και ενισχύει την ανεξάρτητη λειτουργία μας. 
Αν δε γίνει αντιληπτό το οικονομικό πρόβλημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., από τους πολλαπλά δοκιμαζομένους καταναλωτές, η φωνή μας, οι δράσεις μας, η αποτελεσματικότητά μας, σε γενικό αλλά και σε ατομικό, για τον κάθε καταναλωτή, επίπεδο, θα αποτελεί ιστορία. 
Όμως, σε περιόδους κρίσης, σε όλα τα «πεδία», η ελπίδα, η διέξοδος, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, βασίζεται, κυρίως, στις συλλογικότητες. 
Στο «χέρι μας» είναι να αντιληφθούμε και να δράσουμε, με στόχο το «κοινό καλό» και το «συλλογικό συμφέρον». Και, ως καταναλωτές, το αξιόπιστο και αποτελεσματικό μέσο στήριξής μας είναι μόνον το ΚΕ.Π.ΚΑ.
Διαβάστε εδώ  το υπόλοιπο περιοδικό.