Καταναλωτικά Βήματα 5-6/2012

201205-06.jpgΦίλες και Φίλοι, 

Πολλές φορές, τόσο στα άρθρα του περιοδικού μας, όσο και στα γράμματα του εκδότη, καταδείξαμε τη σύνδεση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 χρόνων, από τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών - BEUC, κάνουμε μία σύντομη αναφορά, σε επιτυχίες, αποτυχίες, προκλήσεις, προσδοκίες, ανησυχίες και απαιτήσεις.


Η πολιτική προστασίας καταναλωτών, στην Ευρώπη, βαδίζει, πλέον, στην πέμπτη δεκαετία της. Όταν ξεκίνησε, οι βασικές προκλήσεις, που αντιμετώπιζαν οι καταναλωτές, ήταν:
  • Η ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών,
  • Η εύρεση αληθινής και ανεξάρτητης πληροφόρησης, ώστε να κάνουν αποτελεσματικές επιλογές,
  • Η προστασία, από αθέμιτες και καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές,
  • Η πρόσβαση σε αποζημιώσεις,
  • Η αποτελεσματική συμμετοχή τους, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι παραπάνω προκλήσεις απαντήθηκαν, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, με διαφορετικά μέτρα, νόμους και ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή πολιτική, για τους καταναλωτές, έχει ισχυρή νομοθετική βάση. Τα άρθρα 114 και 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν ότι τα Ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να φροντίζουν, ώστε τα μέτρα, που λαμβάνουν να βασίζονται και να συνεισφέρουν, σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12 της ίδιας Συνθήκης, η προστασία των καταναλωτών πρέπει να διατρέχει και να λαμβάνεται υπόψη και στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή όλων των άλλων πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Όμως, το πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να παρακολουθείται, διαρκώς. Πρέπει να εποπτεύεται η εφαρμογή του, να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του, να συμπληρώνεται και να βελτιώνεται, όπου χρειάζεται. Η υπάρχουσα νομοθεσία δεν έχει αντιμετωπίσει, σωστά και πλήρως, όλες τις προκλήσεις, που έχουν παρουσιαστεί, μέχρι σήμερα. Και, φυσικά, καθημερινά, στην αγορά, παρουσιάζονται νέες προκλήσεις, που ο νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίσει.

Η πολιτική καταναλωτή πρέπει, συνεχώς, να προσαρμόζεται στο παγκόσμιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζούνε οι καταναλωτές. Τεχνολογίες, που εξελίσσονται, γρήγορα, αλλάζουν τη ζωή μας, τον τρόπο επικοινωνίας, τη σχέση μας, με τα αγαθά. Ο κόσμος «δουλεύει on line», χωρίς σύνορα και αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει επίσημες και ανεπίσημες δομές λήψης αποφάσεων. Οι κυβερνήσεις, σήμερα, π.χ. ασχολούνται και συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα, όπως οι απλοί καταναλωτές. Συνεχώς και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται. Η πολιτική καταναλωτή πρέπει να συμβαδίζει και να ενσωματώνει, χωρίς κενά, όλες αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις. Διαφορετικά, θα μείνει, πίσω από τις εξελίξεις και θα ζημιώσει τους καταναλωτές.

Για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία των καταναλωτών, η πολιτική καταναλωτή πρέπει να απαντήσει, στην οικονομική κρίση, που πλήττει την παγκόσμια αγορά. Πρέπει να απαντήσει, στα προβλήματα με τις τράπεζες, στην έλλειψη πρώτων υλών και πόρων, στις κλιματικές αλλαγές, στη γήρανση του πληθυσμού.

Έχουμε πετύχει πολλά, αλλά έχουμε πολύ δρόμο, ακόμα, να διατρέξουμε. Για αυτή τη διαδρομή απαιτείται ένα ισχυρό, μαζικό, ανεξάρτητο, δημοκρατικό καταναλωτικό κίνημα. 

Διαβάστε εδώ  το υπόλοιπο περιοδικό.