Καταναλωτικά Βήματα 1-2/2011

201101_02.jpgΦίλοι, Φίλες,

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, από βεβαιότητες, που κατέρρευσαν, ανασφάλειες και φοβίες, που κυριαρχούν, ελπίδες και όνειρα, που κρύφτηκαν, κάνει, πιο επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης λειτουργίας και διεύρυνσης συλλογικοτήτων, όπως το ΚΕ.Π.ΚΑ. 

Η πεποίθηση αυτή εδράζεται, στις επιτυχίες, στα αποτελέσματα, που είναι ορατά, σε όλους και προκύπτουν, από την ανάλυση των ετήσιων αποτελεσμάτων των 13.724 παράπονων – καταγγελιών, από την οποία προκύπτουν:

  • Η άμεση ωφέλεια των μελών μας, με μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ, σε χρήμα και σε αγαθά.
    ό Τρία εκατομμύρια ευρώ, το χρόνο, που θα επιβάρυναν, ισόβια, τις 55000 οικογένειες, που έχουν εξοχική κατοικία, στη Χαλκιδική.
  • Εκατοντάδες καταπατητές των δικαιωμάτων μας, που οδηγήθηκαν, στη δικαιοσύνη ή τους επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.
  • Η διαρκής συμμετοχή μας, στην ενημέρωση και εκπαίδευση καταναλωτών.
    Υπάρχουν, όμως και άλλα θέματα, δράσεις και παρεμβάσεις, που δε γίνονται, άμεσα, αντιληπτά, είναι όμως, κορυφαία, για την ύπαρξη και το σεβασμό των δικαιωμάτων μας, όπως η διαβούλευση, για την νομοθεσία, τη λειτουργία θεσμών και φορέων του δημοσίου και της αγοράς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Αν η ευμάρεια (που είχε γυάλινα πόδια) μας οδήγησε, στον καναπέ μας, στο ατομικό μας βόλεμα, η νέα πραγματικότητα αντιμετωπίζεται, αποτελεσματικά, μόνο συλλογικά.


Αν, λοιπόν, θέλουμε να αλλάξει πορεία ο τόπος, αν πιστεύουμε ότι τα δικαιώματά μας, ως καταναλωτές, είναι κυρίαρχα, πρέπει να έχουμε φωνή, ισχυρή, συλλογική, αξιόπιστη, ανεξάρτητη. Και η εγγύηση αυτών είναι η, μέχρι σήμερα, λειτουργία και δράση του ΚΕΠΚΑ.


Γι’ αυτό, η συμμετοχή, στις διαδικασίες της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του ΚΕΠΚΑ, είναι αδήριτη ανάγκη και τα εργαλεία συμμετοχής δίνουν τη δυνατότητα, σε κάθε μέλος, όπου και αν κατοικεί, να βάλει το δικό του λιθαράκι, για να χτίσουμε τείχος προστασίας των δικαιωμάτων μας, που, σήμερα, δέχονται πολύπλευρες επιθέσεις.