Καταναλωτικά Βήματα 01-02/2010

201001-02.jpgΦίλοι και Φίλες,

Το θέμα των πράσινων τελών, την ώρα, που συντάσσεται αυτό το σημείωμα, αποτελεί το βασικό θέμα όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επικρατεί ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, που περιορίζει το διάλογο και ακροβατεί μεταξύ ακραίων θέσεων, λαϊκισμού, και ίσως "εξυπηρέτησης" ισχυρών συμφερόντων. Στη "διαμάχη" αυτή, συμμετέχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. εμμένοντας, στις διαχρονικές αξίες και αρχές, που πρέσβευε και συνεχίζει να πρεσβεύει, επισημαίνοντας τα προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.

Ίσως, είμαστε ο μοναδικός φορέας, που δεν κινείται, με ιδιοτέλεια, δε "χαϊδεύει" αυτιά, δεν υποτάσσει το γενικό καλό στο μικρο-ατομικό ή επιχειρηματικό συμφέρον. Αλήθεια, που είναι όλοι αυτοί οι οικολόγοι και οι οργανώσεις τους, να εκφράσουν την άποψη τους, για την πράσινη φορολογία; Μήπως φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος ή τη σύγκρουση;

Το ΚΕ.Π.ΚΑ., εδώ και χρόνια, δίνει τη μάχη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερασπίζοντας το δικαίωμά μας να ζούμε, σε υγιεινό περιβάλλον. Βασική μας αποτρεπτική αρχή: "Ο ρυπαίνων πληρώνει". Έτσι, απαιτούμε, από τις επιχειρήσεις να επενδύσουν, στην προστασία του περιβάλλοντος, από τον πολίτη να συμμετάσχει, στην τιτάνια προσπάθεια να σωθεί ο πλανήτης και όλοι μαζί κατακρίνουμε χώρες του τρίτου κόσμου, επειδή δε δέχονται τους περιορισμούς, που θέτουν οι συνθήκες, για τη μείωση εκπομπής ρύπων, με δικαιολογία τη φτώχεια των πολιτών τους.

Στον τομέα του αυτοκινήτου, καταφέραμε, να θεσμοθετηθούν όρια εκπομπής ρύπων, τα γνωστά Euro. Σήμερα ισχύει το EURO 5. Τα όρια, που θέτει το Euro 5, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε, ως καταναλωτικό κίνημα και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποχώρησε, στις ισχυρές πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εταιριών πετρελαίου. Αλλά, σαφώς, τα όρια του Euro 5, είναι πολύ χαμηλότερα, από αυτά του Euro 1, που ίσχυε, μέχρι το 1995, του Euro 2, που ίσχυε, μέχρι το 1999, του Euro 3, που ίσχυε, μέχρι το 2004 και του Euro 5, που ίσχυε, μέχρι την 31η Αυγούστου 2009.

Έτσι, πιστεύουμε ότι η θέση μας, για την επιβολή των πράσινων τελών, στη χώρα μας, πρέπει να είναι ταυτόσημη, με τη θέση, που υποστηρίζουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, παράλληλα, μέσα από τις καταγγελίες των καταναλωτών, τις αντιδράσεις και την έρευνα, να προτείνουμε λύσεις, για άρση αδικιών του τρόπου επιβολής των τελών. Η λύση, που προτείνουμε, με επιστολές μας, προς την κυβέρνηση κινείται, στα πλαίσια των διαχρονικών αρχών μας.
· Ο ρυπαίνων πληρώνει
· Αντικειμενικό σύστημα σύνδεσης ρύπων και διανυομένων χιλιομέτρων
· Ειδική αντιμετώπιση ευπαθών ομάδων, (π.χ. πολύτεκνοι κ.λπ.)
· Υψηλότερα τέλη, για τα συμβατικά αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών.
· Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος recodrive (www.recodrive.eu)

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΚΑ

Νικόλαος Σ. Τσεμπερλίδης