Καταναλωτικά Βήματα 05-06/2009

200905-06.jpgΦίλοι και Φίλες,

Μελετώντας τις εισηγήσεις των υπευθύνων, για την δημιουργία ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, από την ΓΣΕΕ, η οποία ισχυρίζεται ότι θα έχει 600.000 εργαζόμενους μέλη και περιμένοντας τη δημιουργία ενώσεων Καταναλωτών Βιομηχάνων, Εμπόρων, Βιοτεχνών, Αυτοαπασχολούμενων, Κομμάτων κ.λπ., με άλλες τόσες και παραπάνω εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, θλίβομαι, γιατί οι κινήσεις αυτές γίνονται, από ανθρώπους, που "υποτίθεται" γνωρίζουν την κοινωνία των πολιτών.

Γνωρίζουν τη δράση και τα προβλήματα των Μ.Κ.Ο. και ιδιαίτερα τη δράση και τα προβλήματα του Καταναλωτικού Κινήματος, στη χώρα μας. Και αντί να συμβάλουν, να ενισχύσουν, να συνεργαστούν, για την ανάπτυξή του, έρχονται, ως νέοι Καίσαρες, να υποκαταστήσουν και να χρηματοδοτηθούν, αδιαφορώντας αν βάζουν την "ταφόπλακα", σε ό,τι, μέχρι σήμερα, θετικό αναδείξαμε. Κάνουν, μάλιστα, αυτήν την κίνηση, τώρα, που καταφέραμε να υιοθετηθούν κριτήρια πιστοποίησης, για ένα νέο ξεκίνημα, ώστε να υπάρξει ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με δράση, με διαφάνεια και βασιζόμενο, στον εθελοντισμό, κίνημα καταναλωτών.

Φυσικά, όλα κρίνονται, εκ του αποτελέσματος. Όμως, όταν, στην εκκίνηση, στρεβλώνεται η βασική αρχή του καταναλωτικού κινήματος, η αρχή της ανεξαρτησίας, με την ενσωμάτωση αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, και αναγορεύοντας τον εαυτό σου, σε ρυθμιστή των "πάντων", έχεις βάλει τη βάση της αποτυχίας.

Και γίνομαι πιο σαφής. Πως αντιλαμβάνεται η ΓΣΕΕ το διεθνιστικό χαρακτήρα του καταναλωτικού κινήματος και το υπέρτατο όπλο του μποϋκοτάζ, όταν εξαγγέλλει:

"Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, μόνο, για την τιμή των προϊόντων αλλά και για το εάν είναι εγχώρια ή όχι, δηλαδή για την απασχόληση, τη δική μας απασχόληση ως μισθωτών".

Πως κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της Ένωσης Καταναλωτών, που στήνει η ΓΣΕΕ, όταν τονίζει:

"Υπάρχει ωστόσο κάτι ακόμα που πρέπει να αναδειχθεί με σαφήνεια. Η Ένωση Καταναλωτών είναι νομικά ανεξάρτητη από τη ΓΣΕΕ δεν είναι όμως, αυτόνομη από τη ΓΣΕΕ, αλλά συνδέεται λειτουργικά μαζί και με τη Διοίκησή της, τα μέλη των Διοικήσεων των οργανώσεων που την συναποτελούν και των μελών αυτών. Συγκεκριμένα, μέλη της Ένωσης Καταναλωτών είναι μόνο τα μέλη του Συλλόγου. Τακτικά μέλη στο Σύλλογο μπορούν να είναι μόνο τα μέλη των οργανώσεων της ΓΣΕΕ. Ο Σύλλογος ωστόσο, δεν είναι μόνο τροφοδότης μελών προς την Ένωση αλλά συνεισφέρει επίσης σ' αυτή και πόρους, ανθρώπινους, υλικοτεχνικούς και χρηματικούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο ίδρυσης και δραστηριοποίησής της".

Είναι προς τιμή της ΑΔΕΔΥ, της ΠΑΣΕΓΕΣ,. της ΓΕΣΑΣΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, κ.λπ., που γνωρίζουν το ρόλο τους  και ασχολούνται, με τις κύριες στοχεύσεις των μελών, που εκπροσωπούν. Συμμετέχουν, σε διαβουλεύσεις, σε κοινές δράσεις σεβόμενοι όλες τις κοινωνικές εκφράσεις, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΓΣΕΕ, αφού έλυσε το ασφαλιστικό, τα ζητήματα των αμοιβών και της ανεργίας, την πάταξη της "μαύρης" και της παιδικής εργασίας, στη χώρα, μπορεί να μας υποκαταστήσει όλους, παραγωγούς, καταναλωτές, πολιτεία, μηχανισμούς ελέγχου, ανεξάρτητες αρχές, νομικά γραφεία, εκπαιδευτικό σύστημα, συμβούλους προγραμμάτων, κ.λπ.
Χαίρε Καίσαρ...

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΚΑ

Νικόλαος Σ. Τσεμπερλίδης