Καταναλωτικά Βήματα 01-02/2009

200901-02.jpgΦίλοι και Φίλες,

Διανύουμε, στη χώρα μας, μια πολύπλευρη κρίση, κρίση πολιτική, κρίση ηθική, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική. Τα σκάνδαλά διατρέχουν όλη την κοινωνία. Μέσα σε αυτή την έρημο της αναξιοπιστίας, της ανασφάλειας, της ατιμωρησίας , της ακρίβειας και της αδιαφορίας, αμείλικτα ερωτήματα ξεπηδούν, από τα χείλη των πολιτών, που ψάχνουν απαντήσεις, που αναζητούν λύσεις. Ποιοι μας οδήγησαν, σε αυτό το άνυδρο τοπίο, ποιοι και πως θα μας "σώσουν", ποιοι θα πληρώσουν το "μάρμαρο".

Υπάρχουν δύο "λύσεις", για να βγούμε, από την κρίση. Η πρώτη είναι ο "από μηχανής θεός". Η "λύση", που απεργάζονται αυτοί, που συμμετείχαν, στη διαμόρφωση των συνθηκών, για την δημιουργία της κρίσης. Η δεύτερη λύση είναι αυτή, που γεννιέται, από μια "κοινωνική συμφωνία", αλλά απαιτεί, ενεργούς πολίτες και δημοκρατικούς θεσμούς, με κοινωνικό έλεγχο, σε όλα τα "επίπεδα". Δηλαδή, πολίτες, που σηκώνονται, από τον "καναπέ" τους, οργανώνονται, στα πολιτικά κόμματα, που τους εκφράζουν, συμμετέχουν, στις συλλογικές εκφράσεις του εργασιακού ή του επαγγελματικού τους χώρου, ενισχύουν τις συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών, αποκτούν γνώσεις, κρίνουν, ελέγχουν, αντιδρούν, παλεύουν και εντάσσουν το ατομικό τους συμφέρον, μέσα στο "συλλογικό συμφέρον".

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μια τέτοια έκφραση πολιτών, που αγωνίζεται για τη διαφάνεια, την γνώση, τον έλεγχο, το "συλλογικό συμφέρον". Η διαβούλευση, για το θεσμικό πλαίσιο, η παρέμβαση, για επίλυση διαφορών, η διάχυση της γνώσης, ο έλεγχος των "θεσμών και μηχανισμών", είναι πράξεις που οδηγούν, στην κατάκτηση και εφαρμογή, στην πράξη του "συλλογικού συμφέροντος".
Σήμερα, στο περιοδικό παρουσιάζουμε το DOLCETA, ένα εργαλείο Διαδικτυακής Επιμόρφωσης των Ενηλίκων καταναλωτών, το οποίο απαντά, στα σημαντικότερα ερωτηματικά και αγωνίες των καταναλωτών, που αντιμετωπίζουμε, στην καθημερινή μας ζωή και δίνει πρακτικές απαντήσεις.

Το επόμενο δίμηνο, θα παρουσιάσουμε τον απολογισμό του ΚΕ.Π.ΚΑ. και μαζί σας, θα σχεδιάσουμε τον προγραμματισμό του επομένου έτους.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. αγωνιζόταν, αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται, καθημερινά, με τις ελάχιστες δυνάμεις, που του δίνουν τα λίγα μέλη του, για το κοινό καλό. Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει αμείλικτο: Θα σηκωθούμε από τον "καναπέ" μας ή θα περιμένουμε τον "από μηχανής θεό", να αναλάβει δράση, για εμάς, χωρίς εμάς;

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΚΑ

Νικόλαος Σ. Τσεμπερλίδης