ΚΕ.Π.ΚΑ

Απολογισμός Έτους 2003

Κατά τη διάρκεια του 2003, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέχισε τη δράση του σε 6 επίπεδα:

 • παρέμβαση για αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την προστασία των Καταναλωτών,
 • εκπροσώπηση Καταναλωτών,
 • συμμετοχή σε εκδηλώσεις,
 • ενημέρωση & εκπαίδευση Καταναλωτών,
 • διαμεσολάβηση για επίλυση διαφορών Καταναλωτών - Προμηθευτών
 • μαζικοποίηση του ΚΕ.Π.ΚΑ.


Παρεμβάσεις

Αναμόρφωση του Ν. 2251/94

Βασική μας επιδίωξη για το 2003, υπήρξε η αναμόρφωση του Ν. 2251/1994, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του Καταναλωτικού Κινήματος. O Νόμος, αυτός ήταν πρωτοποριακός, για την εποχή που ψηφίστηκε, γιατί έδινε τη δυνατότητα στο Καταναλωτικό Κίνημα να ανδρωθεί, με τη "χαλαρή" μορφή και το σχήμα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Δυστυχώς, όμως, σήμερα, παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις, όπως η απουσία θεσμικών υποχρεώσεων και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία, η συλλογικότητα, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα.

Παρακολουθώντας την πορεία του Καταναλωτικού Κινήματος, στη χώρα μας, τα τελευταία 21 χρόνια και δρώντας, καθημερινά, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Καταναλωτή, οι προβληματισμοί μας γίνονται πιο έντονοι, λόγω των σοβαρών προβλημάτων, που έχουν παρουσιαστεί στο χώρο του Καταναλωτικού Κινήματος και τα οποία είναι:

 

 • Ο κατακερματισμός του Ελληνικού Καταναλωτικού Κινήματος. Υπάρχουν 59 Οργανώσεις, αρκετές από αυτές φαντάσματα, που είναι, με βάση το Ν. 2251/1994 αναγνωρισμένες σαν πρωτοβάθμια όργανα και εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Η μη αναγνώριση, από το νόμο, Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (Ομοσπονδίες - Συνομοσπονδίες). Επομένως, στην Ελλάδα, όσο και αν κάποιοι το ισχυρίζονται και το χρησιμοποιούν, δεν υφίστανται αναγνωρισμένες, από τον Ν. 2251/1994 Ομοσπονδίες Καταναλωτικών Ενώσεων.
 • Η "πατερναλιστική" λειτουργία ενώσεων, οι οποίες, εκμεταλλευόμενες την αρχαιότητα, την έδρα τους και τις διασυνδέσεις που απέκτησαν λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων, προσπαθούν να εξαφανίσουν κάθε Ένωση Καταναλωτών, που δρα με βάση τον εθελοντισμό, τη δημοκρατία και τις παγκόσμιες αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος.
 • Οι διορισμοί ανίκανων και αναποτελεσματικών, για να προστατέψουν τα συμφέροντα των Καταναλωτών, εκπροσώπων, σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και επιτροπές. Το αποτέλεσμα είναι να στραγγίζεται η πληροφόρηση, προς τις υγιείς Ενώσεις Καταναλωτών και τελικά και προς τον ίδιο τον Καταναλωτή.
 • Η δημοσίευση από κάποιες Καταναλωτικές Οργανώσεις δήθεν ερευνών και δήθεν στοιχείων, οι οποίες εκμεταλλεύονται μια "λογική", σε κάποιο βαθμό, έλλειψη εμπιστοσύνης, στην αγορά, από μεγάλη μερίδα Καταναλωτών. Το αποτέλεσμα είναι η παραπληροφόρηση των Καταναλωτών, ο χαρακτηρισμός όλων των Παραγωγών - Προμηθευτών, ως κακών επαγγελματιών, η καλλιέργεια στους Καταναλωτές ενός κλίματος απαισιοδοξίας και παραίτησης (δεν μπορεί να γίνει τίποτε) και, τελικά, η αναταραχή και η στρέβλωση της αγοράς και της εθνικής οικονομίας.
 • Η ανήθικη και, πολλές φορές, παράνομη "εξαργύρωση" των δράσεων και της δύναμης του Καταναλωτικού Κινήματος. Κάποιοι ζουν για τις ιδέες, αλλά κάποιοι άλλοι ζουν από τις ιδέες.
 • Ο εκμαυλισμός συνειδήσεων, με υποσχέσεις και παροχές, που είναι έξω από τις αρχές του Καταναλωτικού Κινήματος.
 • Η λειτουργία κάποιων Οργανώσεων, με μοναδικό στόχο και σκοπό τα διάφορα προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά και το βιοπορισμό των οργάνων, που αποφασίζουν τις πολιτικές τους.
 • Η αδυναμία συντονισμού, για κοινές δράσεις, απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, όπως ακρίβεια, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, παραπλανητική διαφήμιση κ.λπ. είναι αποτέλεσμα του κατακερματισμού, αλλά και των διαφορετικών συμπεριφορών και νοοτροπιών, που υπάρχουν, σήμερα, στο Ελληνικό Καταναλωτικό Κίνημα.

 

Πιστεύουμε ότι ένα υγιές, ενεργό, δημοκρατικό, εθελοντικό και υπαρκτό Καταναλωτικό Κίνημα διασφαλίζει όχι μόνον τα συμφέροντα των Καταναλωτών αλλά και αυτά των παραγωγών και εμπόρων. Αντίθετα ένα αναξιόπιστο, ιδιοτελές, μη δημοκρατικά ελεγχόμενο Καταναλωτικό Κίνημα αποτελεί κίνδυνο για στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού, με ολέθρια αποτελέσματα για όλους.

Η αξιοπιστία του Καταναλωτικού Κινήματος και η εφαρμογή της δημοκρατίας, στους κόλπους του, είναι δύο βασικά στοιχεία που συντελούν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των Καταναλωτών. Για να διαφυλαχθούν η αξιοπιστία και η δημοκρατία, πρέπει:

 

 • Να αναγνωριστούν Δευτεροβάθμιες - Τριτοβάθμιες Οργανώσεις.
 • Να γίνονται υποχρεωτικά Δημοκρατικές Εκλογικές Διαδικασίες, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
 • Να τηρούνται βιβλία στις Ενώσεις Καταναλωτών.
 • Να θεσμοθετηθούν οι όροι, για τον έλεγχο της λειτουργίας των Ενώσεων.
 • Να θεσμοθετηθεί ο εθελοντισμός, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τα Δ.Σ. των Ενώσεων όλων των βαθμίδων.
 • Να δοθούν οικονομικοί πόροι, από την Πολιτεία.
 • Να καταθέτουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών καθώς και τα στελέχη των Ενώσεων Καταναλωτών Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου, Φυγοποινίας και Φυγοδικίας καθώς και πόθεν έσχες.

 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει προτείνει και διεκδικήσει τις αλλαγές αυτές, από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Κίμωνα Κουλούρη, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και όλες τις αναγνωρισμένες Eνώσεις Καταναλωτών.

Συναντούμε, αντίδραση από τα συλλογικά όργανα των Παραγωγών και των Προμηθευτών και από ένα κομμάτι του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Συναντούμε, όμως, σφοδρότατες αντιδράσεις από Ενώσεις Καταναλωτών, οι οποίες δε λειτουργούν με τον τρόπο που προτείνουμε. Εμείς, όμως, είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε. Οι ασφαλιστικές δικλείδες που προτείνουμε διασφαλίζουν, σε ένα μεγάλο βαθμό, το θεσμικό έλεγχο, χωρίς να καταργούν την αυτονομία μας. Το Καταναλωτικό Κίνημα δε χρειάζεται "προστάτες", αλλά αξιοπιστία και εφαρμογή της δημοκρατίας.

Παρεμβάσεις σε Φορείς

Στον τομέα της θεσμικής παρέμβασης, για την προστασία των Καταναλωτών, η παρουσία της Οργάνωσής μας ήταν σχεδόν καθημερινή. Έχουμε στείλει 290 επιστολές, με προτάσεις μας για επίλυση προβλημάτων της αγοράς, σε διάφορους φορείς, όπως: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, κ.λπ.

Τοπικό επίπεδο
Κατά την διάρκεια του 2003, οι καταγγελίες, οι οποίες δε στάθηκε δυνατόν να επιλυθούν, με την μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., προωθήθηκαν στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Σύντομα, διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω Επιτροπή υπολειτουργούσε, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι Καταναλωτές. Απευθύναμε επιστολή, στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη και σύντομα βελτιώθηκε η λειτουργία της Επιτροπής.

Διαπιστώσαμε παραλείψεις στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του Ο.Α.Σ.Θ., εντοπίσαμε ότι τα δρομολόγια προς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου παρουσίαζαν έλλειμμα τακτικότητας, κρίναμε καταχρηστικό το γεγονός ότι, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 0,45 ευρώ, μέσα στα λεωφορεία πωλείται, από τα αυτόματα μηχανήματα, 0,50 ευρώ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ζητήσαμε από τον Ο.Α.Σ.Θ. ανάλογες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη δέσμευσή του, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Παρέμβαση έγινε προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, κατόπιν καταγγελιών Καταναλωτών, για τα δημοτικά τέλη, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες.

Ανταποκρινόμενοι σε καταγγελίες Καταναλωτών, σχετικά με την παράνομη και επικίνδυνη κυκλοφορία δικύκλων, απευθυνθήκαμε προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αιτούμενοι να ενταθεί η εποπτεία. Η Τροχαία δεσμεύτηκε για καλύτερη εποπτεία.

Λάβαμε πολλές καταγγελίες για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και παροχή φυσικού αερίου και πετύχαμε, αφενός, την επίλυση των υφιστάμενων καταγγελιών και, αφετέρου, τη δέσμευση της Δ.Ε.Π.Α. - Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών, στο μέλλον.

Καταναλωτές κατήγγειλαν ότι υπάρχει ακάλυπτο τμήμα, στον αγωγό υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, από τον Αλιάκμονα, με κίνδυνο να μολυνθεί το νερό, από φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα. Ζητήσαμε τον άμεσο έλεγχο του νερού από την Ε.Υ.Α.Θ. καθώς και την κάλυψη του αγωγού. Η Ε.Υ.Α.Θ. μας διαβεβαίωσε για την ποιότητα του νερού και παρέπεμψε το έγγραφό μας, στη Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για να εξετάσουν τη δυνατότητα κάλυψης του αγωγού.

Έπειτα από Καταγγελίες Καταναλωτών, ενεργοποιήσαμε τον Ε.Φ.Ε.Τ., για περιπτώσεις αλλοιωμένων τροφίμων. Ενεργοποιήσαμε τις αγορανομικές υπηρεσίες των αντίστοιχων αστυνομικών τμημάτων, για παραβάσεις σε κυλικεία θεάτρων καθώς και για πώληση υπεράριθμων εισιτηρίων για εκδηλώσεις. Καταγγείλαμε κακές επαγγελματικές συμπεριφορές συγκεκριμένων οδηγών ΤΑΧΙ. Καταγγείλαμε περιπτώσεις άρνησης εξυπηρέτησης Καταναλωτών, από συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Καταγγείλαμε περιπτώσεις εξαπάτησης Καταναλωτών από επαγγελματίες. Για αρκετές από αυτές τις καταγγελίες, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα. Ένα μέρος τους έχει, ήδη, προωθηθεί σε αρμόδιους εισαγγελείς, ή πειθαρχικά συμβούλια και περιμένουμε τα αποτελέσματα.

Εθνικό επίπεδο
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις προς:

 

 • Το Υπουργείο Ανάπτυξης, με θέματα: Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων Ι.Χ., Νόμος 3043/02 περί Ευθύνης Πωλητή για Ελαττωματικό Προϊόν, Αναθεώρηση του Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιτροπές Επίλυσης Διαφορών στις Δ.Ε.Κ.Ο., Ανανέωση Στοιχείων Ενώσεων Καταναλωτών, Πωλήσεις από Τηλεοπτικές Εκπομπές, Ιδιωτική Στάθμευση - Parking, Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, Κόστος Τηλεπικοινωνιών, Αγροτικές Επιδοτήσεις, Χ.Υ.Κ. Δ.Ε.Κ.Ο., κ.λπ.
 • Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με θέματα: Καταναλωτική Πίστη, Απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας, κ.λπ.
 • Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με θέματα: Αναμόρφωση της Οδηγίας της Ε.Ε. για τη Διαχείριση των Μπαταριών, Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης, Αγορά Παιδικών Παιχνιδιών, κ.λπ.
 • Το Υπουργείο Γεωργίας, με θέματα: Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Αγροτικές Επιδοτήσεις, κ.λπ.
 • Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, με θέμα: Απαγόρευση της Διαφήμισης των φαρμάκων απευθείας στους Καταναλωτές.
 • Το Υπουργείο Μεταφορών, με θέματα: Χ.Υ.Κ. ΤΑΞΙ, Λειτουργία και Εποπτεία ΚΤΕΛ, Αναγκαιότητα Διαμόρφωσης Χ.Υ.Κ. για τα ΚΤΕΛ, Ιδιωτική Στάθμευση - Parking, κ.λπ.
 • Το Υπουργείο Παιδείας, με θέματα: Κυκλοφοριακή Αγωγή, Καταναλωτική Αγωγή, κ.λπ.
 • Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με θέμα: Περισσότερη Εποπτεία της Κυκλοφορίας.
 • Το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., με θέμα: Αυξήσεις Τιμών Ημερησίων Εφημερίδων.
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέματα: Αναμόρφωση του Ν. 25/75 περί Δημοτικών Τελών, Επιβολή Έκτακτου Φόρου από την Νομαρχία Χαλκιδικής προς τους Θεσσαλονικείς, κ.λπ.
 • Την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με θέμα: Έλλειμμα Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τον Τραπεζικό Μεσολαβητή με θέμα: Αναλυτική Καταγραφή των Προβλημάτων που Αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές στις Συναλλαγές τους με τις Τράπεζες.
 • Την Τράπεζα Ελλάδος, με θέματα: Καταναλωτική Πίστη, Δεσμεύσεις Ελληνικών Τραπεζών, Πολιτική Ελληνικών Τραπεζών για τις Πιστωτικές Κάρτες, Χαρακτηριστικά Γνησιότητας Χαρτονομισμάτων Ευρώ, κ.λπ.
 • Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Supermarket Ελλάδος, με θέμα: Καταγγελίες Καταναλωτών για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές.
 • Τον Ο.Σ.Ε., με θέμα: Απουσία Εκπροσώπου των Καταναλωτών στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
 • Το Κ.Τ.Ε.Λ. Κέρκυρας, με θέμα: Ταλαιπωρία επιβατών.
 • Την Ο.Κ.Ε., με θέμα: Αναθεώρηση του Ν. 2251/94, περί Προστασίας Καταναλωτή.
 • Την Ολυμπιακή Αεροπορία, με θέμα: Ελλιπής Ενημέρωση Επιβατών.
 • Τον Ε.Ο.Τ., με θέμα: Κακή Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών.
 • Τον Ε.Φ.Ε.Τ., με θέμα: Καταγγελίες για Αλλοιωμένα Τρόφιμα.
 • Την Ε.Ε.Τ.Τ., με θέμα: Παραπλανητική Ενημέρωση για Χρεώσεις Τηλεφωνίας.

 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, πολλές φορές, υπέρ των Καταναλωτών, στη λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, όπως:

 

 • Σε διάφορες Τράπεζες, οι οποίες υιοθέτησαν πολιτικές, που έθιγαν τα δικαιώματα των Καταναλωτών.
 • Σε Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας, εξαιτίας παράλογων ή αδικαιολόγητων χρεώσεων.
 • Σε Ναυτιλιακή Εταιρία, εξαιτίας δρομολογίου πλοίου της, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο προκαλούσε παλιρροιακό κύμα στην Χαλκιδική.
 • Σε Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών, για ελλιπή ενημέρωση, για το κόστος των Υπηρεσιών τους.

 

Ευρωπαϊκό επίπεδο
Παρεμβήκαμε προς:

 

 • Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, με θέματα: Κοινή Αγροτική Πολιτική, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί, Καταναλωτική Πίστη, Πρόσθετα Τροφίμων, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Δικαιώματα Επιβατών Αερομεταφορέων, κ.λπ.
 • Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέματα: Ρύθμιση Ελεύθερων Eπαγγελμάτων, Χημικά, Περιβάλλον, Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα, Τυποποίηση της Συσκευασίας Προϊόντων, κ.λπ.
 • Τον Επίτροπο στην Γ.Δ. Υγεία και Προστασία Καταναλωτών, κ. David Byrne, με θέματα: Ελληνική Εκπροσώπηση στην E.C.C.G., Λειτουργία Καταναλωτικού Κινήματος στην Ελλάδα, κ.λ.π.
 • Τον Επίτροπο στην Γ.Δ. Ανταγωνισμού, κ. Mario Monti, με θέμα: Έλλειψη Εκπροσώπησης των Ελλήνων Καταναλωτών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
 • Την ERICA (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών για Θέματα Καταναλωτών), με θέμα: Παιδί και Internet στην Ελλάδα.
 • Την ANEC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Συνεργασία των Εκπροσώπων των Καταναλωτών σε Θέματα Τυποποίησης), με θέματα: Προσθήκη μη φαγώσιμων Αντικειμένων σε Τροφές, Δράση Καταναλωτικών Οργανώσεων στην Ελλάδα, Εκπροσώπηση Ελλήνων Καταναλωτών κ.λπ.
 • Την Επιτροπή Διατροφής της Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα: Διαφήμιση και Παιδικές Τροφές.
 • Το Πανεπιστήμιο Γερμανίας, με θέμα: Εναρμόνιση του Αστικού Δικαίου στην Ε.Ε.
 • Το Εργατικό Επιμελητήριο της Αυστρίας, με θέμα: Ελεύθερα Επαγγέλματα και Ρύθμισή τους.

 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), με σκοπό την αλλαγή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για: τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, τις Τηλεπικοινωνίες, την Καταναλωτική Πίστη, το Καταστατικό και τη Λειτουργία της BEUC, τη Διατροφική Αλυσίδα, την Ποιότητα Υδάτων Κολύμβησης, την Ασφάλεια σε Περίπτωση Εκδήλωσης Πυρκαγιάς σε Ξενοδοχεία, την Ευρωπαϊκή Οικολογική Ετικέτα (Ecolabel), τα Πρόσθετα Τροφίμων, την Ασφάλεια Τροφίμων, τους Διατροφικούς Ισχυρισμούς, τον Έλεγχο των Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων, τη Σήμανση Τροφίμων, τη Βιολογική Καλλιέργεια, τις Διασυνοριακές Συναλλαγές, τη Διαχείριση Μπαταριών, τα Τατουάζ, την Απελευθέρωση των Αερομεταφορών, την Ενιαία Αγορά, τον Ανταγωνισμό, την Προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων, την Ασφάλεια Προϊόντων, την Προώθηση Πωλήσεων, τα Δικαιώματα των Επιβατών Αερομεταφορέων, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τη Λειτουργία των Μ.Μ.Ε., τα Χημικά, το Εξωδικαστικό Δίκτυο Επίλυσης Διαφορών, τα Φαρμακευτικά, την Ενεργειακή Σήμανση των Συσκευών, την Αντικατάσταση Προϊόντων, τα Δικαιώματα Καταναλωτών των Σιδηροδρομικών Εταιριών, τις Προστατευτικές Μπάρες των Αυτοκινήτων, τα Καλλυντικά, την Ασφάλεια Παιδικών Παιχνιδιών, κ.λπ.

Διεθνές επίπεδο
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Καταναλωτών (CI), για: τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τον Ανταγωνισμό, την Αειφόρο Κατανάλωση, την Παραγωγή Τροφίμων, τις Ηλεκτρικές συσκευές, την Παγκοσμιοποίηση, τις Αγροτικές Επιδοτήσεις, τα Μεταχειρισμένα Αγαθά, την Πιστοποίηση Προϊόντων, τις Τραπεζικές Χρεώσεις, κ.λπ.

Απευθύναμε επιστολή, προς τους Βουλευτές της Βραζιλίας, απαιτώντας να μην υπερψηφίσουν την πρόταση της Βραζιλιάνικης Κυβέρνησης, για την ελεύθερη εισαγωγή και διακίνηση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων, στη χώρα τους.

Απευθύναμε επιστολή προς τον Πρέσβη των Η.Π.Α., κ. Thommas Miller, με θέμα "Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί".

Ειδικές Δράσεις

Πόλεμος στο Ιράκ
Τον Μάρτιο του 2003, η ανθρωπότητα αντιμετώπισε μια από τις χειρότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της: Τον πόλεμο στο Ιράκ. Μια τέτοια κατάσταση δε μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο το Καταναλωτικό Κίνημα. Το ΚΕ.Π.ΚΑ., από την πρώτη στιγμή, τάχθηκε εναντίον του πολέμου. Αφιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών, στην ειρήνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλάβαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις και αποστείλαμε:

 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. κ. George Bush, καλώντας τον να σταματήσει οποιοδήποτε πόλεμο, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, με την απειλή του μποϋκοτάζ των Αμερικάνικων προϊόντων.
 • Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Kofi Annan, ζητώντας του, να παρέμβει, για να σταματήσει η τρέλα του πολέμου.
 • Επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κωνσταντίνο Σημίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Θεοδώρου, καλώντας τους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επικρατήσει η ειρήνη, η ανθρωπιά και όχι η μισαλλοδοξία και τα "απάνθρωπα" οικονομικά συμφέροντα, που οδηγούν στον πόλεμο.
 • Επιστολές προς την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και τη Διεθνή των Καταναλωτών (C.I.), καλώντας τους όχι μόνο να στηρίξουν την πρωτοβουλία του ΚΕ.Π.ΚΑ., αλλά και να ηγηθούν στον αγώνα για την Ειρήνη.

 

Με την αναγγελία της έναρξης του πολέμου, το ΚΕ.Π.ΚΑ. κήρυξε μποϋκοτάζ κατά των Αμερικάνικων προϊόντων και προέτρεψε τα μέλη του και όλους τους Καταναλωτές να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Μέλη του Δ.Σ. και μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν σε όλες τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις καθώς και σε συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν, στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, για το συντονισμό της συγκέντρωσης και της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ. Επιπλέον, τα μέλη της νεοσύστατης Επιτροπής Νεολαίας του ΚΕ.Π.ΚΑ. βοήθησαν στις ετοιμασίες των δεμάτων της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εκπροσώπηση στην E.C.C.G.
Προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των Καταναλωτών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών της Ε.Ε., έχει συστήσει τη Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους Καταναλωτών όλων των χωρών - μελών της Ε.Ε. Οι εκπρόσωποι προέρχονται από Καταναλωτικές Οργανώσεις ή φορείς προστασίας των Καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια, το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει επισημάνει ότι η Ελληνική Εκπροσώπηση χωλαίνει και για αυτό το λόγο, εντός του 2003, αποκάλυψε τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, την ανεπαρκή λειτουργία του Έλληνα Εθνικού Εκπροσώπου, ο οποίος προέρχεται από το ΙΝ.ΚΑ. και ο οποίος έκοβε κάθε δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης των άλλων Ελληνικών Καταναλωτικών Οργανώσεων, με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών στην Ε.Ε. Αποτέλεσμα των ενεργειών μας ήταν να ανοίξει, ως ένα βαθμό, αυτός ο δίαυλος πληροφόρησης. Επίσης, μέσα από αυτή τη δραστηριότητά μας, κατοχυρώσαμε την αναγνώρισή μας, από πολλούς Ευρωπαϊκούς Φορείς και παράγοντες.

Συνδιάσκεψη Υπουργών των Χωρών - Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στην Cancun
Στις 10-14/9/2003, πραγματοποιήθηκε, στην πόλη Cancun στο Μεξικό, η Συνδιάσκεψη Υπουργών των Χωρών - Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, η BEUC ζήτησε από όλα τα μέλη της, να σχολιάσουν τα θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν, με άξονα τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των Καταναλωτών. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε τόσο στην διαμόρφωση θέσεων όσο και στην προώθησή τους, προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα, πιέζοντας τους Έλληνες Πολιτικούς, που συμμετείχαν στη διάσκεψη, να στηρίξουν τα δικαιώματά μας.

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Για ένα χρονικό διάστημα αρκετών μηνών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. σε συνεργασία με τη BEUC, επεξεργάστηκε τις προτάσεις του Καταναλωτικού Κινήματος, για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και κατέληξαν σε κοινές θέσεις, για τις διεκδικήσεις των Καταναλωτών.

Στις 13 Ιουνίου 2003, ενόψει της Συνόδου Κορυφής, στη Χαλκιδική, απευθύναμε επιστολές, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Κωνσταντίνο Σημίτη, τους Υπουργούς Εξωτερικών, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Ανάπτυξης, κ. Άκη Τσοχατζόπουλο, Τύπου, κ. Χρήστο Πρωτόπαπα και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Θεοδώρου, καλώντας τους να στηρίξουν τις προτάσεις του Καταναλωτικού Κινήματος, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα ζητήσαμε:

 

 • Να περιληφθεί, στο άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, η δέσμευση ότι η Ε.Ε. θα προωθήσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, για τους Καταναλωτές.
 • Να ενισχυθεί το άρθρο 127 του νέου Συντάγματος, ώστε να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ενσωμάτωση της Προστασίας των Καταναλωτών, σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.
 • Να περιληφθεί σαφής όρος για τη θεσμοθέτηση μιας ισχυρής νομικής βάσης, για μια κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Καταναλωτών.

 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες θέσεις μας ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, στις 23 Οκτωβρίου 2003 και ενόψει της Συνόδου Κορυφής στη Ρώμη, επανήλθαμε, με επιστολές προς όλα τα προαναφερόμενα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, ζητώντας τους να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις, για να διασφαλίσουν ότι η Ενιαία Αγορά θα λειτουργήσει, ισόρροπα, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών καθώς και να προωθήσουν τις υπόλοιπες θέσεις μας, οι οποίες δεν είχαν ψηφιστεί τον Ιούνιο του 2003.

Εκπροσώπηση Καταναλωτών

Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, ανελλιπώς, στις ολομέλειες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε., η οποία γνωμοδοτεί για όλα τα νομοσχέδια και τις τροποποιήσεις Νόμων, που εισάγονται προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

 

 • Η κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.
 • Μέτρα Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής- Αντικειμενοποίηση του Φορολογικού Ελέγχου και άλλες Διατάξεις.
 • Εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
 • Διεύρυνση και Μεταρρύθμιση της Αγροτικής Πολιτικής.
 • Ανταγωνιστικότητα 2000-2006.
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
 • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Η προστασία του Καταναλωτή.
 • Επιστροφή Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης, επί των επιδοτήσεων, που λαμβάνουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος.
 • URBAN II 2000-2006.

 

Εκτός από τις συνεδριάσεις της Ο.Κ.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με θέμα: "Η πρόκληση της Διεύρυνσης. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η Ενιαία Αγορά, υπό τις νέες συνθήκες" και στο Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο πλαίσιο της Eλληνικής Προεδρίας, με θέμα "Οι Καταναλωτές και η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Στο Συνέδριο, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, ήταν κύριος ομιλητής και ανάλυσε το ρόλο του Καταναλωτικού Κινήματος στην Ελεύθερη Αγορά.

Οι Έλληνες Καταναλωτές εκπροσωπήθηκαν, από Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. και στην 4η Επιτροπή παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 2000-2006.

Το 2003, συνεχίσαμε την ενεργό παρουσία και εκπροσώπηση των Καταναλωτών στο "Δίκτυο για τα Μεταλλαγμένα Τρόφιμα" των φορέων της Θεσσαλονίκης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησε τους Έλληνες Καταναλωτές, στην ετήσια συνέλευση των Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Οργανώσεων, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση, για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπου το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρουσίασε τις προτάσεις του, για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και δυνατού Καταναλωτικού Κινήματος.

Επίσης, μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησαν τους Καταναλωτές στο Ε.Σ.Κ., στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών και στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, όπου περιφρούρησαν τα δικαιώματα των Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2003, αποστείλαμε 18 υποθέσεις στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Από αυτές, 16 υποθέσεις συζητήθηκαν εντός του 2003, ενώ 2 υποθέσεις θα συζητηθούν εντός του 2004. Οι 14 από τις 16 υποθέσεις έληξαν υπέρ των Καταναλωτών. Οι 2 υποθέσεις δεν επιλύθηκαν υπέρ των Καταναλωτών, λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Συμμετοχές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει και παρεμβαίνει σε ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και εκδηλώσεις, που πραγματοποιούν άλλοι φορείς, όπως: "Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα", που διοργάνωσε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, "Ένα Μέλλον, Χωρίς Παιδική Εργασία", που διοργάνωσε η Ευρωβουλευτής, κ. Μ. Ζορμπά, "Forum Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων", που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, "Πολιτικές που Εφαρμόζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναφορικά με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις", που διοργάνωσε το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, "Ανταγωνισμός και Συμφέρον του Καταναλωτή - Προοπτικές και Όρια Προστασίας", που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, "Πρωτοβουλία για ένα Χάρτη Κοινωνικής Συνεργασίας στη Βόρεια Ελλάδα, για Κοινούς Δρόμους Ευθύνης και Αλληλεγγύης", που διοργάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, "Αθέμιτες Εμπορικές Τακτικές", που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "Διατροφικοί Κίνδυνοι και Προστασία των Καταναλωτών" που διοργάνωσε η Α' Βάθμια και Β' Βάθμια Εκπαίδευση Λέσβου, "Γιορτή της Αγοράς", που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, "Μαζί χτίζουμε το μέλλον", που διοργάνωσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Α' Θεσσαλονίκης κ. Μ. Γκιουλέκας, κ.λπ.

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. προέβαλε και πάλεψε τις θέσεις του Καταναλωτικού Κινήματος, με αρκετά θετικά αποτελέσματα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Καταναλωτών, στην Ερέτρεια, που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Προεδρεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ως βασικός ομιλητής, ανέλυσε τη συμμετοχή της γνώσης στην προστασία του Καταναλωτή και τα προβλήματα του Καταναλωτικού Κινήματος.

Στην 1η Συνάντηση Forum Καταναλωτών που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την επιστημονική στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη υπήρξε βασική ομιλήτρια, σε δύο κύκλους συζητήσεων και ανέλυσε τα θέματα: "Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και των πολιτικών για την προστασία του Καταναλωτή - Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών" και "Ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής των Οργανώσεων των Καταναλωτών".

Ο Ευρωβουλευτής κ. Ι. Κουκιάδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιοργάνωσαν ημερίδα, με θέμα "Η Προστασία των Καταναλωτών στην Ε.Ε. και τα Ειδικότερα Προβλήματα της Ελληνικής Αγοράς", στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Money Show, όπου ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης, ήταν βασικός ομιλητής.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ν. Τσεμπερλίδης και η Γεν. Γραμματέας, κ. Ε. Κεκελέκη ήταν ομιλητές, στις δύο ημερίδες που διοργάνωσε η ΕΝ.ΚΑ. Δράμας με θέματα "Καταναλωτική Πίστη" και "Κατανάλωση και Υγεία".

Ακόμη, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε στο Συμπόσιο με θέμα "Μητέρα Γη - Γνώση της Γης, Γεωργία, Διατροφή", στα πλαίσια της προετοιμασίας της διεκδίκησης της EXPO 2008, που διοργάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εντάχθηκε, ως φορέας, στην προσπάθεια αυτή της Θεσσαλονίκης και αφιέρωσε ένα τεύχος του περιοδικού "Καταναλωτικά Βήματα", στο θέμα αυτό.

Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής, που διοργάνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ο κ. Χ. Λαζαρίδης, τ. Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., έδωσε διάλεξη με θέμα "Παιδική Διατροφή, στο ρυθμό του Χάμπουργκερ και της Coca-Cola".

Τέλος, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει σε εκθέσεις, οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επισκέπτες και εκθέτες, να ενημερώσουμε όλους για τις θέσεις μας και να διανείμουμε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Έτσι συμμετείχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Έκθεση Βιβλίου, στην Ανθοέκθεση Καλαμαριάς, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Νέων, στην Infosystem και στη Detrop.

Ενημέρωση Καταναλωτών και Φορέων

Μ.Μ.Ε.
Μέσα στο 2003, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν σε 128 τηλεοπτικές εκπομπές και έδωσαν 151 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πετύχαμε 210 καταχωρήσεις δελτίων τύπου μας, σε εφημερίδες και περιοδικά.

Μέσα στο 2003, εδραιώθηκε μια καλή επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε. Έτσι, αποκτήσαμε εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό ΧΡΗΜΑ FM, όπου αναλύονται όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αφορούν τους Καταναλωτές. Καθιερώθηκε τακτική συμμετοχή μας σε τηλεοπτικές εκπομπές των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, με θέματα που αφορούν τους Καταναλωτές. Τα μεγάλα πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια μας απηύθυναν επανειλημμένες προσκλήσεις, για συνεντεύξεις.

Εκτός από την τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσία, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, με τον έντυπο τύπο. Έτσι, δημιουργήσαμε μια καταχώρηση, όπου προβάλλεται η δραστηριότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ., και ζητήσαμε τη δωρεάν δημοσίευσή της. Η προσπάθεια αυτή έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, τόσο από τα τοπικά όσο και από τα πανελλαδικά περιοδικά και εκδόσεις.

Επιπλέον, καταφέραμε, σε συνεργασία με την ΕΡΤ3, να παράγουμε ένα τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα, στο οποίο τονίζουμε τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας των Καταναλωτών. Ο Υπουργός Τύπου, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα μας, για δωρεάν προβολή, του μηνύματος, από όλους τους Ιδιωτικούς και Κρατικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς. Το τηλεοπτικό μας μήνυμα προβλήθηκε επανειλημμένα, καθ' όλη την διάρκεια του Δεκεμβρίου, από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

Δελτία Τύπου
Έχουμε εκδώσει 44 Δελτία Τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους Καταναλωτές στα ακόλουθα θέματα: Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Εκπτώσεις, Σωστή Διατροφή και Δίαιτα, Παγίδες στα Supermarket, Τραπεζικά Προϊόντα, Σαρακοστιανά, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτών και Ειρήνη, Μποϋκοτάζ Αμερικάνικων Προϊόντων, Ανθρωπιστική Βοήθεια στα Θύματα του Ιράκ, Πασχαλινό Τραπέζι, Παγωτά, Καλοκαίρι και Διακοπές, Οργανωμένα Ταξίδια, Ταξίδια και Υγεία, Θανατηφόρο Παιχνίδι στην Ελληνική Αγορά, Συμβουλές για την Νέα Σχολική και Φοιτητική Χρονιά, Προβλήματα με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης, Θέρμανση, Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων, Παιδικά παιχνίδια, Χριστουγεννιάτικες αγορές, Κυκλοφοριακό, Αλλαγή Διατροφικών Συνηθειών των Ελλήνων, 13ος Μισθός, Καταναλωτική Πίστη, Καύσιμα, Δίαιτα και Εφηβεία, Ασφάλεια Κατοικίας, κ.λπ.

Εκδόσεις
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε μηνιαία βάση, το περιοδικό "Καταναλωτικά Βήματα", ένα πραγματικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προστασία των Καταναλωτών. 7.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε μήνα, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος), σε Καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία των παραπάνω Οργανώσεων καθώς και σε φορείς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η έκδοση του περιοδικού γίνεται με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας, από τους διαφημιζόμενους.

Προσπαθήσαμε, μέσα από τα κείμενα του περιοδικού, να αγγίξουμε όλα τα ενδιαφέροντα των Καταναλωτών, να ενημερώσουμε και να προτείνουμε τρόπους, για να αποφύγουν οι Καταναλωτές τις διάφορες παγίδες της αγοράς, να εκφράσουμε ανησυχίες για τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με τα άρθρα του περιοδικού μας, ενημερώσαμε, για: Ecolabel, Καταναλωτική Πίστη, Ασφαλή Μαγειρική, Ενέργεια και Οικιακές Συσκευές, Περιβάλλον, Καλοκαιρινές Διακοπές, Φοιτητική ζωή, Διατροφή, Expo 2008, κ.λπ.

Εντοπίσαμε προβλήματα και προτείναμε τρόπους προστασίας, προς τους Καταναλωτές, για: Τραπεζικά Προϊόντα, Προστασία Ακινήτων από Διαρρήκτες, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Διατροφή και Δίαιτα, Προστασία Αυτοκινήτου, Πασχαλινό Τραπέζι, Καλλυντικά, Κινδύνους από Πυρκαγιά, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, κ.λπ.

Ασχοληθήκαμε με ζητήματα υγείας, όπως: Οστεοπόρωση, Καλύτερη Ενημέρωση Ασθενών, Κάπνισμα, Αλκοόλ, Φάρμακα, κ.λπ.

Επειδή πιστεύουμε ότι οι Έλληνες Καταναλωτές δε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, όταν συναλλάσσονται με τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ), δημοσιεύσαμε τους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές της Δ.Ε.Η., του Ο.Α.Σ.Θ., του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Τ.Ε., κ.λπ.

Ασχοληθήκαμε και με φλέγοντα ζητήματα, τεράστιας βαρύτητας, τα οποία, ίσως να μην εμπίπτουν, άμεσα, στις δράσεις του Καταναλωτικού Κινήματος, όπως: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, Πόλεμος στο Ιράκ και Παγκόσμια Ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια του 2003, μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι το περιοδικό μας φιλοξένησε, άρθρα Υπουργών, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διευθυντών Υπουργείων, Έγκριτων Επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιδείξει ευαισθησία, για την υγεία και την προστασία των Καταναλωτών, όπως των κ.κ.:

 

 • Άκη Τσοχατζόπουλου, Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Χάρη Καστανίδη, Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης,
 • Ιωάννη Μαγκριώτη, Υφυπουργού Εξωτερικών,
 • Ιωάννη Κουκιάδη, Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς,
 • Σταύρου Καλαφάτη, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Ν.Δ.,
 • Άννας Διαμαντοπούλου, Επιτρόπου για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις,
 • David Byrne, Επιτρόπου για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών,
 • Παναγιώτη Ψωμιάδη, Νομάρχη Θεσσαλονίκης,
 • Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, Δημάρχου Θεσσαλονίκης,
 • Παναγιώτη Αβραμόπουλου, Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
 • Βάσως Βογιατζοπούλου, Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας και Γραμματέα Ισότητας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας,
 • Χρήστου Αποστολόπουλου, Γενικού Διευθυντή Ε.Φ.Ε.Τ.,
 • Χάρη Λαζαρίδη, Καθηγητή Α.Π.Θ., τ. Προέδρου του ΚΕ.Π.ΚΑ,
 • Δημητρίου Ελευθεριάδη, Οστεοπαθητικού Bsc(hons),
 • Αθανασίου Νατσιούλη, Διαιτολόγου - Διατροφολόγου - Οινογνώστη,
 • Θωμά Ιωάννου, Χημικού.

 

Ιστοσελίδα
Χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των Καταναλωτών, είναι η ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Στα τέλη του 2002, επιχειρήσαμε μια ριζική αλλαγή στη δομή της ιστοσελίδας μας. Καθιερώσαμε την εβδομαδιαία ανανέωση των δεδομένων, εμπλουτίσαμε όλες τις κατηγορίες, με νέες πληροφορίες και ξεκίνησε η λειτουργία της αποστολής Δελτίων Τύπου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι παραπάνω αλλαγές καθώς και το πλούσιο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, υπερδιπλασίασαν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις 8.500, μηνιαίως και με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. Προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις νέες αυτές συνθήκες, αυξήσαμε το χώρο, που καταλαμβάνει η ιστοσελίδα, από 200Mb σε 300Mb. Σήμερα, αποτελείται από 4512 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα και 512 περίπου σελίδες, στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικά, παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου, από τον Ιανουάριο του 2002 έως το Δεκέμβριο του 2003. Συνολικά έχουμε μια αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 273%.

Παράλληλα, η υπηρεσία ηλεκτρονικής αποστολής Δελτίων Τύπου σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Περισσότεροι από 20 χρήστες χρησιμοποιούν αυτή τη διευκόλυνση, κάθε μήνα.

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί φορείς και Μ.Μ.Ε. συμπεριέλαβαν, στην ιστοσελίδα τους σύνδεσμο, ο οποίος οδηγεί στη δική μας. Επίσης, πολλοί φορείς ζήτησαν να συμπεριλάβουμε το δικό τους σύνδεσμο, στη δική μας ιστοσελίδα.

Για το 2004, έχουμε θέσει ως στόχο, να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμικότητα, και να ενισχύσουμε, όσο μπορούμε, τα τμήματα της νομοθεσίας και της υποστήριξης στην ιστοσελίδα μας και να αυξήσουμε τον αριθμό των Link, για άλλες ενδιαφέρουσες, για τους Καταναλωτές, Ιστοσελίδες.

Εκπαίδευση
Βασική προτεραιότητα του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των Καταναλωτών. Αποδεχτήκαμε αρκετές προσκλήσεις, από σχολεία για την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Έγινε παρουσίαση θεμάτων όπως: Η Διατροφή, Η Αγωγή του Καταναλωτή, Η Προστασία, Η Υγεία του Καταναλωτή αλλά και άλλων θεμάτων, που προβληματίζουν τους νέους Καταναλωτές. Μέσα στο 2003, εκπαιδεύσαμε περίπου 750 μαθητές από 14 σχολεία. Επίσης, ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια εστάλησαν, σε αρκετά σχολεία όλης της Ελλάδας.

Ανταποκριθήκαμε, σε προσκλήσεις από κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, για εκπαίδευση και ενημέρωση Καταναλωτών, όπως το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τη Χ.Ε.Ν. Καλαμαριάς, τη Χ.Ε.Ν. Χαριλάου, την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής, κ.λπ.

Έρευνες
Το 2003, καθιερώσαμε, σε μηνιαία βάση, την καταγραφή τιμών για τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται, στο καλάθι της νοικοκυράς. Δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων, όπου καταγράφονται οι τιμές και παρακολουθείται οι εξέλιξή τους. Έρευνες τιμών έγιναν και για ειδικές περιπτώσεις, όπως: το Κόστος του Πασχαλινού Τραπεζιού, η Αγορά Σχολικών Ειδών, το Κόστος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, το Κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού, κ.λπ. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, πραγματοποιήσαμε έρευνα για τη διάθεση του 13ου μισθού, όπως και το 2002. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών συγκρίθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουμε, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο, αλλάζουν οι συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας της Διατροφής, πραγματοποιήσαμε πανελλαδική έρευνα, για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών, με την συνεργασία της Ο.Ε.Κ.Ε. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μας οδήγησαν να αφιερώσουμε ένα τεύχος του περιοδικού μας "Καταναλωτικά Βήματα", στη διατροφή των Ελλήνων Καταναλωτών.

Αγκαλιάσαμε την πρώτη προσπάθεια της Επιτροπής Νεολαίας να συμμετάσχει στην ενεργό δράση. Πραγματοποίησε μια σημαντική έρευνα, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ερευνών ανακοινώθηκαν στα Μ.Μ.Ε., σε συνεντεύξεις τύπου, που έλαβαν χώρα στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Κατά την διάρκεια του 2003, ζητήσαμε από όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες να μας ενημερώσουν για το κόστος των υπηρεσιών τους καθώς και για τους όρους των συμβολαίων τους.

Στα πλαίσια Πανευρωπαϊκής Έρευνας, που διεξήγαγαν η BEUC και η ANEC, συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Κέντρο Πρόληψης Παιδικού Ατυχήματος, προκειμένου να καταγράψουμε περιπτώσεις τραυματισμών, από παιχνίδια που περιέχονται ως δώρα, σε παιδικές τροφές. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε στόχο να καταδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, για την ειδική αυτή κατηγορία τροφών.

Επιτροπές
Κατά το 2003, λειτούργησαν, η Επιτροπή Νεολαίας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επιπλέον, ανασυστάθηκε η Επιτροπή Ι.Χ., της οποίας η λειτουργία είχε διακοπεί. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν μέλη μας, τα οποία συζητούν, αναλύουν προβλήματα της καθημερινότητας και προτείνουν, προς το Δ.Σ., λύσεις και δράσεις. Τα μέλη των Επιτροπών, συμμετέχουν, επίσης, σε όλες τις δραστηριότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ. και αποτελούν πηγή πληροφόρησης και ιδεών, συνδράμοντας, ουσιαστικά στο έργο του Δ.Σ.

Υποδομές
Το ΚΕ.Π.ΚΑ., προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών του και τις ανάγκες του μεγαλόπνοου σχεδίου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, καθιέρωσε συνεργασία με το Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως αποτέλεσμα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. υποδέχτηκε φοιτητές των πανεπιστημίων, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. Συνολικά, συνεργαστήκαμε με 3 φοιτήτριες του τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και 7 φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η προσφορά των αξιόλογων και πολύ καταρτισμένων νέων, διευκόλυνε την γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕ.Π.ΚΑ., τη διεξαγωγή ερευνών και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, για μελλοντικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες στην λειτουργία μας.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύσαμε την υλικοτεχνική υποδομή του ΚΕ.Π.ΚΑ., με την αγορά ενός Η/Υ, την ευγενική προσφορά ενός Η/Υ, από μέλος του Δ.Σ. και με τη μετατροπή του τηλεφωνικού κέντρου, από αναλογικό PSTN σε ψηφιακό ISDN. Η μετατροπή του τηλεφωνικού κέντρου βελτίωσε την ταχύτητα και την ποιότητα της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων. Επίσης, έγιναν αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, για να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των μελών.

Διάλογος με τους Φορείς
Προκειμένου να έχει μια σφαιρική γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τους Καταναλωτές, το ΚΕ.Π.ΚΑ. προσκάλεσε σε διάλογο φορείς που ενέχονται στη λειτουργία της αγοράς. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έγιναν συναντήσεις με τους κ.κ. :

 

 • Κ. Καραμανλή, Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
 • Α. Τσοχατζόπουλο, Υπουργό Ανάπτυξης,
 • Ε. Βενιζέλο, Υπουργό Πολιτισμού,
 • Χ. Πρωτόπαπα, Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε.,
 • Χ. Καστανίδη, Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης,
 • Γ. Πασχαλίδη, Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας,
 • Ι. Μαγκριώτη, Υφυπουργό Εξωτερικών,
 • Χ. Θεοδώρου, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης,
 • Ι. Κουκιάδη, Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
 • Αν. Τρακατέλη, Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.,
 • Σπ. Βούγια, Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α' Θεσσαλονίκης,
 • Κ. Σπυριούνη, Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α' Θεσσαλονίκης,
 • Αν. Σπηλιόπουλο, Βουλευτή της Ν. Δ. Α' Θεσσαλονίκης,
 • Σ. Καλαφάτη, Βουλευτή της Ν. Δ., Α' Θεσσαλονίκης,
 • Γ. Ορφανό, Βουλευτή της Ν. Δ. Α' Θεσσαλονίκης,
 • Α. Διαμαντοπούλου, Επίτροπο για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Σχέσεις,
 • David Byrne, Επίτροπο για την Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών,
 • Mario Monti, Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό,
 • Π. Ψωμιάδη, Νομάρχη Θεσσαλονίκης,
 • Β. Παπαγεωργόπουλο, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
 • Α. Κιντή, Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.),
 • Αθ. Κουλούσιο, Πρόεδρο του Β.Ε.Θ.,
 • Θεμ. Νικολαΐδη, Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
 • Σ. Λεοντίδη, Αντιπρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
 • Ε. Βλαχογιάννη, Αντιπρόεδρο του Ε.Β.Ε.Θ.,
 • Διοίκηση της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.,
 • Προεδρείο του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς,
 • Χ. Αποστολόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ.,
 • Ν. Βακάλη, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.,
 • Κ. Μπαχαράκη, εκπρόσωπο της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος της Ν.Δ.,
 • Δ. Παππά, Πρόεδρο της Επιτροπή Πολιτισμού του Α' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης,
 • Γ. Τεριζάκη, εκπρόσωπο της Παντείου Σχολής,
 • D. Mammolini, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΠΑ.

 

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τόσο οι Προμηθευτές όσο και οι Καταναλωτές, η λειτουργία του Καταναλωτικού Κινήματος καθώς και του ΚΕ.Π.ΚΑ. και πιθανές κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, που μπορούν να αναληφθούν, με στόχο τη διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών.

Διεθέτηση Καταγγελιών

Κατά την διάρκεια του 2003, το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε περίπου 14000 καταγγελίες - παράπονα Καταναλωτών. Σε σχέση με το 2002 (περίπου 10.000 καταγγελίες - παράπονα), παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξης του 40%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες Καταναλωτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη δύναμή τους και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών (99,73%) λύθηκε προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Το 0,27% αφορά υποθέσεις, που παραπέμφθηκαν στην Ε.Φ.Δ. Από αυτό το ποσοστό, το 0,24% επιλύθηκε υπέρ των Καταναλωτών, το 0,03% βρίσκεται σε εκκρεμότητα και θα συζητηθεί, το 2004, από την Ε.Φ.Δ., ενώ ένα 0,03% δεν επιλύθηκε, υπέρ των Καταναλωτών, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων - καταγγελιών είναι:

 

 • Το 20,77% Ινστιτούτα Αδυνατίσματος
 • Το 15,14% Αυξήσεις Τιμών
 • Το 14,61% Πιστωτικές Κάρτες - Δάνεια
 • Το 10,15% Ελαττωματικά Προϊόντα
 • Το 7,28% Ακατάλληλα Τρόφιμα
 • Το 6,61% Γυμναστήρια
 • Το 4,96% Πωλήσεις Εκτός Εμπορικού Καταστήματος
 • Το 4,73% Ενοίκια - Κοινόχρηστα
 • Το 4,54% ΔΕΚΟ

 

 • Το 4,08% Τουριστικές Υπηρεσίες

 

 • Το 2,91% Λοιπές Περιπτώσεις
 • Το 2,13% Κινητή Τηλεφωνία
 • Το 2,09% Χρονομεριστικές Μισθώσεις

 

Εκτός από καταγγελίες, το ΚΕ.Π.ΚΑ. απάντησε σε ένα τεράστιο αριθμό ερωτημάτων των Καταναλωτών.

Μαζικοποίηση ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η όλη μας δράση οδήγησε και σε ραγδαίες αυξήσεις στην τακτοποίηση των συνδρομών παλαιών μελών και στις εγγραφές νέων μελών.

Το ποσό, που εισέρευσε στο ταμείο του ΚΕ.Π.ΚΑ., σε σχέση με το 2002, ήταν αυξημένο κατά 163,6%. Δηλαδή, από 9.890,55ευρώ, το 2002, οι συγκεκριμένες εισπράξεις εκτινάχθηκαν στο ποσό των 26.070,52ευρώ.