ΚΕ.Π.ΚΑ

Απολογισμός Έτους 2002

Κατά τη διάρκεια του 2002, η δράση του ΚΕ.Π.ΚΑ. επικεντρώθηκε σε 4 άξονες: εκπροσώπηση Καταναλωτών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, ενημέρωση & εκπαίδευση και παρέμβαση υπέρ των Καταναλωτών.

Εκπροσώπηση Καταναλωτών

Η εκπροσώπηση των Καταναλωτών σε διάφορα όργανα, επιτροπές και φορείς απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπινων πόρων του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχαν, ανελλιπώς, στις ολομέλειες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - Ο.Κ.Ε., στην Ευρω-Μεσογειακή Σύνοδο της ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. και στην εκλογή της νέας Εκτελεστικής της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της Ο.Κ.Ε. συζητείται η Ελληνική Νομοθεσία και τα μέλη της Επιτροπής γνωμοδοτούν για όλα τα Νομοσχέδια. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα νομοσχέδια για: Περιφερειακές Δράσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Διεθνές Εμπόριο και Κοινωνική Ανάπτυξη, Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, Ελληνικό σχέδιο για την Οικονομική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των Καταναλωτών στην Ε.Ε., Κοινωνία της Πληροφορίας, Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Πολιτισμός, Μεταρρύθμιση του συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης, Σύσταση λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, Κοινωνική πρωτοβουλία "Leader", Αλιεία 2000-2006, Διαδικασία της Θεσσαλονίκης, Απλουστεύσεις στο Φορολογικό Κώδικα, Αγροτική Ανάπτυξη της υπαίθρου 2000-2006, Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις χρόνου, Διαχείριση υδατικών πόρων, Μητρώα μελετητών, Νέες γνώσεις - νέες απασχολήσεις - αποτελέσματα νέων τεχνολογιών, ο Κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησε τους Καταναλωτές, σε 5 συναντήσεις φορέων, που προσκάλεσε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα: "Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης". Επίσης, μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησαν τους Καταναλωτές στο Ε.Σ.Κ., στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών και στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, όπου περιφρούρησαν τα δικαιώματα των Καταναλωτών. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2002, αποστείλαμε 31 υποθέσεις στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού. Από το προηγούμενο έτος, εκκρεμούσαν άλλες 19 υποθέσεις. Από το σύνολο αυτό, εξετάστηκαν 45 υποθέσεις. Όλες αυτές οι υποθέσεις έληξαν υπέρ των Καταναλωτών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσώπησε τους Έλληνες Καταναλωτές στις δύο συνελεύσεις της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών, στις Βρυξέλλες, όπου συνδιαμόρφωσε, τους άξονες της Ελληνικής Προεδρίας για τους Καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια της 2ης συνέλευσης, συναντηθήκαμε (BEUC - ΚΕ.Π.ΚΑ. ) με την Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. και συζητήσαμε αυτούς τους άξονες. Στη συνέχεια, συναντήσαμε τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλο, στην Αθήνα και του θέσαμε τις προτεραιότητες, που διεκδικούμε, ως Καταναλωτές, να προωθήσει η Ελληνική Προεδρία. Επίσης, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση των Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Οργανώσεων, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρουσίασε τις προτάσεις του, για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και δυνατού Καταναλωτικού Κινήματος.

Επίσης, εκπροσωπήσαμε τους Έλληνες Καταναλωτές στο συνέδριο της CI - Διεθνούς των Καταναλωτών στη Ρώμη, για το Εμπόριο και τη Διατροφή, στην Ουάσινγκτον, για τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στα πλαίσια του Διατλαντικού Διαλόγου, στη Μαδρίτη, για την Ασφάλεια των τροφίμων, στην Ουάσινγκτον, για την Ασφάλεια των παιδιών στο internet.

Συμμετοχές

Εθνικοί Φορείς

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετέχει και παρεμβαίνει σε εκδηλώσεις, που πραγματοποιούν άλλοι φορείς, όπως αυτή που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης και τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με θέμα: "Φορολογικό και νέα φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων". Επίσης το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Ημερίδα της Δ/νσης Υγιεινής με θέμα "Δημόσια Υγεία", στις ημερίδες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης και Πολιτισμού, στην ημερίδα του Ε.Β.Ε.Θ., με θέμα "Θεσσαλονίκη η πόλη μας", στη διημερίδα της Agropole Ε.Π.Ε., με θέμα "Ασφάλεια και υγιεινή των παραδοσιακών και των βιολογικών τροφίμων" και στη διημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα "Πολίτες - Ο διεθνής ρόλος της Ε.Ε.".

Μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ. ανέλυσαν το θέμα "Παγκοσμιοποίηση και Καταναλωτικό Κίνημα", στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, το θέμα "Τρόφιμα- Διατροφή- Υγεία", σε εκδήλωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Έδεσσας και το θέμα "Τρόφιμα - Διατροφή - Υγεία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης", σε εκδήλωση του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κοζάνης.

Ευρωπαϊκοί Φορείς

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε ως κύριος συνεργάτης σε:

 • 2 συναντήσεις (Βαρκελώνη-Βερολίνο), με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διάδοση των επιπτώσεων της κατανάλωσης ελαιόλαδου στην υγεία των Καταναλωτών.
 • 3 συναντήσεις με τις Ευρωπαϊκές Καταναλωτικές Οργανώσεις (Βερολίνο - Λονδίνο - Κοπενχάγη), για τη δημιουργία μιας ενιαίας ιστοσελίδας για όλες τις Καταναλωτικές Οργανώσεις, με στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και των δραστηριοτήτων τους προς τους Καταναλωτές.

Επειδή η υγεία και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελούν δικαίωμα των Καταναλωτών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε σε δύο ημερίδες (Ρώμη-Βρυξέλλες), όπου συζητήθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών και σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων, για την εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Κλαδικές Εκθέσεις

Η συμμετοχή της Οργάνωσής μας, στις κλαδικές εκθέσεις Infosystem και ΔΕΤΡΟΠ, μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επισκέπτες και εκθέτες, να μοιράσουμε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και να διαχύσουμε την πληροφόρηση για τους Καταναλωτές.

Ενημέρωση Καταναλωτών Μ.Μ.Ε.

Στον τομέα της ενημέρωσης των Καταναλωτών, με δελτία τύπου και με συνεντεύξεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα μέλη του Δ.Σ. πληροφόρησαν, συζήτησαν και έκαναν παρεμβάσεις, για αρκετά θέματα της επικαιρότητας. Μέσα στο 2002, τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σε 104 τηλεοπτικές εκπομπές και έδωσαν 179 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Το ίδιο χρονικό διάστημα πετύχαμε να έχουμε 209 καταχωρήσεις δελτίων τύπου σε εφημερίδες και περιοδικά.

Δελτία Τύπου

Έχουμε εκδώσει 45 Δελτία Τύπου, με σκοπό να ενημερώσουμε τους Καταναλωτές στα ακόλουθα θέματα: Ευρώ-το νέο νόμισμα, Προβλήματα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, Μπορεί η κουζίνα σας να περάσει τη δοκιμασία ασφαλείας των τροφίμων;, Ανατιμήσεις, Παγωτά, Ανακύκλωση, Καλοκαίρι και διακοπές, Αυτοκινητοβιομηχανίες εναντίον Καταναλωτών, Αυτοκινητιστικά ατυχήματα, Τουριστικές υπηρεσίες, Αγορά σχολικών ειδών, Προετοιμασία του σωστού κολατσιού για τα παιδιά μας, Πως εξοικονομούμε ενέργεια, Υγιεινή διατροφή, Τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών αντιπαρατίθεται στα συμφέροντα των Καταναλωτών, Χειμώνας: Εποχή κρύου και ιώσεων, Ο δωδεκάλογος του online Καταναλωτή, Εθελοντισμός, Παιδικά παιχνίδια, Χριστουγεννιάτικη αγορά, Το κόστος του γιορτινού τραπεζιού, Εκπτώσεις, Γιορτές και δίαιτα, Αποτελέσματα ερευνών κ.λ.π.

Εκδόσεις

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Καταναλωτών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκδίδει, σε μηνιαία βάση, το περιοδικό "Καταναλωτικά Βήματα", ένα πραγματικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προστασία των Καταναλωτών. 7.500 αντίτυπα διανέμονται, κάθε μήνα, στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε., και σε Καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία των παραπάνω Οργανώσεων καθώς και σε φορείς της Πολιτείας και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η έκδοση του περιοδικού γίνεται με ιδίους πόρους και εθελοντική δημοσιογραφία, διότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. δε δέχτηκε ποτέ και δε δέχεται διαφημίσεις, οι οποίες δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης της Οργάνωσής μας από τους διαφημιζόμενους.

Προσπαθήσαμε, μέσα από τα κείμενα του περιοδικού, να αγγίξουμε όλα τα ενδιαφέροντα των Καταναλωτών, να ενημερώσουμε και να προτείνουμε τρόπους, για να αποφύγουν οι Καταναλωτές τις διάφορες παγίδες της αγοράς, να εκφράσουμε ανησυχίες για τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ενημερώσαμε για: Εκπτώσεις, Αγορές on line, Σχολικά είδη, Ασφάλεια τροφίμων, Σωστή διατροφή, Γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, Παιδικές διαφημίσεις, Διαφημίσεις φαρμάκων, Υγιεινή της κουζίνας, Διακίνηση αγροτικών προϊόντων, Προϊόντα σχολικών κυλικείων, Χημικά, Φάρμακα, Καλοκαιρινές διακοπές, Internet, Πετρέλαιο θέρμανσης κ.λ.π.

Ασχοληθήκαμε με ζητήματα υγείας: Επεμβάσεις με laser, Aids, Γρίπη, Εφηβεία και δίαιτες, Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, Κάπνισμα και εφηβεία, κ.λ.π.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε ευρύτερα γνωστούς, στους Έλληνες Καταναλωτές, τους θεσμούς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς, που λειτουργούν για την προστασία μας: Ευρωπαίος Μεσολαβητής, Συνήγορος του Πολίτη, Ο.Κ.Ε., Τραπεζικός Μεσολαβητής. Επειδή, πιστεύουμε ότι οι Έλληνες Καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, όταν συναλλάσσονται με τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ) δημοσιεύσαμε τους Χ.Υ.Κ. του Ο.Σ.Ε., της Ο.Α., και μέσα στο 2003, θα δημοσιευθούν οι Χ.Υ.Κ. όλων των υπόλοιπων ΔΕΚΟ.

Ασχοληθήκαμε, όμως και με ζητήματα που καίνε, έχουν τεράστια βαρύτητα, ίσως, όμως, να μην είναι "στενά Καταναλωτικά": Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, Οι φυλετικές διακρίσεις, Η θέση της γυναίκας σήμερα, Η ιστορία του Παλαιστινιακού, Η ελευθεροτυπία, Τα ναρκωτικά, Ο αλκοολισμός, Η Δ.Ε.Θ., Η προστασία των ζώων κ.λ.π. Μέσα από τα κείμενα του περιοδικού, αναδείξαμε την ανακύκλωση, τα οικολογικά προϊόντα, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, του νερού κ.λ.π.

Κατά τη διάρκεια του 2002, μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι το περιοδικό μας φιλοξένησε, για πρώτη φορά, άρθρα Υπουργών, Βουλευτών, Διευθυντών Υπουργείων, Έγκριτων Πανεπιστημιακών, επιστημόνων, που ασχολούνται με την υγεία και την προστασία των πολιτών.

Ξεκινήσαμε τη στήλη "Βήμα του Καταναλωτή", για να δώσουμε στα μέλη μας την ευκαιρία να πουν την άποψή τους, για τη δράση μας και για όλα όσα τους απασχολούν. Επίσης, δημοσιεύσαμε ερωτηματολόγια, ζητώντας τη γνώμη των μελών μας, για το περιοδικό και τη δράση μας.

Για να γιορτάσουμε τα 20χρονά μας, εκδώσαμε ένα τεύχος - αφιέρωμα στις 2 δεκαετίες της δράσης του ΚΕ.Π.ΚΑ. Ζητήσαμε τη γνώμη επώνυμων πολιτών, για το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να τη δημοσιεύσουμε σ' αυτό το τεύχος - αφιέρωμα. Είναι πραγματική τιμή μας, ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων ανταποκρίθηκαν. Η αναγνώριση του έργου του ΚΕ.Π.ΚΑ. και οι ευχές για τη συνέχιση αυτού του έργου ήρθαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κ. Στεφανόπουλο, από Υπουργούς της Κυβέρνησης, από Βουλευτές όλων των κομμάτων, από Ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, από την Ελληνίδα Επίτροπο στην Ε.Ε. κ. Άννα Διαμαντοπούλου, από Νομάρχες, Δημάρχους, από τα μέλη της Ο.Ε.Κ.Ε., από τους Ευρωπαίους συνεργάτες μας, την Πρόεδρο της BEUC, τις Καταναλωτικές Οργανώσεις - μέλη της BEUC. Το περιοδικό αυτό είναι η αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων του ΚΕ.Π.ΚΑ., όλων αυτών που εθελοντικά πρόσφεραν και προσφέρουν σε μια κοινή ιδέα, ένα κοινό ιδανικό.

Ιστοσελίδα

Ένα, επίσης, χρήσιμο εργαλείο, για την ενημέρωση των Καταναλωτών, είναι ο ιστοχώρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. Κατά την διάρκεια του 2002, έγινε μια μαραθώνια προσπάθεια, για να γίνει ο ιστοχώρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., καλύτερος από ποτέ. Δεν είναι απλά μια ανανέωση ενός ιστοχώρου, που ενημερώνει τους Καταναλωτές, τα τελευταία 3 χρόνια. Έγινε ειδική μελέτη σε όλες τις απορίες και τους προβληματισμούς των Καταναλωτών, ερευνήθηκε η ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής επικαιρότητα, για να καλυφθεί κάθε ανάγκη για πληροφόρηση. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εντελώς καινούριος ιστοχώρος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 • Κατηγορία ΚΕΠΚΑ:
  Όλα όσα θέλατε να μάθετε για το ΚΕ.Π.ΚΑ. και την Ο.Ε.Κ.Ε.
 • Κατηγορία Ενημέρωση:
  Λύσεις και συμβουλές για κάθε πρόβλημα της καθημερινότητας.
 • Κατηγορία Υποστήριξη:
  Όλα όσα πρέπει να ξέρετε, πριν προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
 • Κατηγορία Θεσμικό Πλαίσιο:
  Νομοθεσία και Θεσμικά Όργανα, που προστατεύουν τον Καταναλωτή.
 • Κατηγορία Δημοσιεύσεις:
  Πλήρες αρχείο του περιοδικού μας "Καταναλωτικά Βήματα"
  Δελτία Τύπου
  Εκδόσεις
  Έρευνες
  Θέσεις
 • Κατηγορία Ημερολόγιο:
  Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε.
  Δραστηριότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ.
 • Κατηγορία Ευρώ:
  Είμαστε ακόμα στον πρώτο χρόνο της μετάβασης στο Ευρώ. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε για το νέο μας νόμισμα.

kepka_apol01.gif

Με την καινούρια δομή του ιστοχώρου, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, για τον κάθε επισκέπτη. Καθιερώθηκε εβδομαδιαία ανανέωση των δεδομένων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ταύτιση με την επικαιρότητα. Ταυτόχρονα, με τη νέα δομή, εγκαινιάστηκε μια νέα υπηρεσία, η αποστολή ενημερωτικού δελτίου, σε όσους χρήστες ενδιαφέρονται να λαμβάνουν με email, σημαντικές πληροφορίες, πριν αυτές δημοσιοποιηθούν από τα Μ.Μ.Ε.

 

Ο ιστοχώρος μας, σήμερα, καταλαμβάνει χώρο 200Mb, αποτελείται από 3526 σελίδες, στην ελληνική γλώσσα και 475 περίπου σελίδες, στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη. 3500 άτομα επισκέπτονται, κάθε μήνα, τις σελίδες του ΚΕ.Π.ΚΑ., 55% από την Ελλάδα, 27% από την Ευρώπη και 18% από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτικά, παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου από τον Ιανουάριο του 2001 έως τον Δεκέμβριο του 2002.

Εκπαίδευση

Μία από τις προτεραιότητες του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μικρών Καταναλωτών. Αποδεχτήκαμε αρκετές προσκλήσεις, από σχολεία για την ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Έγινε παρουσίαση θεμάτων όπως: Η διατροφή, Η αγωγή του Καταναλωτή, Η προστασία, Η υγεία του Καταναλωτή, αλλά και άλλων θεμάτων που προβληματίζουν τους νέους Καταναλωτές. Επίσης, ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια εξοικείωσης με το ευρώ εστάλησαν, σε αρκετά σχολεία όλης της Ελλάδας. Τέλος, αποδεχτήκαμε προσκλήσεις από τη Χ.Ε.Ν. Καλαμαριάς, για ομιλίες για το Ευρώ, Το καλάθι της νοικοκυράς, Το περιβάλλον, Παιδιά και internet, Χριστουγεννιάτικη αγορά κ.λ.π.

Υποδομές

Εντός του 2002, το ΚΕ.Π.ΚΑ., προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των μελών του και τις ανάγκες του μεγαλόπνοου σχεδίου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, παράγγειλε ειδικό λογισμικό υποστήριξης μελών. Το νέο λογισμικό τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2002 και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο εξυπηρέτησης μελών. Κάθε αλλαγή προσωπικών στοιχείων, για την οποία ενημερώνεται το ΚΕ.Π.ΚΑ., γίνεται αυτόματα και έτσι το περιοδικό του ΚΕ.Π.ΚΑ. "Καταναλωτικά Βήματα", ταχυδρομείται στη σωστή διεύθυνση.

Εκτός από το νέο λογισμικό, δημιουργήθηκε μια νέα, πλήρως ενημερωμένη και διαρκώς ανανεούμενη βάση δεδομένων ΜΜΕ, πολιτικών, Μ.Κ.Ο., φορέων και συνεργατών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, στους οποίους αποστέλλονται όλα τα Δελτία Τύπου και οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε να διαδοθεί.

Διευθέτηση καταγγελιών

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δέχτηκε περίπου 10.000 καταγγελίες. Από αυτές:

kepka_apol02.gif

Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών (99%) λύθηκε προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Το 0,31% παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, όπου εκπροσωπούμε τους Καταναλωτές. Το 100% των καταγγελιών που παραπέμφθηκαν στην Ε.Φ.Δ., κατέληξαν υπέρ των Καταναλωτών. Το υπόλοιπο 0,61% δεν παραπέμφθηκε διότι δεν το επιθυμούσαν οι Καταναλωτές.

Εκτός από καταγγελίες, το ΚΕ.Π.ΚΑ. συγκέντρωσε και ερωτήματα ή παράπονα Καταναλωτών. Από την έκτασή τους διαφαίνεται η έλλειψη εμπιστοσύνης των Καταναλωτών στους διενεργούμενους, από την πλευρά των φορέων, ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρεμβάσεις

Στον τομέα της παρέμβασης, για την προστασία των Καταναλωτών, η παρουσία της Οργάνωσής μας ήταν σχεδόν καθημερινή. Έχουμε στείλει 180 επιστολές σε αρμόδιους (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβουλευτές, Επιτροπές, Οργανισμούς, Φορείς, κ.λπ.):

Τοπικό επίπεδο

Μετά από καταγγελίες Καταναλωτών, που αφορούσαν τον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΧΙ, το ΚΕ.Π.ΚΑ. απηύθυνε επιστολή προς όλα τα Σωματεία των Ιδιοκτητών και Οδηγών ΤΑΧΙ. Την ίδια επιστολή κοινοποίησε στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών και τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Λίγες μέρες αργότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με επιστολή της, διαβεβαίωσε πως διενεργήθηκαν σχετικοί τροχονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι και συνεχίστηκαν.

Από την στιγμή που το Ευρώ μπήκε στην καθημερινότητα των Ελλήνων Καταναλωτών, το ΚΕ.Π.ΚΑ. κατέγραψε όλες τις καταγγελίες που δέχτηκε, κυρίως για στρογγυλοποιήσεις - ανατιμήσεις και, στη συνέχεια, ενημέρωσε το Ευρωπαρατηρητήριο Θεσσαλονίκης, τη BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι καταγγελίες αφορούσαν ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπως ψωμί, γάλα, κτλ.

Επίσης, με παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., τα εισιτήρια του Ο.Α.Σ.Θ., που εκδόθηκαν πριν την 1.1.2002, συνέχισαν να χρησιμοποιούνται μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ενώ αρχικά, ήταν προγραμματισμένο να ανταλλαγούν με νέα εισιτήρια, τα οποία, για να προμηθευτούν οι Καταναλωτές, έπρεπε να καταβάλλουν διαφορά τιμής. Απευθύναμε, επίσης, γραπτή διαμαρτυρία προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για την έλλειψη καθαριότητας στα λεωφορεία και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σ' αυτό το θέμα.

Παρέμβαση έγινε προς την Ε.Υ.Α.Θ. από την οποία ζητήθηκαν και λάβαμε εξηγήσεις για τα τιμολόγια, που ισχύουν, την ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε, κ.λπ.

Εθνικό επίπεδο

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις προς:

 • Το Υπουργείο Ανάπτυξης με θέματα: Σύνθεση Ε.Σ.Κ., Αναμόρφωση του Ν. 2251/94, Ευρωπαϊκή Πολιτική Καταναλωτή 2002-2003, Προβλήματα στον Τουρισμό, Σχόλια για την Πράσινη Βίβλο, Λαϊκές Αγορές, Καταναλωτική Πίστη, Προτεραιότητες Ελληνικής Προεδρίας, Χρονομεριστικές Μισθώσεις, Σιδηρόδρομος.
 • Το Υπουργείο Εξωτερικών με θέματα: Παρέμβαση για το όνομα των Σκοπίων, Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που πρέπει να εκδώσουν Visa για να επισκεφτούν τις Η.Π.Α., Έκκληση για παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης ώστε να μη λιθοβοληθεί Νιγηριανή, επειδή έμεινε έγκυος, όντας ανύπαντρη, Σύνοδος Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ.
 • Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με θέματα: Καταναλωτική Πίστη, Καταγγελία Τραπεζών που δεν απάντησαν, στην έρευνα του ΚΕ.Π.ΚΑ. για τις Διασυνοριακές Τραπεζικές χρεώσεις.
 • Στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέματα: Σύνοδος Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, Διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών.
 • Το Υπουργείο Γεωργίας με θέμα: Παρέμβαση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (2 επιστολές).
 • Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με θέμα: Ευρωπαϊκή Αρχή Υγείας.
 • Το Υπουργείο Μεταφορών με θέμα: Περικοπή πτήσεων από τον αερολιμένα "Μακεδονία".
 • Το Υπουργείο Παιδείας με θέμα: Εισαγωγή της Καταναλωτικής Αγωγής στην Ελληνική εκπαίδευση.
 • Την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων με θέμα: Καταχωρήσεις σε Χρυσό Οδηγό.
 • Τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με θέμα: Έλλειμμα στην λειτουργία της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού
 • Τον Ο.Σ.Ε. με θέμα: Αδυναμίες του Χ.Υ.Κ. - Έλλειψη Επιτροπής επίλυσης διαφορών
 • Το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής με θέμα: Ταλαιπωρία και Συνωστισμός επιβατών
 • Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με θέμα: Καταγγελία Τραπεζών που δεν απάντησαν, στην έρευνα του ΚΕ.Π.ΚΑ. για τις Διασυνοριακές Τραπεζικές χρεώσεις.
 • Την Ο.Κ.Ε. με θέμα: Πρόταση για έκφραση γνώμης για τον τουρισμό.
 • Την Επιτροπή Ανταγωνισμού με θέμα: Έλλειμμα εκπροσώπησης Καταναλωτών.
 • Την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών με θέμα: Αλλαγή θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2003, παρακολουθούμε στενά τα θέματα που προκύπτουν με την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Παρεμβήκαμε προς:

 • Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέματα: Προώθηση πωλήσεων, Εξαίρεση από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία αυτοκινήτων (Car Block Exemption), Προσωπικά δεδομένα, Ευρώ.
 • Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου με θέματα: Προώθηση πωλήσεων (3), Γενετικά μεταλλαγμένοι Οργανισμοί, Σύνοδος Κορυφής, Φάρμακα και Διαφήμιση.
 • Την Ελληνίδα Επίτροπο κ. Άννα Διαμαντοπούλου με θέμα: Εξαίρεση από το ευεργέτημα της απαλλαγής, κατά κατηγορία αυτοκινήτων (Car Block Exemption).
 • Τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi με θέμα: Εξαίρεση από το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία αυτοκινήτων (Car Block Exemption).
 • Την Διευθύντρια της Γενικής Δ/νσης υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών DG-Sanco κ. Αγνή Παντελούρη με θέμα: Κοινή ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Καταναλωτικών Οργανώσεων.
 • Στην Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. με θέματα: Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, Καταναλωτική Πίστη, Κοινωνία των Πολιτών 2002-2006.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), με σκοπό την αλλαγή των παρακάτω νομοσχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέματα: Ευρώ, Ασφάλεια τροφίμων, Ασφάλεια προϊόντων, Χημικά, Διασυνοριακές χρεώσεις, Οργανική γεωργία, Παιδιά και διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια υπηρεσιών, Σύνοδος Κορυφής, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Παιχνίδια, Eco-label, Ενιαία Εσωτερική Αγορά, Διάλογος Προμηθευτών - Καταναλωτών, Τιμές αγροτικών προϊόντων, Ανταγωνισμός, Ανιχνευσιμότητα Χημικών-Ορμονών στα αγροτικά προϊόντα, Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί, Νερό, Καινοτόμες τροφές, Πράσινη Βίβλος, Ενδυνάμωση της εκπροσώπησης των Καταναλωτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Χρήση φυτοφαρμάκων, Εξωδικαστική επίλυση διαφορών, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Παραπλανητική σήμανση προϊόντων, Απορρυπαντικά, Αντιβιοτικά, Αρωματικές και γλυκαντικές ουσίες στα τρόφιμα, Προτεραιότητες για την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.

Διεθνές επίπεδο

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνδιαμόρφωσε τις θέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Καταναλωτών (CI) στα θέματα: Ασφάλεια τροφίμων, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Σήμανση τροφίμων, Ακτινοβολημένα τρόφιμα, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Ενδοβιομηχανικός έλεγχος της ασφάλειας τροφίμων, Αεροπορικές υπηρεσίες, Απάτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Ενδυνάμωση επίλυσης διασυνοριακών διαφορών, Χημικά στα παιχνίδια, Υγιεινή κρεάτων, Αντίσταση στις ιώσεις με αντιβιοτικά (επιπτώσεις στον άνθρωπο).

Έρευνες

Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.ΚΑ. σχετικά: με τιμές προϊόντων, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, τον τρόπο που ξοδεύουν οι Έλληνες Καταναλωτές το 13ο μισθό, την ανακύκλωση, τις διασυνοριακές τραπεζικές χρεώσεις, τις διασυνοριακές πωλήσεις, το προφίλ του Έλληνα Καταναλωτή, τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες, τους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές των ΔΕΚΟ.

Επιτροπές

Στο ΚΕ.Π.ΚΑ. λειτουργούν δύο επιτροπές: η Επιτροπή Νεολαίας και η Επιτροπή περιβάλλοντος. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν τα μέλη μας, τα οποία συζητούν, αναλύουν προβλήματα της καθημερινότητας, προτείνουν προς το Δ.Σ. λύσεις και δράσεις. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και αποτελούν πηγή πληροφόρησης, ιδεών και δίνουν σημαντική βοήθεια στο έργο του Δ.Σ.

Ο.Ε.Κ.Ε.- Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος

Επειδή θεωρούμε ότι η Οργάνωσή μας πρέπει να έχει πανελλαδική παρέμβαση, δημιουργήσαμε την Ο.Ε.Κ.Ε. - Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Ελλάδος, με μέλη Οργανώσεις σε 14 πόλεις της Ελλάδας. Έχουν ιδρυθεί πυρήνες, οι οποίοι θα εξελιχθούν σε Οργανώσεις και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Σκοπός μας είναι να υπάρχει ΚΕ.Π.ΚΑ. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για να ενισχύσουμε την δράση των μελών της Ο.Ε.Κ.Ε., αποστείλαμε έντυπο υλικό (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λ.π.). Επίσης, όλη η αλληλογραφία μας, που αφορά τις παρεμβάσεις μας καθώς και όλα τα δελτία τύπου κοινοποιούνται στην Ο.Ε.Κ.Ε., ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των Δ.Σ. Τέλος, το περιοδικό μας διανέμεται δωρεάν και στα μέλη των Οργανώσεων της Ο.Ε.Κ.Ε.

Όσα αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια καταγραφή της δραστηριότητάς μας για το έτος 2002. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο φετινός απολογισμός είναι πλούσιος, ότι καταφέραμε να αναδείξουμε το ΚΕ.Π.ΚΑ. σαν μια μεγάλη, δυναμική και αξιόπιστη Καταναλωτική Οργάνωση, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία των Καταναλωτών. Στο έργο μας αυτό, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. που ήταν εθελοντικά παρόντες, σε καθημερινή βάση, είχαμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των τριών εργαζόμενων του ΚΕ.Π.ΚΑ. και μιας εθελόντριας εξωτερικής συνεργάτιδος. Οι τέσσερις αυτοί συνεργάτες μας αγκάλιασαν με ιδιαίτερη αγάπη το ΚΕ.Π.ΚΑ. και δεν υπολόγισαν χρόνο και κούραση. Ήταν πάντα δίπλα μας, για να μας στηρίζουν και να μας εμπνέουν.

Λόγω της παραπάνω αναφερόμενης δράσης μας, το ΚΕ.Π.ΚΑ. αποτελεί συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για Καταναλωτικά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις μας έχουν, τις περισσότερες φορές θετικά αποτελέσματα και, βέβαια, σχεδόν πάντοτε, οι φορείς απαντούν και συζητούν τα αιτήματα ή τις παρατηρήσεις μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ευρύτερο εμπορικό χώρο.

Προγραμματισμός δράσης έτους 2003

Για το 2003 συνεχίζουμε με την ίδια ένταση τη δράση μας, παρεμβαίνοντας, καθημερινά, οπουδήποτε χρειαστεί, για την προστασία του Καταναλωτή, σε ελληνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τον εθελοντισμό και τη συλλογική δράση. Μέλημά μας είναι να συνειδητοποιήσει ο Καταναλωτής τα δικαιώματά του και τη δύναμή του. Πρέπει να μάθει να αντιδρά σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των δικαιωμάτων, απ' όπου και αν προέρχεται αυτή. Η συμμετοχή του σε υπαρκτές, ενεργές, αδέσμευτες και με δημοκρατικές διαδικασίες οργανώσεις αποτελεί τη μοναδική λύση. Η εγγραφή όσο γίνεται περισσότερων νέων μελών στο ΚΕ.Π.ΚΑ., που ίσως είναι η μοναδική ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ. ένα ακόμα πιο μεγάλο και ισχυρό κίνημα, που θα παίζει το ρόλο που του αρμόζει στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.